Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Quranın bağlı ayesinin sirri açıldı –

04 Temmuz 2016

10:24 am


04/07/2016 [14:23]: xeber –
“Quran”da 30 mütəşabih (bağlı, mənası bilinməyən) ayə vardır ki, bugünədək mənası açılmamışdır. Bu haqda Rəbbim belə buyurur:“Sənə Kitabı (“Quran”ı) nazil edən Odur. Onun (Kitabın) bir hissəsi möhkəm (mənası aydın, hökmü bəlli), digər qismi isə mütəşabih (çətin anlaşılan, dəqiq mənası bilinməyən, məğzi bəlli olmayan) ayələrdir. Ürəklərində əyrilik (şəkk-şübhə) olanlar fitnə-fəsad salmaq və istədikləri kimi məna vermək məqsədilə mütəşabih ayələrə uyarlar (tabe olarlar). Halbuki onların yozumunu (həqiqi mənasını) Allahdan (yaxud Allahın elm elm bəxş etdiyi şəxslərdən) başqa heç kəs bilməz. Elmdə qüvvətli olanlar isə: “ Biz onlara iman gətirdik, onların hamısı Rəbbimizin dərgahındandır”, – deyərlər. Bunları ancaq ağıllı adamlar dərk edərlər.” Quran, “İmran Ailəsi” surəsi, 7-ci ayə.“Quran”ın bağlı ayələrindən bəhs edən bu kəlamlardan məlum olur ki, onların mənasını Allah və bir də Onun Özünün elm bəxş etdiyi şəxslər (elmi-ladun sahibləri) anlayarlar. Yəni, o şəxslər ki, onlar elmi birbaşa Rəbbimin Özündən vəhy yolu ilə qəbul etmişlər. Bundan əvvəlki yazılarımda məndən qabaq elm (lədun elmi) verilmiş Hacı Xalidin Allahdan vəhy qəbul etməsindən bəhs edəndə bəzi oxucularım bu informasiyanı həzm edə bilmədilər və “vəhyi ancaq peyğəmbərlər qəbul edə bilər, indi belə şəxs ola bilməz” deyib, mənə etiraz bildirdilər.Sözümün sübutu üçün daha bir dəlil – riyazi hesablama gətirəcəm ki, bu dəlillə mütəşabeh ayələrn mənasını anlamağın və indiki dövrdə də Allahdan vəhylə elm qəbul etməyin mümkünlüyünü insanlar dərk etsinlər.Qeyd edim ki, bağlı ayələr “Quran”ın iyirmi doqquz surəsinin başlanğıcında gəlmişdir. Bunu nəzərə alıb, “Quran” üzərində belə bir riyazi gəzişmə edək:29-cu surə 69 ayədir; 69-cu surə 52 ayədir; 52-ci surə 49 ayədir; 49-cu surə 18 ayədir; 18-ci surə 110 ayədir; 110-cu surə 3 ayədir. 3-cü surə… Beləliklə, gəlib çıxdıq mütəşabeh (bağlı) ayədən bəhs etdiyimiz 3-cü (İmran ailəsi) surəyə. Və bura qədər biri-birinə riyazi yolla bağlanan yeddi surə gəldik. Bunu nəzərə alıb, 3-cü (!) surənin 7-ci (!) ayəsinə baxsaq, mütəşabih ayələrdən bəhs edən yuxarıdakı ayənin üzərinə gəlib çıxdığımızı görərik (bax: yuxarıdakı İMRAN AİLƏSİ surəsinin, 7-ci ayəsinə). Bu həm də onu sübut edir ki, insan beyninin məhsulu olmayan bu riyazi gedişlə həmin ayənin üzərinə  gəlib çıxan adam, elə həmin ayədə xəbər verilən elm verilmiş adamdır ki, mütəşabeh ayələri dərk edə bilir (bu riyazi gedişə ağılla fikir versək, bunun insan beyninin məhsulu olmadığını, yalnız Allahdan vəhy, elm qəbul etməklə mümkün olduğunu dərk edərik).Bağlı ayələrin niyə məhz iyirmi doqquz surənin əvvəlində gəməsinin mənası isə, bu ədədin keçən yazılarımda qeyd etdiyim kimi, həm Yer kürrəsinin, həm də qiyamətin rəmzi olmasıdır. Belə ki, Yerin 29 faizi qurudur. Həmçnin, 29-cu surə 69 ayədən ibarətdir və 69-cu surə də “Haqq olan qiyamət” adlanmaqla, qiyamət rəmzi sayılır.İndi isə, “Quran”dakı mütəşabih ayələrdən birinin hikmətlərinə nəzər salmağa çalışaq.Yaradıcılığımı izləyənlər bilirlər ki, son 16 ildə Yerdə baş verən qiyamət əlamətlərini, təyyarə və enerji qəzalarını elmi-ladun üsulu ilə tədqiq edirəm (tədqiqatlarımın nəticələrini bir neçə kitabımda və məqalələrimdə, həmçinin burada tirajlamışam). Bu əsrdə baş verən və bir neçə ölkəni qaranlığa qərq edən enerji qəzalarını araşdırarkən, diqqət çəkən ən maraqlı məqam onların “Quran”ın bağlı (mütəşabih) ayələri ilə əlaqələnməsidir. İindiyədək bəzi sirləri açmamaqçün onların bu məqamlarını şərh etməmişəm. Yeri gəlmişkən, burada elə həmin gizli saxladığım məqamlara aydınlıq gətirmək  istəyirəm. Belə ki, 2003-cü ilin 13 avqustunda Meksika, Kanada və Amerikada baş verən, Dünyanın bu hegamon dövlətini bir həftə qaranlıqda qoyan müəmmalı enerji qəzası yəqin ki, çoxlarınızın yadındadır. Həmin hadisə baş verən gün elm və kamillik əsri olan  XXI əsrin 955-ci günü idi. Maraqlıdır ki, elm mənbəyi olan “Quran”ın 955 ci (!) ayəsi (başdan saydıqda) 7-ci surənin 1-ci (mütəşabih)  ayəsidir: “ƏLİF, LAM, MİM, SAD”Burada diqqət çəkən maraqlı məqam  bağlı ayədə hərflərin sayının 13 olmasıdır. Enerji qəzasının baş verdiyi  tarix də 13-dür (13 avqust)! Əvvəlki yazılarımda 13 ədədini təhlil edərkən, bunun “Göy gurultusu” surəsinin sıra nömrəsi olmaqla, ildırıma, enerjiyə (!) bağlı olması haqda çoxsaylı faktlar sadalamışdım. Amerlkada baş verən enerji qəzasının baş verdiyi günün və həmin günlə uzlaşan “Quran” ayəsinin nömrəsinin 955 olduğunu nəzərə alıb, bu  ədəddən “Quran”ın surələrinin (114) və səhifələrinin (286) sayını çıxaq:955 – 114 – 286 = 555Alınan 555 ədədi Quranda tövbə və cəza rəmzi sayılır (555 ədədi barədə əvvəlki yazılarımda şərh vermişəm). Yuxarıda bəhs etdiyim 955-ci (mütəşabih) ayənin hikmətlərini daha dərindən dərk etmək üçün burada həriflərin sayı olan 13 ədədinin digər mənalarına nəzər salaq.Bununçün, əvvəlcə 3-cü surənin 13-cü ayəsinə (3:13) baxaq:“İki dəstənin qarşı-qarşıya durması sizin üçün dəlildir. Bunlardan biri Allah yolunda vuruşanlar, digəri isə kafirlər idi. (Möminlər 313 nəfər, kafirlər isə təqribən min nəfər idilər). (Möminlər kafirlərin) onlardan ikiqat artıq olduqlarını öz gözləri ilə görürdülər. (Yaxud kafirlər möminləri iki özləri qədər, yəni təxminən iki min nəfər və ya onların olduqlarından iki dəfə artıq, yəni altı yüzdən bir qədər çox görürdülər). Əlbəttə, Allah istədiyinə Öz köməyi ilə qüvvət verər. Şübhəsiz ki, bu bəsirət sahiblərindən (gözüaçıq, ayıq adamlardan) ötrü bir ibrət dərsidir”. “Quran”, 3:13313 nəfərdən bəhs edən əhvalatın məhz 3-cü surənin 13-cü ayəsində getməsi təsadüf sayıla bilməz (Quran məntiqinə görə həyatda təsadüf yoxdur). Rəqəmlər üzərində tədqiqat aparan rəssam dostum Həmid Məhərrəmovun bu günlərdə 13 rəqəmi ilə bağlı mənə yazdığı bir hikməti də burada qeyd etməyim yerinə düşər: “1” rəqəmi ərəbcə  “Əlif”ə, 3 rəqəmini isə çevirəndə “lam”a bənzəməklə, ərəbcə bu ədəd (13 yaxud 313) “Allah” sözünün bənzəridir (bax: Allah sözünün ərəbcə yazılış formasına).Hesablamalarımız göstərir ki, 2013-cü ilin 13 avqustunda (əsrin 955-ci günü) Amerka kimi dünya hegomonu olan bir dövlətin (və onun ətrafındakı dövlətlərin) işığını bir həftəlik söndürməklə, Rəbbim həmin dövlətlərin rəhbərlərinə və sakinlərinə, onların simasında bütün bəşəriyyətə tövbə edib, doğru yola qayıtmaq üçün mesaj verirdi. Bu kodlaşdırılmış  xəbrdarlığa məhəl qoymamağın nəticəsidir ki, bu gün dünyada  fəlakətlərin ardı-arası kəsilmir. Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, Hacı Xalidin vəhylə qəbul etdiyi vacib xəbərlərdən biri də məhz qiyamət xəbəridir. Yəni, qiyamətin XXI əsrdə baş verəcəyidir ki, biz artıq onun astanasındayıq. Televiziyanı və digər informasiya kanallarını açıq gözlə izləyənlər qiyamətin əlamətlərini (qasırğalar, zəlzələlər, daşqınlar və s.) hər gün müşahidə etməkdədirlər.Təssüf ki, heç kəs düşünmür ki, bu gün televiziyadan izlədiyi mikro qiyamət sabah onun yaşadığı yerdə də baş verə bilər! Bundan sığortalanmaq üçün mütləq tövbə etməli və Allahın qoyduğu yolla getməlidir.Bizə məlumdur ki, bu əsrdə baş verəcək böyük qiyamətdən qabaq lokal (mikro) qiyamətlər baş verəcək ki, bununla da Yer kürrəsi indiki murdarlıqlardan təmizlənərək, özünün kamillik dövrünə qədəm qoyacaqdır.Rəbbim yaratdığı bəndələrin hamısının bu kamillik dövründən bəhrələnməsini istəyir. Ona görə də Hacı Xalidin vasitəsi ilə bəndələrini xəbərdar edir ki, bəla gəlməzdən öncə tövbə etsinlər və qiyamət günü Allahın hüzuruna üzü ağ getsinlər.“Özlərinə yalnız mələklərin, yoxsa Rəbbinin (əzabının), yaxud da Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətlərinin gəlməsinimi gözləyirlər? Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətləri gələcəyi gün əvvəlcə iman gətirməmiş və ya imanından bir xeyir qazanmamış şəxsə sonrakı imanı heç bir fayda verməz. De: “Gözləyin, doğrusu, biz də gözləyirik!” Quran, 6:158. Ümüd edirik ki, bu hikmətləri dərk edərək, insanlar tövbə edəcək, zülmə, harama, yalana, yaltaqlığa rəzalətə son qoyacaq, beləliklə də gələn bəlalardan sığortalanacaqlar.Bu yazının “Quran”ın nazil olduğu mübarək Ramazan günlərində yayılması da təsadüfü deyil. Çünkü bu günlər tövbələrin qəbul olunması üçün əlverişli gündür. “Biz onlardan əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. İndi heç onlardan birini görür, yaxud onlardan bir səs-səmir eşidirsənmi?” 19:98. Allahın qulu və carçısı: Paşa yaqubYazarın arxivi: http://www.moderator.az/search?q=pa%C5%9Fa+yaqub
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap - musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler