Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

“Peyğemberleri ittiham eden Vüsal Memmedov özü doğruları demir”

05 Temmuz 2016
7:40 am


05/07/2016 [11:38]: xeber –
Keçdiyimiz günlər Vüsal Məmmədov dinə və Peyğəmbərlərə qarşı həqiqətə və doğru dini qaynaqlara əsaslanmayan fikirlər söyləyib. Bu yazım onun açıqlamalarında yer almış və dinə, inanclı insanlar üçün müqəddəs sayılan Peyğəmbərlərə qarşı yer alan yanlış iddialara cavabdır.İddialardan biri dində insanın mənəviyyatına və daxili aləminə xitab edəcək heç bir məlumatın olmadığı iddiasıdır. Bu mövzuda Quranda yer alan nəfslə mübarizəyə aid ayələrin çoxluğuna diqqət çəkmək istəyərdim. Nəfslə mübarizə məhz insanın daxili aləmini zənginləşdirən, ona güclü mənəviyyat qazandıran ən böyük amildir. Allah Quranda insanların ən gözəl davranışlar etməsini, öz əleyhlərinə olsa belə, hər zaman haqqı söyləmələrini əmr edir. İnsanın cəmiyyətdəki digər insanlara qarşı münasibət və davranışları da məhz insanın mənəviyyatı ilə bağlıdır. İnsan mənəviyyatı onun davranışlarını müəyyən edən dəyərdir.Müsahibədəki digər bir iddia isə, dinin VII əsrdə qaldığı, yenilənmədiyi üçün bu müasir dövrə xitab edə bilməyəcəyidir. Ancaq Vüsal Məmmədov unudur ki, yuxarıda da vurğuladığım kimi, din insan mənəviyyatına xitab etdiyi üçün hər zaman yeniliyini qoruyur. Dinin hər zaman yeni qalması da məhz insan nəfsinin istəklərinin heç zaman dəyişməməsinə görədir. Çünki insanın yaradılışdan etibarən mahiyyəti dəyişməmişdir ki, dinin də mahiyyəti dəyişsin. Nəfs və vicdandan ibarət olan insanın nəfsinin istəkləri və vicdanının doğruya səsləyən səsi VII əsrdə də, indi də dəyişməmişdir. Dəyişən sadacə texnologiya və elmin müxtəlif sahələridir ki, bunların da yenilənməyə, həqiqətən, ehtiyacı vardır. Quran hər zaman bu məsələdə elmin inkişafına yol göstərmişdir. Elm və texnologiyada baş verən inkişaf isə, heç bir zaman dinə zidd fikirlər meydana gətirməmiş, əksinə, Quranda bildirilən elmi məlumatların doğruluğunu təsdiq etmişdir. Buna misal olaraq, Quranda kainatın genişlənməsi haqqında yer alan məlumatı göstərə bilərəm. Elm 20-ci əsrin başlarına qədər kainatın sonsuzdan bəri var olduğunu və sabit, yəni dəyişməz modelə malik olduğunu iddia edirdi. 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq inkişaf edən elm və texnologiya tərəfindən isbat edildi ki, kainat sıfır həcmində nöqtədən bir anda böyük bir partlayışla yaranmış, daha doğrusu yaradılmışdır. Göründüyü kimi, elm inkişaf edərək Quranda bizə bildirilən məlumatları təsdiq etmişdir. Təbii ki, Quran nə fizika, nə də astronomiya kitabı deyil. Quran insana yaradılış məqsədini açıqlamaqla bərabər, ancaq ümumi elmi məlumatların da bildirildiyi, elmə yol göstərən ilahi kitabdır. Nəticə olaraq, Vüsal müəllimin də qəbul etməsi lazımdır ki, dinin yenilənməyə ehtiyacı yoxdur.Təkamül məsələsinə gəlincə, təkamül nəzəriyyəsinin insanın meymundan təkamül etdiyini iddia etməsini danmaq lazım deyil. Təkamül nəzəriyyəsi canlıların tək ortaq əcdadlarının olduğunu, bütün canlıların da təkamül qaydasına uyğun olaraq yarandığını iddia etməkdədir. Lakin iddia edilən təkamül prosesi zamanı çox sayda ara-keçid növlərinin olması lazımdır. Bu gün isə Vüsal bəyin iddiasının əksinə olaraq, tək bir ara-keçid növünün qalıntısı ortada yoxdur. Bu gün mövcud olan canlıların milyonlarla qalıntısı olduğu halda, qat-qat çox olması lazım gələn xəyali ara-keçid növlərinin bir dənəsinin belə qalıntısı yoxdur. Vüsal bəy iddia edir ki, var. Lakin bu, sadəcə sözdür. Varsa, onları bizə göstərsin. Biz əlimizdə olan təkamülü yalanlayan qalıqları hər yerdə nümayiş etdiririk. Vüsal bəyin müsahibəsində öz elmi əsərləri ilə təkamül nəzəriyyəsinin dünya səviyyəsində yalan olduğunu isbat edən Adnan Oktar haqqında dediyi fikirlər isə, həqiqətdən uzaqdır. Harun Yəhya kitablarında təkamül nəzəriyyəsinin elmi olaraq süqut etməsi elmi faktlarla isbat edilir. Bu səbəbdən, yazarın elmi təhrif etdiyini söyləmək heç bir fakta əsaslanmır. Kitabları oxuyan hər kəs, əslində, Darvinin təkamül nəzəriyyəsinin heç bir elmi əsasa söykənməyən xəyal məhsulu olduğunu asanlıqla görür. Yaşları milyon illərlə ölçülən daşlaşmış canlı qalıqlarının rəsmlərinin olduğu çoxcildli “Yaradılış atlası” qarşısında Darvin nəzəriyyəsinin müdafiəçiləri susqunluğunu davam etdirir. Susqunluğun səbəbi isə, Atlasda rəsmləri yer alan hər canlı qalıntısının müasir nümunəsinin olduğu halda, təkamülçülərin iddia etdiyi ara-keçid növlərinə aid tək bir qalıntı olmamasıdır. Onsuz da, tamamilə xəyal məhsulu olan ara-keçid canlısı məfhumu sadəcə rəsmlərdə yer alan xəyal məhsulundan başqa bir şey deyil. Əlbəttə ki, belə olduğu üçün bu günə qədər təkamülçülər heç bir ara-keçid adını verdikləri canlı qalıntısı ortaya çıxara bilməyiblər.Müsahibədəki digər bir iddia isə Quranda səmimiyyətsiz insanlara qarşı Allahın istifadə etdiyi guya “təhqir üslubu”dur. Quranı diqqətlə oxuyub düzgün analiz edən hər insan Qurandakı bu üslubun, əslində, həqiqəti bilmədiyi halda inkar edən və ya başqa bir fikri həqiqət olaraq qəbul etdiyinə görə dinsiz olan insanlara qarşı olmadığını görər. Bu üslub, əsasən, haqqı bildiyi halda onu gizlədən səmimiyyətsiz insanlara qarşı istifadə edilmişdir. Quranda kafirlərə qarşı “ürkmüş eşşək” ifadəsi də bu qəbildəndir. “Kafir” kəlməsi ərəbcədə “gizlədən”, “örtən” mənasına gəlməkdədir. Hətta “kafir” kəlməsi ərəbcədə toxumu torpaqda örtdüyünə görə əkinçilər üçün də istifadə edilən sözdür. Quranda haqqı bildiyi halda, onu örtən,  gizlədən səmimiyyətsiz insanlar kafir adlandırılır. Səmimiyyətsizliyindən dolayı da Allah onları “ürkmüş eşşəyə” bənzətməkdədir. Haqqı bildikləri halda, gizlətdiklərinə görə hər zaman haqqın ortaya çıxacağının verdiyi ürkəkliklə yaşadıqları üçün Allah onların bu ürkəkliyinə də diqqət çəkməkdədir. Bu üslub Quranın bir başqa ayəsində dini gözəl bildiyi halda, səmimiyyətsiz davranışlarıyla seçilən insanlara qarşı “kitab yüklü eşşək” şəklində istifadə edilmişdir. Yəni Allahın səmimi insanlara qarşı belə bir üslubu olmadığına görə, inancları nə olursa olsun, səmimi insanların bu üslubdan narahat olmamaları lazımdır.Vüsal bəyin başqa bir iddiası isə bir alimin vəhyi qəbul etməsi halında, onun artıq elmi olmaqdan çıxması iddiasıdır. Ancaq Vüsal bəyin müsahibəsində dahi elm adamı olaraq adlandırdığı Eynşteyn ilahi vəhyə inanırdı. Eynşteynin məhşur sözlərindən biri- “dinsiz elm topaldır” fikri isə Vüsal bəyin çox böyük səhvə yol verdiyini göstərir. Biz ilahi vəhyə inanan alimlərin siyahısına Blez Paskal, İsaak Nyuton, Qreqor Mendel, Lui Paster və adını yazmadığımız onlarla görkəmli elm xadimlərinin də adını əlavə edərək bu siyahını uzada bilərik. Elmin inkişafında ən böyük rolu olan alimlərin böyük əksəriyyəti vəhyə inanırdı və onların inanclı insanlar olması inkar edilməz bir həqiqətdir.Vüsal bəyin “araşdırdıqca gördüm ki, dinin bütün tərəfləri haqsızdır” cümləsinin isə şərhə ehtiyacı yoxdur. Bu, sadəcə ortaya deyilmiş boş sözdən başqa bir şey deyil. Sözü deyəndə, gərək insan sözün çəkisini də nəzərə alsın. Vüsal bəy Quran oxumağın çox narahat olduğunu bildirir. Quran oxuyarkən, əslində, Vüsal bəyin narahat olması qədər normal heç nə ola bilməz. Bu, Quranı oxuduqca Allahı qəbul edə bilməmənin ona verdiyi vicdani narahatlıqdır.Qurandakı fikirlərin natamam olması ilə bağlı iddia isə çox əsassızdır. Quranda buna dair göstəriləcək tək bir misal yoxdur. Quranın üslubu hər insanın rahatlıqla başa düşəcəyi şəkildədir. Quranda keçən bütün əhvalatlar və elmi məlumatlar öz təsdiqini hər zaman tapmışdır. Quran insanlara yaradılış məqsədlərini, həyatı, ölümü, ölümdən sonra baş verəcəkləri ən sadə üslubda anlatmaqdadır və Quranda bitməmiş fikir yoxdur. Quranın dərin mənalarının olmadığını deməsi isə, həmin insanın Quran haqqında məlumatının nə qədər səthi olmasından xəbər verir.Vüsal bəyin din adına qəbul etmədiyi bəzi fikirlər isə, Qurana deyil, əsas etibarilə, ya xurafatlara, ya da dinə düşmən insanlar tərəfindən dəyişdirilmiş Tövrata əsaslanır. Bəlkə də, Tövratda Peyğəmbərlərə qarşı atılan iftiralar Vüsal bəyin “din insanlara əxlaq öyrədə bilməz” fikirlərini əsaslandırmaq baxımından işinə yarayır. Vüsal bəy özü də müsahibəsində vurğulayır ki, “Tövrat bu baxımdan mənim üçün maraqlıdır”. Lakin Quran Tövratda Peyğəmbərlər haqqında sonradan əlavə edilmiş iftira dolu sözlərin heç birini qəbul etmir. Çünki Quran insest əlaqəni də, homoseksuallığı da qadağan etmişdir. Dinin təməl əxlaqi hökmləri isə, demək olar ki, bütün ilahi kitablarda birdir. Əxlaq yaradılış məqsədinə uyğun davranışa verilən addır. Quran dəyişdirilmədiyi üçün əxlaqın əsas mənbəyidir. Quranın Peyğəmbərimizin vəfatından sonra kitab şəklinə salınması isə, heç bir şəkildə Qurandan hansısa ayələrin çıxarılmasına dəlalət etmir. Quran dəyişilmiş olsa, onun mütləq müxtəlif versiyaları mövcud olmalı idi. Bu səbəbdən, Vüsal bəy özü də belə bir iddianı isbat etməyə heç bir sübutun olmadığını etiraf edib.Maraqlıdır, görəsən,Vüsal bəy nə üçün əxlaq mənbəyi saydığı ateist düşüncənin  hakim olduğu cəmiyyətlərdə insest münasibətlərin, homoseksuallığın mübah görülməsinin, hətta bunu dünyada yaymaq üçün təşkilatlar qurulmasının gətirdiyi əxlaqi degenerasiyadan söhbət açmır? Ancaq Lut əleyhissalam haqqında Tövrata əlavə edilən iftiralardan sanki həqiqət kimi arqument gətirir. Halbuki gördüyü, şahid olduğu ateizmin səbəb olduğu əxlaqi degenerasiyadır, hz. Lut haqqında Tövrata əlavə edilən uydurmalar yox.Müsahibədə toxunulan bir başqa mövzu isə, niyə şeytanın var olmağı, nə üçün dünyada ancaq yaxşıların yaradılmaması və cəhənnəmdə günahları səbəbindən insana veriləcək olan cəzanın çox şiddətli və ağır olmasıdır. Bu mövzuya çox zaman Qurndan kənar yanlış məlumatlara əsaslanaraq verilən cavablar insanları qane etməməkdə, əsas məqsəd izah olunmamaqdadır. Bu elmi bir həqiqətdir ki, beynimizin içində bizə göstərilmiş bir dünyada yaşamaqdayıq. Hər nə qədər gördüklərimizin beynimizin xaricində olan varlıqların surəti olduğu söylənsə də, biz heç bir zaman beynimizin içindəki dünyadan kənara çıxmırıq. Heç bir zaman üçün insanın beş duyğu üzvündən kənara çıxaraq “həqiqi dünya”nı görməsi mümkün də olmayacaqdır. Elə isə, beynimiz içində daha gözəl əxlaqa sahib olmamız üçün bizə göstərilən dünyada şeytanın və pislərin varlığına təəccüblənməməliyik. Bütün bunlar insanın ona göstərilən görüntülərlə təlimdən keçməsi üçündür. İmtahan dediyimiz bu təlim bizi yetişdirir və inkişaf etdirir. Cəhənnəm və orada yaradılan və sonsuz əzaba məhkum olanlar da insana göstərilən varlıqlardır. Cəhənnəmdə əzab çəkdikləri bildirilən varlıqların onu hiss edəcək ruhları olmaz. Ancaq Allah inanan qullarına onları əzab çəkirmiş kimi göstərəcəkdir. Yoxsa Allah bir çox ayələrdə qullarına zülm edən olmadığını bildirməkdədir. Qurandakı bu dərin sirr və mənaları bilmək üçün isə elm sahibi olmaq lazımdır.Ateistlər də daxil olmaqla, bir çox insan İslamdan tamamilə fərqlənən və xurafatlardan ibarət dini yanlış olaraq Qurandakı dinlə qarışdırırlar. Lakin bu iki din arasındakı fərq müqayisə edilməyəcək qədər böyükdür. Diqqətlə baxıldığı zaman sənətə, elmə, müasirliyə, qadın azadlığına qarşı çıxan və yüzlərlə haramları, hökmləri olan, asma, kəsmə, kin və nifrətdən ibarət xurafatların heç birinin Quranda olmadığı görüləcəkdir. Qurandakı İslam dinindən, irqindən, düşüncəsindən aslı olmayaraq, hər kəsin azad şəkildə yaşayacağı ən gözəl həyat modelidir.Ramiq Vəliyev
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler