Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

“Meddahlıq Semed Vurğun yaradıcılığında ele sistemleşib ki …”

12 Ekim 2016
3:44 pm


12/10/2016 [19:40]: xeber –
Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılığı və şəxsiyyəti müasir dövrdə zaman-zaman müzakirələrə, mübahisələrə səbəb olur. İnsanların bir qismi onu Azərbaycan ədəbiyyatının, şeirinin ulduzu, digər qismi isə Sovet sisteminin yetişdirib irəli verdiyi “saray şairi” kimi təqdim edir. 1992-93-cü illərdə prezident Əbülfəz Elçibəyin müşaviri olmuş professor Aydın Abbasov da (Türkaydın) Səməd Vurğunun şəxsiyyəti və yaradıcılığı ilə bağlı maraqlı, eyni zamanda birmənalı qarşılanmayacaq fikirlər səsləndirib.Aydın Abbasovun  sayta müsahibəsini təqdim edirik:- Aydın müəllim, bildiyimiz qədər, bir zamanlar Səməd Vurğunu çox sevsəniz də, sonradan ona münasibətiniz mənfi mənada dəyişib. Səbəbini bilmək olarmı?- Uşaq yaşlarından valideynlərimiz və müəllimlərimiz Səməd Vurğun poeziyasını bizə aşılayıb və sevdiriblər. Bütün sovet gəncləri kimi mən də bu poeziyanı sevmişəm. Bir qədər yaşlandıqdan, elmin, ədəbiyyatın vəzifəsini, mahiyyətini anladıqdan sonra bu poeziya ətrafında düşünməyə başlamışam. Düşüncələrimlə yanaşı son bir neçə ildə Səməd Vurğun yaradıcılığı ətrafında ziddiyətli yazılar da oxumuşam. Kimlərsə də Səməd Vurğunu saray şairi, ideasız, ideologiyasız, boş tərif yazan, mədəni aşıq adlandırır. Kimlərsə də onu dahi hesab edir. Doğrudur, deyirlər sənətkar haqqında danışanda zamanı nəzərə almaq lazımdır. Lakin məsələyə bu şəkildə yanaşmaq doğru deyil. Zaman elə eyni zamandır. Dəyişən və dəyişməyən əqidədir və insandır. Səməd Vurğun yaşayıb yaratdığı dövrdə Azərbaycanda ən imtiyazlı adam olub. Sovet dövləti onu geninə boluna barındırıb. Stalin mükafatları, xalq şairi, millət vəkili, ali savadı – yəni diplomu olmadığı halda akademik və s. və i. a.  Reklamı isə gecə-gündüz. Bu dediyimiz imtiyazlar tək ona aid deyildi. Sovet-Komminist ideologiyası belə idi ki, xalqları əz, diz çökdür, lakin onun içərisindən birini və ya ikisini seç barındır, reklam elə. O da səni tərifləsin, dünyada da elə fon yaransın ki, Sovet idarə maşını ədalətlidir, beynəlmiləldir, humanistdir, əsl sənətə qiymət verəndir və s.- Nəyə görə bir tək Səməd Vurğun?- Bu eşalonda Səməd Vurğun tək deyildi. Dağıstanı məhv eləyib Rəsul Həmzətovdan ulduz düzəltmək, Türküstanı məhv edib Cambul Cabayevdən dahi yaratmaq, Qırğızıstanı məhv edib Çingiz Aytmatovu reklam eləmək və s. Bu siyahını uzatmaq da olar. Doğrudur, Çingiz Aytmatovun yaradıcılığı bir qədər sonrakı dövrlərə düşdüyündən  xeyli fərqlidir. Onda insanı düşündürən anlar kifayət qədərdir. O, filosof idi.Təsadüfi deyildi ki, Lenin M.Qorkini vəsf edirdi, Stalin V.Mayakonskini, N.Xruşşov M. Şoloxovu. Guya bu rəhbərlər çox savadlıdırlar və ədəbiyyatı sevirlər. Əslində bu düşünülmüş mexanizm idi. İnsanların başını aldatmaq, idarə etmə mexanizmi yaratmaq, yaltaqlığa yol açmaq idi. Bu da təsadüfi deyil ki, özündə bir balaca cəsarət tapan və yaxud zamana uyğunlaşan R.Həmzətov “Mənim Dağıstanım” kitabında yazırdı: “Son vaxtlar oxuculardan tez-tez məktublar alıram. Onlar mənə yazırlar Həmzətov həmin Həmzətovdur ki, 50-ci illərdə Şeyx Şamili söyüb, ona hədyanlar yazırdı, indi, yəni 60-cı illərdə onu vəsf edir və qəhrəman sayır”.Cavabında deyirəm, bəli, bu elə həmin Həmzətovdur. 50-ci illərdə uşaq idi, indi yaşa dolmuş, müdrikləşmiş Həmzətovdur. Bu, bir insanın səhvlərini başa düşdükdən sonrakı etirafıdır.- Söhbətimiz başqa səmtə yönəlir…- Yox, bunu deməkdə də məqsədim eynidir. Bu etirafı hətta gürcülərdə gördük “Etiraf” filmi XX və XXII partiya qurultaylarında Stalinin qeyri insani,  vəhşi siması aşkar olunduqdan sonra onun sevimli yazıçısı, SSRİ yazıçılar İttifaqının sədri, Səməd Vurğunun dostu Aleksandr Fadeev özünü güllə ilə vurub öldürdü. Görəsən bizdə də belə bir şey ola bilərmi? Əstafurulla.Gözəl şairimiz, eyni zamanda böyük ədəbiyyatçı alim, proffessor Bəxtiyar Vahabzadənin auditoriyada dərs zamanı bizə danışdığı bir epizodu yada salmaq istəyirəm. O, danışırdı ki, bir gün K.Marks (indiki fantanlar meydanı) bağının yanından keçirdim. Şair Osman Sarıvəlliyə rast gəldim. Mənə dedi ki, gedirəm S.Vurğungilə, həvəsin varsa gedək, o, ağır yataqdadır. Qoşuldum ona getdim, o ərəfədə onun poeziyasından dissertasiya yazırdım. Yol üstü gördük ki, Vurğunun çapa hazırlanan üç cildliyinin birinci cildini satırlar. Osman müəllim birini aldı və dedi, indi Səmədi sevindirəcəyik. Evə gəldik, Səməd Vurğun yataqda idi. Osman müəllim onunla gənclik yoldaşı olduğundan ərklə dedi: “Ayə çoxmu yatassan qalx, millət səndən yeni şeirlər gözləyir. Al, budur ey üç cildliyin birinci cildi çıxıb”. Vurğun bir qədər dirçəldi və uşaq sevinci ilə kitabı vərəqləməyə başladı. Birinci səhifədən başlayaraq uzun-uzadı “rəhbərə salam, rəhbərin şineli, rəhbər, rəhbər, partiya, komsomol” şeirləri düzülmüşdü. Birdən kitabı büküb evin ortasına atdı və dedi: “Ə, bunu nəyə gətirmisən, mən ölməmiş mənim yaradıcılığım ölüb ki!” Bir qədər fikirləşdikdən sonra isə dedi: “Vse toki on velikiy çelovek!” Bəxtiyar müəllim deyirdi ki, o, bəzən hirslənəndə rusca danışırdı.Oxucu necə düşünür bu azərbaycansayağı etirafdırmı? Mən ölməmiş, mənim yaradıcılığım ölüb deyən ölüm yatağındakı insan bundan bir neçə il əvvəl özünə müəllim saydığı sənətkar haqqında deyirdi:                         “Azərbaycan şairi olsa da murdar adın                         Sultanların, şahların sinisini yaladın                         Sənin o murdar adın torpaqlara gömüldü                         Hələ özün ölməmiş sənin sənətin öldü.Diqqət yetirin böyük “uzaqgörənlik”. Və kim kimə nə deyir. O murdar adlandırılan şəxs heç bir məmuru, heç bir yalançı qəhrəmanı vəsf eləməyib. Əksinə millətin bütövlüyü gələcəyi uğrunda Sibir türməsindən, ölümdən belə qorxmayıb, Səməd Vurğun yaradıcılığının baş qəhrəmanı Stalin, kommunist partiyası və komsomoldur.- Aydın müəllim, belə deyirlər ki, Səməd Vurğun Stalini məcburiyyətdən vəsf edirdi, bu, bir növ özünü müdafiə məqsədi daşıyırdı… – O dövrdə axı çox şairlər Stalinə şeir həsr edib. Amma gəlin bir qədər diqqətlə baxaq. Bir var özünü müdafiə üçün bir-iki şeir və ya poema yazasan, bir də var ona vurulasan, ona məftun olasan, Vurğundakı Stalinə vurğunluqdur. Onun şinelinə, yerişinə, duruşuna, ədalarına, şərəfsizliklərinə, onun partiyasına, onun komsomoluna heyran olmaqdır.  “Qardaş müqəddəsdir bizim qanunlar,  Rəhbərin əlilə yazılmış onlar” – fanatizm deyilmi bu? Və yaxud:“O kimdir, o nədir canlı bir insan Əynində boz rəngli adi bir şinel…………………………………………. İsinir qoynunda hər oba,hər el”.Bu sözlər o adama ünvanlanır ki, Krım türkünü evindən-eşiyindən çıxarıb, uşaq-qoca demədən mal vaqonlarına dolduraraq bir gecənin içində Qazaxıstan və Sibir çöllərinə göndərir. Axıska türklərini onlardan da ağır vəziyyətə salır. Azərbaycan türklərinə isə daha “isti qucaq” göstərir. Tiflisdə yaşayan azərbaycanlıları İran təbəəsi adı ilə Tiflisdən sürgün etdirir, Azərbaycanda yaşayan türkü dədə-baba yurdundan sürgün etdirir, bir ildə 36 min ziyalısın həbsdən, qılıncdan keçirir. Bununla ürəyi soyumur bütün azərbaycanlıları Azərbaycandan köçürmək istəyir, sonra neft fəhləliyinə və başqa xeyir götürmə naminə köçürmür, ancaq adını və dilini əlindən alaraq, əlifbasını dəyişdirərək yaddaşını əlindən alır. Yəni bütün bunları bizim sevimli şairimiz bilmirdi? Bilirdisə, onda Stalinlə onun fərqi nə idi. – Bəlkə bilmirmiş?- Bilmirdisə daha pis. Belə bir deyim var. Deyirlər şairlər millətin hayqıran səsidir. Hayqıran səs dedikdə biz nə başa düşürük. Bir qrup kor şeyxdən gözlərinin açılmasını diləyir: “Ya Şeyx! Görmək istiyoruz: Şeyx: Nəyi görmək dilərsiniz bilməm           Yanıyor zülm içində həp aləm           Görməməkçin bu çirkinlikləri siz           Yalvarıb həmdü Həqqə şükr ediniz”.Və yaxud: “Hər gülən yüzdə ölüm qan görürəm                  Pək yaxın dostları düşmən görürəm                  Yurdu sarmış qabaqlıq yaltaqlıq                  Yüksəliş varsa səbəb alçaqlıq!”Budur şairin hayqırığı, şairi dincəlməyə qoymayan gerçəklik. Yoxsa: “Əyninə geydiyin o qızıl köynək             İgidlər qanından bir yadigardır            Gəl əziz bayramım birdə öpüşək            Eşqinlə çırpınan nə bəxtiyardır”.Nə qızıl köynək? Hansı igidin qanıdır o? Hansı eşqdən danışırıq? Bu qədər saxtakarlıq, sünilik kimə lazımdır? Və yaxud: “Əzəl mübtədası partiyamızdır?                   Hər sözü səfası partiyamızdır!                   Həyat simfoniyası partiyamızdır!”Və s. və ilaxır. Budur bizim dahiliyimiz? Hanı o əzəl mübtəda, hanı həyat simfoniyası, hanı o qızıl köynək? Bu dərəcədə vurğunluq, bu dərəcədə ətrafı görməməzlik əgər dahilikdirsə, onda məddahlıq nə deməkdir? Stalinə, partiyaya edilən məddahlıqla bitmir. Bu, böyük şairimizin yaradıcılığında elə bir şəkil alıb, elə sistemləşib ki, onun qəhrəmanları da idealına uyğun, saxta varlıqlardır.Misal üçün: “Anan səni doğanda adına bəsti dedi, Əllərimi bu fələk oğuldan kəsdi dedi”. Bu qəhrəman kimdir? Sovet quruluşu başdan-başa yalan və böhdan üzərində qurulduğundan onun qəhrəmanları da yalandan düzəldilmiş saxta qəhrəmanlar idi. O cümlədən şairimizin vəsf etdiyi Bəsti Bağırova. Bəstinin yaşadığı rayonun partiya rəhbəri MK-dan tapşırıq alır ki, pambıqçıların əmək qabiliyyətini artırmaq üçün nümunəvi obraz, yəni qəhrəman düzəltmək lazımdır. Yaşı təxminən filan, boy-buxunu filan və s. Bu ölçü də Bəsti Bağırova uyğun gəlir. Rayon partiya rəhbərinin tapşırığı ilə bir neçə kolxozçu qızın yığdığı pambıq Bəstinin adına yazılır. Guya Bəsti bir gündə 100 kq pambıq yığır. Bu nəticə ilə Bəsti olur Sosialist əməyi qəhrəmanı və bütün kolxozçu qızlar ona bənzəməli!Üstündən bir müddət keçdikdən sonra Stalin, M.C.Bağırov tandeminin planına görə vicdanlı, savadlı, vətənsevər rayon katibini həbs etmək üçün ittiham arqumenti tapmadığından NKV-dinin göstərişi ilə Bəsti Bağırova məhkəmədə katibin üzünə duraraq deyir: “Sən pambıq kollarının arasında tikan əkdirirdin ki, biz pambıq yığanda əllərimizə batsın ki, plan dolmasın”. Bu əclaf, yaramaz ittihamla namuslu ziyalı 18 il Sibir türmələrində həbs cəzası çəkir. Budurmu bizim dahi şairimizin qəhrəmanı?Yaxud, M.P.Vaqif, İbrahim xan, vətənpərvərliyi və Ağa Məhəmməd Şah Qacar münasibəti. Qacar türk dünyasının möhtəşəm sərkərdəsi. Satqın, karyerist, öz kiçik kəndini şahlıq sayan, öz mənafeini millət mənafeindən üstün tutan başıboş xanları bir araya gətirib bütöv bir Azərbaycan yaratmaq istəyən Ağa Məhəmməd şahı düşmən elan edib rus vassalları Vaqif və İbrahim xandan qəhrəman düzəldən dahi kimə xidmət edirdi? Azərbaycan xalqının qəddar düşməni, qaniçən general Sisiyanovu qəhrəman, onu öldürən azərbaycanlı cəngavəri  düşmən saymaq mütləq idi?“Bəli bakılıyam öz şöhrətim var, Ulu babam olmuş iyirmi altılar”. Nə böyük vətənpərvərlik imiş… Əlbəttə, bu cür nümunələri daha da artırmaq olar. Düşünürəm ki, lüzum yoxdur. – Aydın müəllim, qorxmursunuzmu ki, bu dediklərinizdən sonra sizi Səməd Vurğun düşməni elan edələr? – Mən Vurğun sevərlərdən də artıq onun şeirlərini əzbərdən deyərəm. Səməd Vurğunun oğlu rəhmətlik Vaqiflə də qırx ildən çox dostluq eləmişik. Lakin bu şəxsi dostluq, ailə səmimiliyi ayrı şeydir. Həqiqət, fakt ideoloji düşüncə ayrı şeydir. Aristotel deyirdi ki, Platon və həqiqət mənə çox əzizdir, lakin mənim müqəddəs borcum məndən həqiqətin tərəfində durmağı tələb edir. – İndiyədək tənqid edirsiniz ancaq. Tamam, ideologiyanı bir kənara qoyaq, bəs şeiriyyətini necə, onu da bəyənmirsiniz? – Şair təbinə, söz düzümünə gəldikdə, bəlli şeiriyyat axıcıdır. Bu axıcılıq Aşıq Ələsgərdə də var:                           “Könül sənki düşdün yarın bəhrinə                           Narın çalxan, narın silkin, narın üz                           Dost səni bağrına qonaq eyləsə                           Almasın dər, gülün iylə, narın üz”.Burada lirika, təşbeh, bənzətmə heç də Vurğun şeirindən kəm deyil. Heç kim onu dahi kimi vəsf eləmir. Səməd Vurğunun Azərbaycan şeiri daha çox təbliğ olunur. Şeir deyənlər çox həvəslə poeziya nümunəsi kimi onu təbliğ edirlər. Gəlin oradan Azərbaycan sözünü götürək. Azərbaycanı xarakterizə edən heç bir atribut yoxdur. Azərbaycan yerinə istədiyin coğrafi məkanı ora qoymaq olar. Heç nə dəyişməz, çünki obraz görünmür.  Axırıncı bəndi isə şeir deyənlər oxumur. Çünki utanırlar. Yənə də:“Dinlə məni gözəl vətən, bir səs gəlir ürəyimdən. Stalinin eşqilə sən, güləcəksən hər bir zaman Azərbaycan, Azərbaycan”.- Şeirlərindəki sətiraltı mənaları necə, onları da qəbul etmirsiniz?- Hansı sətiraltı fikirləri?! Bəzi Vurğunsevərlər çalışır ki, ondan “disvident” və ya başqa cür düşünən düzəltsinlər, ancaq bu hüç cürə alınmır. Çünki, onun pafosu, deyim tərzi qışqırır ki, bəli mən kommunistəm, mən Stalinistəm, partiya və rəhbərlik nə deyirsə mən onun carçısıyam! Onun şeirlərində azad fikirliyi görməyən insanları qafası qıfıllı, poeziyadan xəbərsiz, qərəzçi saymaq çox böyük ədalətsizlikdir. Adətən insanlar eşitmək istədiklərini eşitməyəndə qarşısındakını bəyənmir, hətta ona düşmən gözü ilə baxırlar. Bu fikir Azərbaycanda daha qabarıq şəkildə özünü göstərir: “Mən bir uşaq, sən bir ana və ya “Hankı səmtə, hankı yana”,  burada heç bir şimal-cənub anlayışı yoxdur. Bu Vurğuna olan sevginin fantastik təzahürüdür. Kommunist şair saydığımız Süleyman Rüstəm: “Araz, hər yaz şimalında, cənubunda bahar birdir. Bu torpaqda, o torpaqda qərənfil, yasəmən birdir”.  Bu misralardan sonra Süleyman Rüstəmi asmadılar. Vətən sevgisi olan sənətçi sözünü deyir.  Səməd isə yazır: “Qonaq gəlir bizə quşlar, zülm əlindən qurtarmışlar”. Burada oxucunun və ya Vurğunsevərin “şərhi” yox, əsl məna budur ki, kommunist şairə görə dünyada tək bir azad ölkə var, o da Sovetlərdir. Digər ölkələrdə nəinki insanlar, hətta quşlar zülm içində yaşayır. Zülmdən qurtarmaq üçün Sovet Azərbaycanına gəlirlər. “Mənim Vətənimdə insan azaddır, söz azad, saz azad!Bu qanun, bu hüquq, bu haqq mənimdir.Yellənən al rəngli bayraq mənimdir” – deyən adam sətiraltı nə isə deyə bilməzdi, çünki o, Stalinist, kommunist idi.Rumiyyə MİRASLAN


mənbə : moderator.azŞərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler