Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Qedr gecesini bele gördü – Zaqatalada

01 Eylül 2016
3:00 pm


01/09/2016 [18:59]: xeber –
“Həqiqətən, İbrahim həlim xasiyyətli, (həmişə dua edərək) yalvarıb yaxaran və özünü tamamilə Allaha təslim etmiş bir zat idi”. “Quran”,“Hud” surəsi, 75. Allahın həlim xasiyyətli, həyatını elm öyrənməyə və öyrətməyə sərf edən və bu yolla övliyalıq məqamı qazanan qullarından biri də Şeyx Əhməd Əfəndidir. O, 1839-cu ildə Zaqatala rayonunun Tala kəndində doğulub. Atası Mustafa  əkinçiliklə məşğul olurdu. Erkən yaşlarında atasını itirdiyindən el arasında “Yetim Əhməd” deyə çağrılırmış.“Sən nə bilirsən ki, Qədir gecəsi nədir?!”Hələ uşaqlıqdan Əhmədin dinə böyük marağı vardı. Odur ki, yaşıdlarından fərqli olaraq Talada kənd ağsaqqallarının təşkil etdikləri dini mərasimlərin demək olar ki, hamısında iştirak edib, orada danışılan söhbətlərə, edilən zikrlərə maraqla qulaq asardı. Yetim Əhmədin uşaqlıqda iştirak etdiyi məclislərdən biri də Ramazan ayının son on gecəsində qeyd edilən Qədr gecəsinin ehtimal edildiyi Əhya gecələri idi. Onda balaca Əhməd ağsaqqalların bura nə üçün toplaşdığını və Qədr gecəsinin nə olduğunu bilmirdi. Heç kəs, hətta, mollalar da ona nəyisə öyrətməkdə maraqlı deyildilər. Çünkü, onlar dərsi imkanlı ailələrin uşaqlarına keçirdilər. Odur ki, axşamdan bir az keçmiş evin bir küncündə oturan yetim Əhmədi yuxu tutdu. Mollalar isə, Qədr gecəsini görmək arzusuyla ibadətlərini davam etdirdilər. Amma, necə deyərlər “Sən saydığını say, gör fələk nə sayır”. Gecənin bir vaxtı ağsaqqal, nurani bir şəxs balaca Əhmədi yuxudan oyadıb, ona həyətdə dəstəmaz aldırdı. Bu gecə Qədr gecəsi olduğunu bildirib, onun mahiyyətini uşağa başa saldı: namaz qılıb dua etməyin vacib olduğunu bildirdi. Müqəddəs Quranın qədr gecəsi surəsini izah etdi.Əhməd bütün bunları bildikdən sonra  namaz qılıb dualar etdi. Səhər açılanda ağsaqqallar yuxudan oyanıb bir-birlərindən Qədr gecəsini görüb görmədiklərini soruşdular. Heç biri müsbət cavab vermədikdə, balaca Əhməd gecə şahidi olduğu əhvalatı danışdı. Mollalar çox pərt oldular ki, neçə illər ibadət etdikləri halda  Allah dərgahında Yetim Əhmədin hörməti onlarınkindən üstündür.Bu əhvalatdan sonra Əhməd əfəndi elm öyrənməyə başladı. Əvvəlcə Mürsəl müəllimdən, sonra isə Suvagildə Hətəm əfəndidən dərs aldı. Daha sonra isə, İlisuda Səid əfəndinin yanında elmini bir qədər də dərinləşdirdi. 1862-ci ildə mənəvi cəhətdən daha da kamilləşmək və tasəvvüf elminin dərinliklərinə varmaq üçün dostu Həmzət Əfəndi ilə birlikdə Nəqşibəndiyyə şeyxi almalı Mahmud əfəndiyə mürid oldular. Altı ay mürşidinin xidmətində duran Əhməd Əfəndi seyr və sülukunu tamamlayaraq məzun oldu. Şeyx Mahmud əfəndi Talada irşad fəaliyyəti göstərmək üçün Əhməd əfəndiyə xilafətnamə (icazənamə) verdi. Həmin dövrdə onun əqidədaşı olan Şeyx Şamil çar hökumətinə qarşı müridizm hərəkatına rəhbərlik etdiyindən ruslar Zaqatala şeyxlərinin də onlara qoşulacağından ehtiyat edib 1863-cü ildə Şeyx Əhməd əfəndini həbs edtdilər. Şeyxi İrkutsk vilayətinə sürgün etdilər. Bir müddət çar həbsxanasında saxlanan Əhməd əfəndi öz kəramətləri ilə nadzorları heyrətə saldı. Belə ki, gündə beş vaxt namazda kameranın qıfılları Qüdrətli-İlahidən açılar, Şeyx həyətdə dəstəmaz alıb, namaz qıldıqdan sonra yenidən kameraya qayıdarmış. Bu və digər möcüzələri görəndən sonra 1866-cı ildə övliyanı sərbəst buraxdılar.Sürgündən qayıdandan sonra Əhməd əfəndi Aşurə adlı qızla ailə qurdu. Daha sonra iki dəfə Həcc ziyarətində oldu. İkinci Həcc ziyarətindən qayıdanda İstanbula gəldi. Səkkiz il İstanbulda yaşayan Şeyx Əhməd  burada ikinci dəfə evləndi və Abidət adlı qızı oldu (Abidətin qəbri Talada atasının yanındadır). Əhməd əfəndi   İstanbulda yaşadığı dövrdə Sultan Əhməd camisində dərs deyirdi. Sonralar o, Misirin Əl-əzhər universitetinə müəllim kimi dəvət alsa da, xanımı vəfat etdiyindən talaya qayıtdı.İstanbulda olarkən İmam Şamilin oğlu Qazı Məhəmməd Əhməd əfəndi ilə görüşərək, “Qazavat”etmək istədiyini bildirdi və Şeyxdən məsləhət istədi. Əhməd əfəndi Şeyx Şamilin oğluna yazdığı məktubda belə tövsiyə edirdi: “İndi vuruşmağın əhəmiyyəti yoxdur. Atan 30 il vuruşdu, lakin, o da lazım olanda qılıncı yerə qoydu. Türk xalqı böyük xalqdır, amma yenə deyirəm ki, hər işin öz vaxtı var”.Tala kəndində irşad etdiyi müddətdə Şeyx Əhməd əfəndinin ətrafına yüzlərlə mürid toplaşmışdı. Müridləri onda zaman-zaman kəramətlər müşahidə edirdilər. Belə ki, bir gün namaz vaxtı Şeyx səcdəni həddən artıq uzatdı. Müridləri onun bu qədər səcdədə qaldığını görməmişdilər. Namazın sonunda ondan bunun səbəbini soruşduqda bildirdi ki, həmkəndliləri dağ yolu ilə gedərkən uçquna düşdülər və məni çağırdılar; onların köməyinə getdiyimdən səcdədən qalxa bilmədim. Müridlərdən bəziləri buna şübhə etsələr də, qapıdan çıxanda şeyxin başmaqlarının yaş olduğunu gördükdə şübhələri aradan qalxdı.Əhməd əfəndi insanlara xeyirxahlığı təbliğ etdiyi kimi, özü də bu xeyirxahlığın nümunəsi idi. Belə ki, o, öz vəsaiti və rəhbərliyi ilə Talaya 14 km uzunluğunda su xətti çəkdirdi. Bu gün də insanlar həmin sudan istifadə etdikcə övliyaya rəhmət oxuyurlar.Şeyx Əhməd əfəndi 1901-ci ildə Talada əsasını qoyduğu və lazım olan vəsaitini ayırdığı məscid 1910-cu ildə tamamlanmaqla, keçmiş SSRİ-də ən böyük məscid idi.Kəramətli övliya və Nəqşibəndiyyə şeyxi olan Əhməd əfəndi 1904-cü ildə dünyasını dəyişdi. Cənazə namazına 1500-ə yaxın adam dayanmışdı. Dəfn mərasimində iştirak edənlər isə, 15 minə yaxın idi.Dəfn mərasimdə iştirak edənlərin bir ucu qəbirstanlığa çatanda arxa tərəfi hələ şeyxin həyətində idi. Şeyxin cənazəsi Tala qəbirstanlığında müqəddəs bəsil nəslindən olan Hacı Ramazanın (Ölüm tarixi hicri-1308 miladi 1890-91) məzarının yanından keçəndə hansısa bir qüvvənin təsiri ilə dayandı. Insanlar nə qədər cəhd etsələr də cənazə irəliləmədi. Bir neçə dəqiqə sonra cənazə yoluna davam etməyə başladı. Deyilənə görə Əhməd əfəndi sağlığında da bu müqəddəs məzarın yanından keçəndə ayaq saxlayıb dua vermədən keçməzmiş.Şeyx Əhməd əfəndinin başdaşının kitabəsinin ərəbcədən tərcüməsi belədir:“Hökmranlıq vahid, qüdrətli Allaha məxsusdur! İki dünyanın hökmdarına eşq olsun! Bu məzar pirlik məqamına çatmışların çırağı, bu torpaq xalqın günəşi, böyük xilaskarların və əzəmətli şeyxlərin qütbü, qüdrətli və hakimiyyət sahibi Allaha qovuşanların və ariflərin tacı, öz əsrinin vahidi, zəmanəsinin yeganəsi, Allahı dərk etmiş, Allahın rəsulunun canişini, xalqın və dinin mürşidi, on dörd məsumun dini uğrunda zəhmət çəkən alim, əl-Məhəmmədi, əl-Xadrai, ən-Nəqşibəndi, əl-Mücəddədi, əl-Xalidi, əl-Mahmudi (Almalı Mahmud Əfəndi nəzərdə tutulur-müəllif.) Talalı şeyx Əhməd Əfəndi 1321-ci ildə zilhiccə ayının onu gecəsi vəfat etmişdir (27 fevral 1904-cü il) Torpağı pak olsun”.Şeyxin məzarının sol tərəfində Nəqşibəndi şeyxi, Dağıstanlı Hacyu əfəndinin qəbri vardır. Qəbrin başdaşının ərəbcə kitabəsinin tərcüməsi belədir:“Allah! Mahmud əfəndi Almalı, Şüayb əl-Bəkir əfəndi, Hacı İbrahim əfəndi əl-Qcuri, Əhməd əfəndi, şəkili Hacyu əfəndi, imam rəbbani Əhməd Sirhindi, Bağdadlı Xalid, ölüm məlaykəsi Bahəddin Məhəmməd əl-Buxari… Bu qəbir islamın çırağı, xalqların mürşidi, qüdrət və hakimiyyət sahibi ariflərin və Allaha qovuşanların son dərəcə yaxşısı və layiqlisi, əsrinin yeganəsi, zəmanəsinin vahidi, Allahı tanıyan, Allahın rəsulunun canişini, on dörd məsumun dini uğrunda çalışan görkəmli alim Hacyu əfəndi əl-Məhəmməd, əl-Xədrai nəqşibəndi, əl-Mücəddədi, əl-Xalidi, əş-Şəkuri Dağıstanlı, hicri, 1367-ci ildə, rəbi ələvval ayının onu, gecə yarısı (22 fevral 1948) vəfat etmişdir. Kitabəni talalı Əbdül Qadir yazmışdır.” Başdaşının arxa tərəfində nəqşibəndiyyənin içərisində “Allah” sözü yazılmış ürək formalı çevrədən ibarət embleması həkk olunmuşdur.Hər iki kitabədən göründüyü kimi, nəqşibəndiyyə silsiləsindən olan alimlərin adları hörmətlə yad edildikdən sonra mərhumun adı çəkilir. Əhməd əfəndinin Tala kəndindəki evini 30-cu illərdə sovet hökuməti müsadirə edərək MTS idarəsinə verdi.Şeyxin Abdulla və Məhəmməd adlı iki oğlu qalmışdı. Abdulla uşaq yaşlarında dünyasını dəyişdi. Din xadimi olan Məhəmməd isə, Ruqiyyət adlı qızla evləndi. Onların nigahından Əhməd (1905) və Mustafa (1906) adında iki oğlu, Aşurə (1923 təv) Xatimət, Əminəxatun, Minəsona adlı dörd qızı olub.Atasının yolunu davam etdirdiyinə görə Rus hökuməti Məhəmməd əfəndini də təqib etməyə başladı. 1930-cu illərdə həbs olunan Molla Məhəmməddən sonralar heç bir xəbər çıxmadı. Onun həbsinin səhərsi günü isə arvadı Ruqiyyəni, oğlanları Əhmədi və Mustafanı, körpə qızları Aşurəni, Xatiməti, Əminəxatunu da həbs edərək, sürgünə göndərdilər. Qızlardan biri Minəsona ərdə olduğu üçün, onun özünü yox, ərini sürgün etdilər. Qızlardan yeganə sağ qayıdan Aşurə söhbət edirmiş ki, Qazaxıstan çöllərində çox ağır sürgün həyatı keçiriblər. Azov dənizindən qamış qırıb, ocaq yandırırmışlar. Çox çətinliklə əldə etdikləri kəpəyi həmin ocaqda qaynadıb, horra bişirib içirlərmiş. Anası və iki bacısı bu məşəqqətlərə dözməyərək orada vəfat ediblər. On yaşlı Aşurə isə vətənə qayıdıb (sonralar o, Həbibullah adlı şəxslə ailə qurub). Molla Məhəmmədin oğlanları Mustafa və Əhməd 1933-cü ildə sürgündən qayıdandan sonra, yenə də təqib olunduqlarını görüb, dağlara çəkiliblər. 1937-ci ilə qədər qaçaq həyatı yaşayandan sonra, qonşularından biri öyrədilərək onların yanına göndərilib və aldadılaraq aşağı endirilib. Evlərinə qayıdan kimi Əhmədi və Mustafanı həbs edərək, güllələnməyə göndəriblər. Möcüzəli quşYuxarıda qeyd etdim ki, 30-cu illərdə Molla Məhəmmədin ailə üzvləri represiya olunanda Minəsona adlı qızına toxunmamışdırlar. O, 1979-cu ildə dünyasını dəyişdi. Mərhumun 40-ı günü baş verən bir möcüzə gələnləri heyrətə saldı. Belə ki, göyərçin boyda, həddən artıq bəzəkli bir quş qadınların oturduğu otağa girərək, Aişənin (sürgündən sağ qayıdan qızın-müəllif) başına qonub və qanqdını geniş açaraq onun yanında əyləşən Əminətin başına salıb. Bir qədər durduqdan sonra, quş pəncərənin qabağına qonub və oturanlara tamaşa etməyə başlayıb. Həmin vaxt evdə Hafizə adlı qohum qadın yataqda xəstə yatırmış. Qadınlardan biri quşu götürüb, xəstənin üzərinə qoyur ki, bəlkə şəfa tapa. Hafizənin üzünə diqqətlə baxan quşun gözlərindən yaş axmağa başlayır.  Həmin günün səhəri Hafizə dünyasını dəyişir.  Daha sonra quşu götürüb həyətə çıxarırlar ki, gələnlər hamısı görsün. Hadisə şahidlərinin danışdığına görə  hələ nə o vaxtadək, nə də ondan sonra belə bir bəzəkli, yaraşıqlı və gözəl gözlərə malik bir quş görməyiblər.Şeyx Əhməd əfəndinin davamçıları:1. Hacı Osman əfəndi (ölümü 1918)2. Hacı Mustafa əfəndi Əl-Qadiri3. Əbdülvəhab əfəndi əs-Saxuri4. Həsən Dəbir ət-Taşi5. Musa Dəbir-əl-Qarani əd-Dağıstani6. Hacı Mamay əfəndi7. Ömər əfəndi əl-Qarali8. Hacı Mustafa Əfəndi əl-Malaxi (1919-cu ildə Qax rayonunun Malax kəndində vəfat edib.) 9. Hacı Şirin əfəndi əl-Güllükü (1899-cu ildə Səudiyyə ərəbistanının Ciddə şəhərində vəfat edib)10. Əbdürrəhman əfəndi əl-Əhhadi (qəbri Tala kəndində şeyxinin yanındadır)11. Musa əfəndi əl-Göynüki12. Temirxan əfəndi əl-Çarışlı13. Murtuza Əli əfəndi əz-Zəldi əl-Xaraxi14. Hacı Gülməhəmməd əfəndi əl-Mosuli15. Hacı Əbdürrəhman əfəndi əl-Qumuği (1909-da vəfat edib, qəbri Tala kəndindədir)16. Əbdüssəlam Əfəndi əl-Xaçmazi (qəbri oğuz rayonunun Padar kəndidndədir.)17. Hacı Şamil əfəndi əl-Batuni18. Hacı Ömər əl-Hədli əl-Aradi19. Hacı Əndal əl-Hədli əl-Aradi20. İbn Həcər əl Ukehi21. Hacı Bəkri əfəndi əl-Məşləfi (Zaqatala)22. Cüneyd Əfəndi əl-Qaxi Paşa Yaqub – tədqiqatçı-yazıçıZaqatala – Bakı Yazarın arxivi:http://www.moderator.az/search?q=pa%C5%9Fa+yaqub


mənbə : moderator.azŞərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler