Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

“Qurani-Kerimi anlamaq isteyen insan mealdan imtina etmelidir”

26 Temmuz 2016
6:48 am


26/07/2016 [10:47]: xeber –
ADP
sədri Sərdar Cəlaloğlu Qurani-Kərim, onun dərki, mənimsənilməsi üsulları, bu
qavrayışın İslam dünyasına gətirəcəyi yeniliklər və s. ilə bağlı sayt-a müsahibə verib. Həmin müsahibənin dördüncü hissəsini
oxucuların diqqətinə çatdırırıq. (III hissə burada – http://moderator.az/news/144339.html
).

 

-Niyə bu vaxta qədər bu cəhalətdən xilas olmamışıq?

 

-Iki cür büdpərəstlik
var. Bunlardan biri İslamdan kənarda olan büdpərəstlikdir. Tutaq ki, biri geddib
hansısa bir keçiyə və ya bir inəyə inanır. Bir də islamın daxilində olan büdpərəstlik
var. Allaha, peyğəmbərə, kitaba inanadan sonra ondan aşağı bir inanc sistemi
yaradılır. Imamətlik və ya səhabəlik sistemi…  “Aşağıda” yaradılan bu sistem insnaların “yuxarıdakı”
sistemə keçməsinə mane olur. Məsələn, gəlin küçəyə çıxaq və istənilən şiədən 12
imam haqqında soruşaq. Onlar bu imamların adın da, həyatın da, tarixin də deyəcək.
Lakin onlaradan Quranın müəyyən bir ayəsini soruşun, onlar bunu bilməyəcək. Istənilən
şiə aliminə deyin ki, Quranın iki ayəsini eyni prinsiplə şərh elə, onlar bunu
bacarmayacaq. Ayələrin birində özünə lazım olanı bir məntiqlə izah edəcək,  başqa ayədə özünə gərəkli olan başqa məntiqlə
izah edəcək.

Sünni alimləri və onların
yanaşması da insanların doğru yolla getməsini təmin etmir. Bunun ən böyük təsdiqi
məallardır. Sünnilərin məalları ilə şiələrin məallarını oxuyan və İslam haqında
heç bir məlumatı olmayan insana elə gələcək ki, iki dənə Quran var. Bunların birini
sünnilər əsas götürür. Buna sünni məalı deyirlər. Digəri isə şiələr əsas
götürür və buna şiə məalı deyilir. Məal istiqamət vermək deməkdir. Məsələn, şiələr
hər hansı bir ayəyə məal verərək deyir ki, bu, peyəmbərin qızına, bu, özünə, bu
nəslinə aiddir və s. Sünnilər isə məallarla ayələri belə yozur ki, bu, səhabələrə
aiddir, bu peyğəmbərin sünnətinə aiddir və s. Halbuki, nə o məal, nə də bu məal
düz deyil. Quranın özü düzdür. Buna görə də Qurani-Kərimi anlamaq istəyən insan
məaldan imtina etməlidir.

 

-Dediklərinizdən belə anlaşılır ki, məal insanları
yanlış  yönləndirməkdən başqa heç nəyə
xidmət etmir?

 

-Bəli. Məal Quranın yolunu
bağlayan bir üsuldur. Necə ki, insanları məscidə getməyə, namaz qılmağa
qoymarsınız, dinə gələnlərin yolunu bağlayarsınız, müsəlmanların da İslama gəlməsinin
yolunu bağlayan Quranın məallarıdır. Quranı dərk etməyə imkan verməyən Quranın
məallardır. Quranın məalları yığışdırılmayana qədər müsəlmanlar heç vaxt İslama
gəlməyəcək. Təriqət və məzhəblər heç vaxt aradan qaldırılmayacaq. Təriqət və məzhəblər
aradan qaldırılmayana qədər müsəlmanlar cəhalətdə olacaq, təfriqə içində
olacaqlar. Çünki təfriqənin səbəbi cəhalətdir. Bu gün təriqətlər bir-biri ilə
vuruşur, bir-birinə qarşı cəbhə alır. Çünki onların ikisi də Qurandan kənardadır.
Halbuki, hər bir hesab edir ki, o, Qurandadır. Əgər Qurandadırlarsa, niyə Quran
yox, məal oxuyurlar? Quranda Allah deyir ki, sizi həqiqətə mən istiqamətləndirirəm.
Hidayət bu deməkdir. Quran oxuyan bir insanın Qurandan müəyyənq ədər bilik
almasını Allah müəyyənləşdirir. Allah baxır ki, sən vələduznasan, kafirsən, sənin
Qurandan nə isə anlamağına imkan vermir. Baxır ki, ağıllı, vicdanlı insnasan,
ondan faydalanmağına imkan verir. Hidayət budur. Hidayət Allaha məxsusdursa, məal
Allahın əvəzinə hidayət etmək deməkdir. Kimsə bunu başqa cür izah edə bilməz. Hər
bir məal Allahın hidayətini almaq yolunda bir maneədir. Quranı oxuyan zaman məala
çatanda Quran ayəsi tamamilə dəyişilir. Başqa ayə olur. Məsələn, tutaq ki, ayədə
“Ey peyğəmbər” ifadəsi yoxdur. Ayə birbaşa belə başlayır. O zaman ki, mən sənə
ruh verdim… Məalda mötərizə içərisində yazır ( Ey Peyğəmbər). Burdan aydın
olur ki, bu ayə peyğəmbərə aiddir. Əgər siz “Ey peyğəmbər” sözünü götürsəniz, o
zaman məlum olacaq ki, Allah qeyri-müəyyən bir şəyə müraciət edir. Bizdə
qeyri-müəyyən olan isə ruhdur. Deməli, ruha müraciət edir. Ruh isə hamıda var. Deməli,
bu ayə hamıya aiddir.

Yaxud başqa bir ayədə yazılır:
“Ey möminlər”. Bu ayədə “ey möminlər” sözü yoxdursa, həmin ayə Qurandan
oğurlanması deməkdir. Allah-təala deyir ki, alimlər bu Qurandan ayələri çıxarıb
bura başqa ayələrə qoymaqla Quranı təhrif edirlər. Qurandan ayəni necə
çıxartmaq olar? Quran Qurandır. Quranan ayələri yalnız məal yazmaqla çıxartmaq,
dəyişdirmək olar. Məal yazmaqla Allahın ayəsini dəyişmək mümkündür. Bunu şiələr
də, sünnilər də edir və beləliklə də Qurani-Kərimdən uzaqlaşırlar.

Qurani-Kərim elm kitabı,
hikmət kitabıdır. Hikmətin dünya elmindən fərqi budur ki, həm inanların əxlaqını,
həm də ağlını kamilləşdirir. Lakin məallar insanları bu imkandan məhrum edir.

 

-Sərdar bəy, Qədr gecəsi, bu gecənin əhəmiyyəti ilə
bağlı düşüncələriniz nədən ibarətdir?

 

-Qədr gecəsi haqqında Quranda
“o gecə onu nazil elədi” yazılır. Bu ayədə “onu” sözünün qabağında məal qoyub
mötərizədə “Quran” yazırlar. Guya bu ayə o deməkdir ki, Allah təla o gecə Quranı
nazil edib. Indi Quranın özünə qayıtsaq, məlum olacaq ki, “o gecə” mütləq
qeyri-müəyyənliyi ifadə edir. Çünki o, mütləq qeyri-müəyyənlikdir. Sən deyə bilmərsən
ki, bu nədir. Bu, Qurandır, insandır, dünyadır və ya digər şeydir. Onda Qurani
Kərimdə bizə biliyi verilən şeylərin hamısını bir yerdə “o”-nun içinə
qoymalıyıq. Qurana ümumi şəkildə baxanda görünür ki, Quran Allahın 4  nurunun işi ilə bağlıdır. Birincisi bu
dünyadır, ona bu dünyanın nuru deyilir. İkincisi, səmavi kitablar, yəni 4
kitabın nurudur. Üçüncü, insanın, ruhun nuru, dördüncüsü isə mələklərin
nurudur. Qədr gecəsi ilə bağlı ayədə “o gecə” ifadəsinin yerinə bu 4 şeyi
qoyanda məum olacaq ki, həmin gecə nazil olunan bu dünya, Quran, ruh və məlləklərdir.
Bu dördünün bir yerdə nazil olması isə yaradılış deməkdir. Çünki Allah bu dörd
nuru ilə yaradılışı həyata keçirib. Deməli, o gecə mövcud olan dünyaya işarədir.
O isə bu dörd nurdan əmələ gələn şeylərə işarə edir.

 

-Bəs niyə yaradılışla bağlı “o gecə” ifadəsi işlədilir?

 

Müsəlmanlar Quranı
anlamadıqları üçün bunu gecə kimi, yəni bizim anladığımız gündüz və gecə kimi
başa düşürlər.  

Məsələ bundadır ki, əgər
bir şeyi bilmirsənsə, o şeyin bilinəninin əksikliyindən bunu bilə bilərsən. Məsələn,
mən sənə şirin bir şey göstərirərm və səndən bunun nə olduğunu soruşuram. Sən
isə deyirsən ki, bu, şirindir və dərhal da beynində fikirləşirsən ki, bu, acı
deyil. Həmçinin eyni zamanda acını dərk edirsən. Bu, əksikliklərdən idrak
üsuludur. Biri bilinəndən, görünəndən, digəri isə beyindən dərk olunur. O gecənin
nə olduğunu bilmək üçün onun əksikliyi olan “o gün”ə müraciət etmək lazımdır. “O
gün” nədir? Qurani-Kərimdə “o gün” qiyamətdir. “O gecə”dən fərqli olaraq “o gün”
haqqında Quranda aydın biliklər verilir. Bu, Qurani-Kərimdə qiyamətin əlamətləri
adlanır. Hansı ki, bu, İncildə də geniş şəkildə şərh olunur. Ulduzların axıb
tökülməsi, günəşin sönməsi, ayın günəşə düşməsi, insanların, canlıların ölməsi,
bütün dünyanın nizamdan çıxıb toz halına dönməsi və yox olması. Qiyamət budur. Bunun
əksikliyi yaradılış deməkdir. Deməli, “o gecə” qiyamətin yaradacağı hadisələrin
olmadığı bu mövcud dünyadır. Hansı ki, o gün gələndə o əlamətlər bu gecəni
aparacaq. Allah deyir ki, and olsun gecəni bürüyən gündüzə, gündüzü bürüyən gecəyə.
Gecəni bürüyən gündüz qiyamətdir, gündüzü bürüyən gecə yaradılışdır.

Allah deyir ki, mənim xalis
nurlarımdan yaratdığım aləm axirətdir, bunları gizlədən, özündə ifadə edən
formalar puçluq aləmi isə bu dünyadır. Allah deyir ki, siz puçluq aləmindəsiniz.
Axirət aləmi əsas aləmdir. Əgər iki aləmi də Allah-təala yaradıbsa, hansının
fani, hansının əbədi olduğunu da o bilir. Allah deyir ki, bu dünya puç və
fanidir, axirət əbədi və gözəldir.

Beləliklə, məlum olur ki,
Qədr gecəsi Allahın bu dünyanı yaratmasına işarədir. Surənin sonrakı ayələri də
mənim dediklərimi sübut edir.

 

Seymur Əliyev

 

 

 

 
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler