Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Qiyametin vaxtı bilindi…- hesablamalara göre…

21 Ağustos 2016
1:44 pm


21/08/2016 [17:40]: xeber –
sayt saytında yayımlanan “Qiyamət günü baş verəcək dəhşətli hadisələr” məqaləsi cəmiyyətdə geniş rezonans doğurub. (Yazını bu linkdən oxuya bilərsiniz: http://www.moderator.az/news/148590.html )Dünyada baş verən qeyri-adi hadisələri elmi-lədun hesablamalarla araşdıran yazıçı Paşa Yaqub məqaləyə münasibət bildirib. Belə ki, yazıçı qiyamət günü baş verəcək hadisələrin vaxtı haqqında konkret hesablamalar təqdim etmişdir. Həmin hesablamaları oxucularımıza təqdim edirik.“Quranda xəbər verilən hər bir hadisənin (qiyamətin, əzabın və s.) müəyyən bir bilinmə vaxtı vardır və siz onu biləcəksiniz”. “Quran”, “Davar”  surəsi, 67.Ayədən göründüyü kimi, Allah baş verəcək bütün hadisələri müqəddəs kitabda xəbər vermiş və bunun qabaqcadan insanlara agah olması üçün də vaxt müəyyən etmişdir. Bu gün həmin vaxt daraldığından və qiyamətin əlamətləri açıq-aşkar göründüyündən, “Quran”da xəbər verilən bəzi hadisələrin tarixi üzərində yüngülvari gəzişmək məcburiyyətindəyik.Öncə onu qeyd edək ki, qiyamət XXI əsrdə baş verəcəkdir. Bunu sübut etmək üçün aşağıdakı hesablamalara nəzər salaq:1) Yer yeddi qatdan ibarətdir; 2) İnsan Allah qarşısında səcdə edərkən onun iki əli, iki ayağı, iki dizi, bir alını olmaqla, yeddi üzvü yerə dəyir. 3) Başımızın üzərindəki göy də yeddi qatdan ibarətdir (bütün bunlar “Quran”da təsbit olunub).Bu üç amili nəzərə alıb, üçü yeddiyə vursaq, 21 ədədi alınar:3 x 7 = 21Bildiyimiz kimi, “Peyğəmbərlər” surəsinin sıra nömrəsi olan 21 ədədi “Quran”da elm, kamillik, peyğəmbərlik rəmzi sayılır. Çünki, peyğəmbərlər adətən kamillik məqamına yüksəlmiş olurlar və onlara Allah tərəfindən elm bəxş olunur. Həmin elm peyğəmbərləri dövrünün bütün alimlərindən və elm xadimlərindən üstün vəziyyətə gətirir. Peyğəmbərlər tarixinə və onların həyatına nəzər salsaq bunu aydın görə bilərik:İsa Peyğəmbərin dövründə tibb elmi çox yüksək inkişaf etmişdi və təbiblər o dövrün ən hörmətli adamları idilər. Ona görə də Rəbbim İsa Peyğəmbərə korun gözünü açmaq və ölünü diriltmək kimi möcüzələr bəxş etdi ki, həmin dövrün ən hörmətli zümrəsi olan təbiblər bu elm qarşısında mat oldular. Yaxud, Musa Peyğəmbərin zamanında sehrbazlıq və cadugərlik elmi geniş vüsət almışdı və bu elmlə məşğul olanlar Firoonun sarayında ən hörmətli və inanılmış  adamlar sayılırdılar; cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrilmişdilər. Ona görə də Allah-təala Musa əleyhissəlama elə bir elm bəxş etdi ki, onunla cadugərlərin bütün sehrlərini uddu və onları mat qoydu. Bu barədə “Quran”ın 20-ci surəsinin 57-73-cü ayələrində söhbət açılır. Ayələrin qısa məzmunu belədir ki, Firoon ona  Allahın xəbərin çatdıran Musanı məhv etmək üçün cadugərləri səfərbər edir. Sehirbazlar söz verirlər ki, biz  elmimizlə Musanı məğlub edəcəyik, o da kor-peşman qayıdıb gedəcək. Bunu camaatın qabağında nümayişkəranə etmək üçün müəyyən edilmiş saatda hamını meydana yığırlar. Sehirbazlar meydana qamış topaları da yığırlar. Nəhayət, Musa ilə cadugərlərin qarşılaşma anı çatanda, təklif edirlər ki, kim birinci başlasın (öz elmin göstərsin)? Musa deyir siz başlayın. Cadugərlər sehirli sözləri oxuyub qamışlara üfürərkən, hər qamış bir ilan formasına düşüb, Müsa Peyğəmbərə doğru gəlirlər. Musa qorxuya düşəndə Allahdan vəhy gəlir ki, əlindəki əsanı yerə at. Bu vaxt əsa əjdahaya dönərək, sehirbazların bütün ilanlarını udur. Beləliklə, onlar mat olurlar və əllərini qaldırıb Musaya və onun Allahına təslim olduqlarını bildirirlər (bax: “Quran”, 20: 57-73-cü ayələr).Məhəmməd əleyhissəlamın zamanında isə, söz sənəti geniş vüsət almışdı və şairlər cəmiyyətin ən aparıcı qüvvəsi sayılırdılar. Dövrün adətinə görə şairlər yeni şeirlərini vərəqə yazıb, aparıb Kəbənin divarından asardılar və hər şair öz pərəstişkarlarının çoxluğundan qürur duyardı (necə ki, indi şairlər şeirlərini, yaxud statuslarını sosial şəbəkə divarlarından asırlar).  Odur ki, Allah-təala Məhəmmədə elə bir ecazkar söz vəhy etdi ki, həmin sözü vərəqə yazdırıb kəbənin divarından asan kimi, digər şairlər utandıqlarından öz şeirlərini divardan çıxarmaq məcburiyyətində qaldılar (vəhylə gələn sözlərin (ayələrin) fonunda həmin şeirlər çox sölğun görünməyə başladı). Peyğəmbərlərin həyatlarına qısa nəzər saldıqdan sonra qayıdaq 21 ədədinə və onun hikmətlərinə. Qeyd edim ki, “Peyğəmbərlər” surəsinin sıra nömrəsi olan 21 ədədi “Quran”da elm və kamillik (Peyğəmbərlik) rəmzi sayılır. Hesablamalarımız göstərir ki, bu əsrdə bəşəriyyət özünün kamillik məqamına yüksələcəkdir və bu kamillik cəmiyyətin sonu olacaqdır. Necə ki, fərd olaraq insan ömrünün son günlərini yaşayarkən artıq gözünə mələklər görünür və dünyanı tam olaraq dərk etməyə başlayır. Və bu kamillik zirvəsi insanın  sonu olur. Toplum olaraq bəşəriyyət məhz XXI əsrdə dünyanı dərk etməyə başlayacaq (hazırda çox cüzi hissə kainatı, yaradılışı dərk edir) ki, bu da cəmiyyəti sona yaxınlaşdıracaq və “Quran”da xəbəri verilən qiyamət bu əsrdə baş verəcəkdir.Xatırladım ki, elm və kamillik əsri olan XXI əsrin 2-ci (!) Qurban bayramı günü (22. 02. 2002.) elmi-ladun hesablamalarla mənə məlum oldu ki, “Tövbə” surəsinin ilk üç ayəsindəki hökm bu-günkü Qurban bayramına da şamil olunur.Belə ki, bu ayələrdə bu gün Qurban bayramı (!) olduğu vurğulanaraq, doğru yolda olmadıqları insanların diqqətinə çatdırılır və düz yola qayıtmaq üçün onlara dörd ay möhlət verilir: “Allahdan və Onun Peyğəmbərindən saziş bağladığımız müşriklərə bir xəbərdarlıq: “Yer üzündə dörd ay sərbəst gəzib dolaşın və bilin ki, siz Allahı aciz qoya bilməzsiniz… Əgər tövbə etsəniz, bu sizin üçün xeyirli olar. Əgər üz dön-dərsəniz, bilin ki, Allahın əzabından qaçıb ca-nınızı qurtara bilməzsiniz. Kafir (günahkar) olanları şiddətli bir əzabla müjdələ!” Bax: “Tövbə” (9) surəsinin ilk üç ayəsinə.Allahın verdiyi elmlə, dörd aylıq möhlətin 22-24 iyunda (bayram 3 gündür.) bitəcəyini bildiyimdən, bu barədə Prezidentə və xalqa açıq məktub yazıb, mətbuat orqanlarına göndərdik (5 iyun 2002-ci il tarixdə həmin müraciət “Hürriyyət” qəzetində çap olundu). Nəhayət, 22 iyunda Cənubi Azərbaycanda  baş verən 9 (!) bal zəlzələ ilə bəşəriyyətin cəzalanma prosesinin başlanğıcı qoyuldu.Ondan sonara Yerdə baş verən bütün təbii fəlakətlər və təyyarə qəzalarının bu prosesin da-vamı olduğunu zaman-zaman məqalələrimizdə və kitablarımızda riyazi hesablamalarla sübut etmişik. Əvvəlcə 22 iyunla (2002) bağlı verdiyimiz xəbərin doğruluğunu sübut etmək üçün daha bir dəlil gətirək: elm əsrinin birinci, ikinci və üçüncü Qurban bayramlarının 286-cı günləri – müvafiq olaraq:- 14 dekabr 2001-ci il;- 4 dekabr 2002-ci il;- 24 noyabr 2003-ci il tarixlərdə Günəş tutulub. Hər üç tarix müvafiq olaraq Ramazan ayının 29-cu günlərinə düşüb.Həmçinin, 22 iyun 2002-ci il tarixinin 286-cı günü – 3 aprel 2003-cü ildə də Günəş tutulub. Bu faktlar 22 iyun tarixinin də Qurban bayramları (tövbə günləri) ilə eyni statusa malik olmasını və qəzetdə elan etdiyimiz xəbərin doğruluğunu sübut edir. Onu da əlavə edim ki, 2-ci Qurban bayramı günü verilmiş dörd aylıq möhlət başa çatan gün – 24 iyunda (bayram üç gün olduğundan, möhlət də üç günə bitir) Ay tutulması baş verdi.Baş vermiş hadsələrin təhlili göstərir ki, Günəş və Ay tutulmaları əslində qiyamətin əlamətləri olaraq,  insanlara xəbərdarlıqdır – siqnaldır. Belə olduqda insanlar günahlarına görə tövbə etməli və yaxşı işlər görməyə çalışmalıdırlar. Çünki, belə xəbərdarlıqların ardıyca təbii fəlakətlər və qəzalar gəlir. Ancaq qazanılan savablar insanı bu cür fəlakətlərdən sıgortalayır (necə ki, Nuh və onun ətrafındakılar sıgortalanmışdılar). Elmi-lədun hesablamalarımız göstərir ki, 2002-ci ilin 22 iyunundan başlanan Yer kürəsinin təmizlənmə prosesi bu gün də davam etməkdədir və dünyada baş verən böyük zəlzələlər, təyyarə qəzaları və daşqınlar bu prosesin tərkib hissəsi olaraq, insanlara xəbərdarlıq məqsədi daşıyır. Bu gün biz 6.236 ayədən ibarət olan “Quran”ın hər ayəsini bir gün hesabı ilə yaşayırıq (məsələn, bu gün elm əsrinin 5.712-ci günü olaraq, müqəddəs kitabın 5.712-ci (78:40) ayəsi ilə uzlaşır).  Hesablamalarımız göstərir ki, “Quran”ın sonuncu – 6.236-cı ayəsi əsrin 18-ci ilinin yanvar ayının 27-nə düşəcəkdir. Beləliklə, həmin tarixdə bəşər tarixinin bir mərhələsi bitib, yeni bir kamillik dövrü başlayacaqdır. Həmin dövr əməlisalehlərin və cəmiyyətin xeyri üçün çalışan (faydalı) insanların dövrü olacaqdır.  Odur ki, hər bir insan yaxşı əməllərinin sayını artırmağa çalışmalıdır.  Yuxarıda qeyd etdim ki, bu gün elm əsrinin 5.712-ci günü olmaqla, “Quran”ın “Böyük xəbər” (Xəbərdarlıq) surəsinin sonuncu – 40-cı ayəsi ilə uzlaşır. Ayədə Allah buyurur:“Həqiqətən, Biz sizi yaxın bir əzabla (qiyamət əzabı ilə) qorxutduq. O gün insan öz əlləri ilə etdiyi (yaxşı, pis) əməlləri görəcək, kafir isə: “Kaş bu əzabı görməmək üçün torpaq olaydım!” – deyəcəkdir”. “Quran”ın 5.712-ci ayəsi, elm əsrinin 5.712-ci günü – 21 avqust 2016-cı il.Qeyd: bəzi fanatik oxucular hesablamalarımıza irad bildirirlər ki, bu məsələləri peyğəmbərlər, imamlar demədikləri halda siz nə cürət edib deyirsiniz, özünüzü onlardan savadlımı bilirsiniz? Onların nəzərinə çatdırııq ki, biz heç də özümüzü onlardan üstün bilmirik. İradınızın cavabını yazının girişində qeyd etdiyim ayədən oxuya bilərsiniz (“Quranda xəbər verilən hər bir hadisənin (qiyamətin, əzabın və s.) müəyyən bir bilinmə vaxtı vardır və siz onu biləcəksiniz”. “Quran”, “Davar”  surəsi, 67.) Peyğəmbərlərin və imamların dövründə qiyamətin vaxtı çatmadığından bu barədə onlara xəbər də çatmamışdır. Bizim bu mövzuda xəbər verməyimiz elm və peyğəmbərlik  rəmzi olan XXI əsrdə yaşamğağımızla əlaqədardır. Çünkü, Allah-təala Qurani-Kərimdə buyurur ki, biz xəbər göndərməmiş heç bir məmləkətə bəla göndərmərik!


mənbə : moderator.azŞərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. Buna göre, satış ve kiralama amacıyla yazılı basın, radyo, televizyon, internet ve benzeri iletişim araçlarında reklam ve ilanları yer alan, uygunluk belgesi veya fatura düzenlenen ürünler ve araçlar piyasaya arz edilmiş sayılacak. Piyasa gözetimi ve denetimi, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında, ürün piyasada iken ve gerektiğinde ithalat, ihracat, montaj, hizmete sunum veya bir mal veya hizmet üretilmesi sürecinde de yapılabilecek. Gözetim ve denetim faaliyetleri sırasında teknik servislerin ve ürünün uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan test, muayene veya belgelendirme kuruluşlarının imkanlarından yararlanılacak. Uygunluk değerlendirmesini yapan kuruluş haricinde ürünün test ve muayenesini yapacak kuruluş yoksa denetim personelinin gözetim ve denetiminde, bu kuruluşta veya üreticinin laboratuvarında ürünün test ve muayenesi yaptırılacak. Test ve muayene sonucuna göre karar verme yetkisi Bakanlık merkez teşkilatı veya ilgili il müdürlüğüne ait olacak. ÜRÜNÜN PİYASAYA ARZI YASAKLANABİLECEK Piyasa gözetimi ve denetimi, teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme, duyusal inceleme ile test ve muayeneyi kapsayacak. Denetim personeli, ürünün test ve muayenesini gerekli gördüğü takdirde denetlenen üründen numune alacak. Numunenin uygun çıkması durumunda test ve muayene, nakliye, bindirme ve indirme ücreti Bakanlığa ait olacak. Numunenin özelliğini kaybetmemesi durumunda bu husus üreticiye veya dağıtıcıya Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından bildirilecek. Bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde üretici tarafından test ve muayene kuruluşundan alınmayan numune, defterdarlıklara intikal ettirilecek. Bu durumda üretici numune bedelini talep edemeyecek. Numunenin özelliğini kaybetmesi durumunda, tutanak düzenlenerek numune bertaraf edilecek ve numune bedeli Bakanlık tarafından üreticiye ödenecek. Güvensiz olmamakla beraber ilgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen ürünler için üretici, ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğunu gidermek için düzeltici faaliyet planı sunacak ve verilen süre içinde uygunsuzluğu giderecek. Düzeltilebilir uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla, üreticiye düzeltici faaliyet planını 30 gün içinde sunması için bildirim yapılacak. Bu süre, üreticinin talebi üzerine, bir defaya mahsus olmak üzere 30 güne kadar uzatılabilecek. Anılan sürede planını sunmayan üretici, düzeltme faaliyetinde bulunmayacağını kabul etmiş sayılacak. Verilen süre sonunda uygunsuzluğu gidermeyen üreticiye idari para cezası uygulanacak. Güvenli olmadığı tespit edilen ürünler için ürünün piyasaya arzının yasaklanması, piyasadaki ürünlerin toplatılması, gerektiğinde ürünün hizmet dışı bırakılması, ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilemediği ya da güvenli hale getirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda bertaraf edilmesi gibi kararlar verilebilecek. Üreticiler, kullanıcılarda olan ve piyasada bulunan, riskli ya da teknik düzenlemesine uygun olmayan otomotiv ürünlerini Bakanlığın müdahalesine gerek kalmadan gönüllü olarak geri çağırabilecek ve düzeltici faaliyette bulunabilecek. Yönetmelik 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. Dünyanın en büyük ve güçlü ticari uçağı Airbus A350-1000 için Katar Havayolları'nda hizmete başlamak üzere geldiği başkent Doha'da karşılama töreni yapıldı. Dünya genelinde bu uçağı ilk kez kullanacak Katar Havayollar'ının CEO'su Ekber el-Bakir, törende yaptığı konuşmada, Katar Havayollarının 5 yıl içinde 41 uçak daha almak istediğini, ihtiyaç doğrultusunda bu sayının 45-50'ye çıkarılabileceğini söyledi. Katar Havayollarının gelecek üç ayda Airbus A350-1000'in dünyadaki ilk ve tek kullanıcısı olacağını vurgulayan Bakir, aynı model ikinci bir uçağın daha teslim alınacağını duyurdu ancak tarih vermedi. Katar'ın, söz konusu uçağı Doha'dan Londra'ya düzenlenen seferlerde kullanması bekleniyor. İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler