Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Xristianlaşan oğuzlar ve dünyanı ikinci defe keçenler…

08 Ağustos 2016
9:20 am


08/08/2016 [13:17]: xeber –
(Qənirə Paşayeva ilə addım-addım Qaqauz Yeri)(2-ci Yazı)VIII əsrin ortalarıdı…Qərbi Göytürk dövləti çöküb, parçalanıb.Bilirəm ki, XXI əsrin ilk onilliyində çağdaş Qaqauz respublikasının baş şəhəri Komrat küçələri boyunca nəzər yetirib o qədim tarixin bütün olmuşlarına göz atmaq elə də asan deyil. Zaman kölgələyib getmiş çox şeyi. Ancaq yenə də mən bu tarixi parçalanma zamanında peçeneqlərin qərbə doğru hərəkət etmələrini bir kino, sənədli film surətində olsa da, göz önünə gətirmək istəyirəm…Qaqauzların bir şərqidə ifadə etdikləri “Ötmə, bülbül, mənim dərdim mənə yetər” ağrısınacan bütün olmuşlar, olacaq bu tarixi məqamın canından keçir. Görkəmli qazax şairi Oljas Süleymenovun məşhur “Az i Ya” kitabından oxuduğum həqiqətlər çəkib aparır düşüncələrimi. Bu upuzun düşüncələrdən ayrılmaq çətindi, ancaq xəyala qapılıb eləcə qalmaq da olmur. Nədən başlamışdım? Bu yurda ilk dəfə qədəm qoyduğum andan…AX, KOMRAT, NECƏSƏN,ZAMANIN XEYİRBir türk topluluğu çəkib qəlbimi, gəlmişəm Qaqauz Yeri Muxtar Respublikasına. Qaqauz şairi Todur Vlaxın qosqoca şeiriylə salamlaşıram yurdun baş şəhəri Komratla:Ax, Komrat, qara torpaq,Zamanın xeyir.Necə yaşayırsan, salamatsanmı?…Düşdü yolum, qonaq oldum,Nə təklif edirsən?Keçdiyim yerdə sənə şaşdım…Lap elə bil mənim dilimdən, Qaqauz torpağına qədəm basdığım o unudulmaz günlər üçün yazılıb bu şeir. Elə bil mənim öz heyranlığım, heyrətim sərgilənib bu misralar boyu:Nə qıvraq yerdəsən,Bayırlar neçə divarqoruyur səni.Diz-dizə üzüm tənəklərişənliyə bürünər.İnsanın çox xətirli,Qaqauz bəllidən bəlli…Qaqauz elinin üzüm tənəkləri bütün görünüşüylə doğma Tovuzumun, Şəmkirimin ötən əsrin 70-90-cı illərinin yolyaxası dünyasını yadıma salır. Baxımlı tarlaları, verimli plantasiyaları qaqauz şairi Todur Zanetin unudulmaz misralarını pıçıldayırdı elə bil. Şərik idim, həmfikir idim o misralarla:Mən bilirəm, illər keçəcək,Mən bilirəm, rənglər solacaq, –yer üzündəşəhərlər, kəndlərdaha gözəl, daha geniş olacaq.Millətlər çalışıb əkəcəkböyük dincliyi bu yorğun dünyada.Dövlətlər unudub savaşlarıbirləşib gedəcək irəli aydınlığa.Baxımlı tarlalarbol bərəkət verəcək,işıqlar qaranlığı yenəcək,gündüzə qarışacaq,çiçəklər sarışacaqyerə, torpağa…Mən bilirəm!..ХVIII əsrdən bugünədəkBizans yazılı qaynaqlarında Ortadoks xristian kökənli türklər olan qaqauzlar XI əsrdə Tuna çayını keçib Balkanlardan Makedoniyaya, Raristirione, Yunanıstan və Bolqarıstanda yerləşən köçəri boylar olaraq qeyd edilir. Vurğulanır ki, XI əsrdə Balkanlara köç edən Qaqauzlar Ortadoks xristianlığı qəbul ediblər və sonrakıəsrlərdə Osmanlı idarəçiliyində yaşayıblar.ХVIII-ХIХ əsrlərdə Balkanlarda başlayan və müstəqil olma hədəfi daşıyan hərakatlar zamanı Bolqarların basqınına məruz qalan qaqauzlar 1750-1846-cı illər arasında Dunay üzərindən Rusiyaya köç etmiş, Dunay bölgəsində (1769-1791) və Bessarabiyada (1801-1812) yerləşmişlər. Hazırda Moldovada yaşayan və türkcə danışan Ortadoks xristian Qaqauz türklərinin bir qismi ХIХ əsrin əvvəllərində Türk-Rus savaşları sırasında Bolqarıstandan Moldovaya gəlmiş və 1906-cı ildən Rusiya imperiyası, Rumıniya, Almaniya (İkinci Dünya müharibəsi zamanı) və Sovet İttifaqı idarəçiliyi altında yaşamışlar.Xeyli tarixçi, dilçi və etnoqraf alim isə XIII əsrdə Dobruca torpaqlarında mərkəzi Korbuna şəhəri olan “Dobruca Prensliyi” və ya “Uzi əyalət” adı altında qurulan və 200 илdən artıq yaşamış dövlətə sahib olan qaqauzları Türk Dünyasının ən orijinal xalqlarından biri olaraq qəbul edir. Xalq üsyanları nəticəsində 1906-cı ildə Qaqauz türkləri müstəqil Komrat Cümhuriyyətini elan edirlər. Bu müstəqillik uzun sürməsə də, Qaqauz türkləri 15 günlük müstəqil Komrat Cümhuriyyətini heç bir zaman unutmur.1980-ci illərdə Qaqauz aydınıarının fəallığı ilə milli oyanış mərhələsi başladı. 1988-ci ildə «Qaqauz Xalq hərəkatı» birliyi yarandı. 1989-cu ildə baş tutan ilk Konqresdə paytaxtı Komrat olan Qaquz Cümhuriyyətinin Moldovaya bağlı olaraq Muxtar idarəçiliyi tələbi irəli sürüldü. 21 avqust 1990-cı ildə isə Qaqauz Muxtar Sovet Sosialist Cümhuriyyətinin yaradılması elan edildi.Bu qərar o zamankı Moldova rəhbərliyi tərəfindən rədd edilir. 25 oktyabr 1990-cı ildə qaqauzlar Qaqauz Cümhuriyyətini qurmaq üçün seçkilər keçirir. Ancaq Moldova millətçiləri bölgəyə 50.000 silahlı göndərərək bu cəhdin qarşısını alır. 31 oktyabrda keçirilən seçkilər nəticəsində Komratda yeni bir Qaqauz Yüksək Soveti yaradılır və Stepan Топал onun rəhbəri seçilir. 1991-ci ildə Moldova öz müstəqilliyini elan edir. Bu vəziyyət qaqauzların da öz cümhuriyyətlərini qurmaq qərarı verməsinə şərait yaradır. Bundan az sonra – 23 dekabr 1994-cü ildə Moldova Məclisi Qaqauz Yerinin özəl hüquqi statusu статусу haqqında qanun qəbul edir. Гагаузlar Moldova Konstitusiyasına zidd olmamaq şərtilə müxtəlif sahələrdə qanun qəbul etmə haqqınıəldə edirlər. Qaqauz Yerinin rəhbəri vəzifəsi Muxtar Respublikada ən yüksək məqamdır və bütün qurumlar ona tabedir. Qaqauz Yerinin rəsmi dili qaqauz türkcəsi, moldavan və rus dilidir.QƏRİB DURNALARA DAŞ ATMA, OĞLUM,QƏRİBLƏR ATILAN DAŞA DİLLƏNMİR…Bunun nədənliyini qaqauz toplumu yaxşı bilir. Zaman-zaman şahidi olublar. Qaqauz qövmünün ahıl, yaşlı insanlarını dindirmək bəs edər ki, görəsən qaqauz nəğmələri nədən kədərli, nədən ağrılıdı belə, bu qədər. Kamançamızın bir az fərqli, cismcə balaca qəlbi böyük dərd hönkürür əsrin üzünə. O gözəlim insanlar, “yandırdılar, kül etdilər, qana boyadılar, öldürdülər” acısıyla yad edirlər yaxın illərin faciələrini. Boz üzlü qayalar tarix qoxuyur. Ancaq ümidləri boldu sabaha. Hələ də “salxımın ardında sabah işıldayır”. Oxunur ucadan: “Ça-xeya, ça-xeya”…PAYIZ MÖVSÜMLƏRİ, PAYIZ YAĞMURUOktyabr ayının ortalarıdı. Moldova Respublikasına bağlı Qaqauz Yerinin başqanı Mixail Formuzalın dəvəti ilə Qaqauz Yerinə səfər etmişəm. Payız mövsümləri, payız yağmuru Batrak türküsünü qoxuyur an-an. Bizi ilk olaraq Qaqauz Yerinin lideri Mixail Formuzal elə aşağıda, qapıda qarşılayır bir qardaş kimi. Duz-çörəklə qarşılayırlar bizi gənclər. Duz-çörək kəsirik söhbətə başlamadan. Duz-çörəklə qarşılamaq kimi gözəl adət bu gün də davam edir Qaqauz Yerində. Hansı bölgəsinə, kəndinə getdiksə duz-çörəklə qarşıladılar bizi. M.Formuzal Türk Dünyasının birliyi naminə böyük işlər görmüş Heydər Əliyevin hər zaman Qaqauz Yeri və qaqauz türklərinə böyük dəstək verdiyini deyərək bu siyasətin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilməsindən çox məmnun olduqlarını xüsusi vurğulayır. Söhbət zamanı mən də dövlət başçımızın Qaqauz türklərinə böyük sevgi və dəstəklə yanaşdığını qeyd edərək ölkələrimiz arasında əlaqələrin bütün sahələrdə genişləndirilməsinin vacibliyinidən bəhs edirəm. Səmimi keçən görüş zamanı istəyimizi də dilə gətirdik. Qaqauz Yeri bölgələri ilə Azərbaycan bölgələrinin qardaşlaşmasını, bu gözəl diyarda Azərbaycan adına küçəni, Qarabağ adına parkı görmək istəyimizi bildirdik. Təkliflərimiz bir qardaş səmimiyyəti ilə qəbul edildi. Bu görüş zamanı Qaqauz Yerinin başqanı M.Formuzal tərəfindən medalla təltif edilməyim həyatımda ən unudulmaz anlardan biridir. “Uzun illərdi tanıdığım azərbaycanlı bacımızı doğma yurdumuzda görməyimdən çox şadam” – deyən M.Formuzalın Qaqauz Yeri və qaqauz türklərinə bəslədiyim sayğı və sevgi duyğularına yüksək dəyər verməsi, Qaqauz Yerinin və Qaqauz türklərinin könüllü elçisi adlandırması mənim üçün böyük bir şərəf idi. “Bütün qaqauz türklərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Qaqauz türkləri bizim doğma qardaş-bacılarımızdır. Onların Azərbaycanda və dünyada geniş şəkildə tanıdılması, həqiqətlərinin daha geniş çatdırılması, əlaqələrimizin daha da genişlənməsi üçün əlimizdən gələn bütün imkanlardan istifadə etməliyik. Bu istiqamətdə çalışmağı özüməböyük bir borc bilirəm” – deyərək məni özlərinin könüllü elçiləri hesab etmələrinin çiyinlərimə daha böyük bir məsuliyyət qoyduğunu və hər zaman onu doğrultmaq üçün əlimdən gələni etməyə çalışacağımı bildirdim. “Çalışacağam ki, etimadınızı doğruldum. Qaqauz Yeri ilə bağlı kitab üzərində işləyirəm. Bu kitabı həm Azərbaycan, həm də Türkiyə türkcəsində nəşr etdirməyi nəzərdə tutmuşam”. Mükafatlandırma mərasiminin sonunda cənab Formuzala Azərbaycan bayrağını, kişi qəhrəmanlarının milli geyimini, Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti, Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı kitab və filmləri hədiyyə edib, onu Azərbaycana dəvət etdik. Mükafatlandırma mərasimindən sonra geniş tərkibdə görüşümüz də oldu. Qaqauz Yerinin bütün böyük şəxsiyyətlərinin əksəriyyəti ilə söhbətlər etdik. Dağlıq Qarabağ həqiqətləri, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti ilə bağlı söhbətlərimizi Qaqauz Yerinin başqanı Mixail Formuzal, Qaqauz Yeri Xalq Məclisinin sədri Dimitri Georgiyeviç Konstantinov, Qaqauz Yeri başqanının müavini Nikolay Makaroviç Stoyanov, Ekologiya İdarəsinin rəhbəri İvan Vasiliyeviç Veru, Qaqauz Yerinin ilk Prezidenti Stepan Mixayloviç Topalla, digər hökumət və parlament üzvləri ilə də davam etdirdik. Həmsöhbətlərim Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin həmişə Qaqauz Yerinə və qaqauz türklərinə, ümumən Türk Dünyasına böyük dəstək verdiyini, onun siyasi kursunun Azərbaycan Prezidenti və qaqauz türklərinin əziz dostu İlham Əliyev tərəfindən yüksək səviyyədə davam etdirilməsindən məmnunluq hissi keçirdiklərindən söhbət açdılar. Mən də Azərbaycanın ümumimilli lideri Heydər Əliyevin və onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin hər zaman qaqauz türklərinə böyük sevgi və dəstəklə yanaşdığını deyərək, Azərbaycanla, onun müxtəlif bölgələri ilə Qaqauz Yeri arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın, əlaqələrin genişlənməsi üçün böyük potensial olduğunu qeyd etdim. Bildirdim ki, bu münasibətlərin getdikcə daha da inkişaf edəcəyinə inanıram. Cənab Formuzal Qaqauz Yeri barədə geniş bilgilər verərək, qardaş Azərbaycanla münasibətlərin daha da inkişafında çox maraqlı olduqlarını bir daha vurğuladı, azərbaycanlı iş adamlarının fəaliyyəti üçün Qaqauz Yerində hər cür imkan olduğunu, onları gözlədiklərini dedi. Qaqauz Yerinin rəhbəri, hökumət və parlament nümayəndələri bütün qurumlar arasında əməkdaşlığın genişlənməsi üçün böyük imkanlar olduğunu bildirərək, öz tərəflərindən çalışmaları daha da artıracaqlarını qeyd etdilər.Görüş zamanı Qaqauz Yerində gənc nəsillərə Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı daha geniş bilgilərin verilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, səfər müddətində bir neçə bölgədə bu barədə gənclərlə söhbətlər edəcəyimi dedim. Qaqauz Yerinin Başqanını, hökumət və parlament nümayəndələrini Azərbaycana dəvət edərək onlara Azərbaycan tarixi, Qarabağ, Xocalı soyqırımı həqiqətləri ilə, mədəniyyətimizlə bağlı materiallar, kitablar, filmlər hədiyyə etdik. Sonra birlikdə paytaxt Komratın mərkəzində yerləşən parkda umummilli liderimiz Heydər Əliyevin büstünü ziyarət etdik. Qaqauziyanın böyük şəxsiyyətlərinin büstlərinin qoyulduğu parkda umumimilli liderimiz Heydər Əliyevin büstünün qoyulması bir vəfa borcudur dedilər. Ruhuna dualar oxuyub parkı ziyarətə başlayırıq. Burada Türkiyənin böyük siyasətçisi, sabiq prezidenti, Heydər Əliyevin yaxın dostu Süleyman Dəmirəlin də büstü var. Bütün büstləri bir-bir ziyarət edib, daha geniş bilgi alır, önündə ayaq saxlayır, ruhlarına dualar oxuyur, rəhmətləanırıq. Komrat Universitetinin önündə yerləşən bu mərkəzi parkda sıralanan büstlərə nəzər yetiririk. Tarixin daşlaşmış yaddaşı kimidi hər biri.Mətbuat və media nümayəndələri Azərbaycanla bağlı, səfər təəssüratlarımız barədə daha çox bilmək, məlumat əldə etmək istəyirlər. Onların suallarını cavablandırıb, Karabük televiziyasından dəyərli jurnalist qardaşımız Şükrü Gökkaya bəyin Qaqauz yeri ilə bağlı hazırladığı film üçün müsahibə verib tarixin izləri ilə paytaxt Komratı gəzməyə və daha yaxından tanımağa tələsirik.(Davamı var)


mənbə : moderator.azŞərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler