Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

İmperatoru öldürmek üçün saraya atla giren – Türk qadın

17 Eylül 2016
7:24 am


17/09/2016 [11:21]: xeber –
Hər zaman gözəllikləri ilə birlikdə, qəhrəmanlıqları da dillərdə dastan olan Türk qadınları olub tarixdə. Məsələn, onlarla, yüzlərlə, lap elə minlərlə… Bu gün o minlərdən birinin  – Çin işğalına qarşı dirəniş göstərən Şərqi Türküstanın azadlıq mücahidi Dilşad Xatunun mübarizə yoluna nəzər salacağıq. Şərqi Türküstanı öz ərazisinə qatmaq istəyən Çin İmperatoru Çien Lung bu məqsədlə Şərqi Türküstandakı qarışıqlıqdan istifadə edərək, işğalçı niyyətini gerçəkləşdirir. Xoşkəpək bəyin Kuçar bəyi Xoca bəylə Hoten bəyə qarşı xəyanəti Çien Lungun işini daha da asanlaşdırır. Onun casusluğu sayəsində Xocaların və Kalmukların gücünü öyrənən imperator 1757-ci ildə Şərqi Türküstanı işğal etmək üçün güclü bir ordu göndərir. Xalq arasında aparılan yanlış təbliğatlar sayəsində bir neçə şəhər döyüşmədən təslim olur. Bütün bunlara baxmayaraq, fədailər vətənlərini 2 il qəhrəmancasına müdafiə edirlər. Lakin 1759-cu ildə hər tərəfdən hücum edən Çin ordusu qarşısında müqavimət göstərə bilməyən Xocalar sülaləsinin iki lideri – Burhanəddin Xoca və qardaşı, Kiçik Xoca kimi tanınan Xoca Cahan azadlıq mücahidləri tərəfdarları ilə birlikdə Künlün Dağını aşaraq, Bədəhşan əmirliyinə pənah aparırlar. Lakin araları soyuq olduğundan əmirlər onları heç də yaxşı qarşılamırlar. İmperator ordusunun komandanı Şao-Hui Bədəhşan əmrlərindən Xocaların təslim edilməsini istəyir. İşğalçı ordudan qorxan Bədəhşan əmiri hər iki qardaşı öldürüb, başlarını işğalçılara təslim edir. …Dilşad Xatun Xoca Cahanın xanımıdır. O, imperator Çien Lungun Şərqi Türküstanı işğalı zamanı əri ilə birgə düşmənə qarşı döyüşərək, vətənin müdafiəsinə qalxmış qəhrəman bir Türk qadınıdır. Düşmənin güclü ordusu qarşısında müqavimət göstərə bilməyərək Bədəhşana sığındıqları zaman Dilşad Xatun da onlarla bərabər idi. Köhnə adət… Qeyd edirlər ki, Çin imperatorlarının məğlub olan tərəfin şahzadələri ilə evlənərək düşmən tərəflə qohumluq bağları qurma adəti varmış. Dilşad Xatunun dillərə dastan olan gözəlliyini eşidən imperator Çien Lung, əcdadlarının yolu ilə gedərək həm belə gözəl bir qadına sahib olmaq, həm də Şərqi Türküstandakı müsəlman türklərinin dostluğunu qazanaraq, gələcəkdə baş verəcək hər hansı bir qiyamı önləmək istəyirdi. Bu məqsədlə Şərqi Türküstandakı Mançu ordusu baş komandanı Şao-Huiyə Dilşad Xatunun Pekinə gətirilməsini əmr edir. Yuxarıdan gələn tapşırıq sayəsində hərəkət edən ordu komandanı, Bədəhşan əmiri Sultan Şahdan Dilşad Xatunun diri olaraq ona göndərilməsini tələb edir. Əmir onların bu istəyini rədd edir. Əmirdən rədd cavabı aldıqdan sonra Xatunu istəmək üçün bir neçə üləmanı Bədəhşana göndərir. O ərəfədə ərinin öldürülərək, başının imperatora göndərilməsi xəbəri Dilşad Xatundan gizlədilmişdi. Silahdaşlarının həbsi, vətəninin işğalı Dilşad Xatuna rahatlıq vermirdi. Hər an düşünür, işğaldan qurtulmağın yeni yollarını arayırdı. Heyif ki, fələk onun arzu və düşüncələrinə qarşı çıxdı. Bədəhşana gələn üləma Molla Səid Sultan Şahla görüşür. Dilşad Xatunu Kaşğar xalqının arzusu ilə istədiyini və ailəsinin yanına aparılacağını söyləyərək, Sultan Şahı aldadır. Sonra Dilşad Xatunla görüşən Molla Səid, onu da aldatmağa müvəffəq olur. Molla daha da inandırcı yalanlar uyduraraq, müsəlman xalqının zülm və işgəncədən çox şikayətçi olduğunu, çinli komandirin də “Dilşad Xatun imperatordan xahiş etsə, xilas olarsınız” dediyini və özünün də Kaşğar xalqının adından danışdığını bildirmişdi. Dilşad Xatun vətəninin və millətinin mənfəəti üçün hər cür fədakarlığa dözən bir qadın idi. Edilən təkliflərin onlar üçün faydalı ola biləcəyini düşünərək, təklifini qəbul edir. Göz yaşları ilə yola salınan Dilşad Xatun iki yüz Türk əsgəri və bir Çin alayının mühafizəsi altında yola düşür, keçdiyi şəhərlərdə böyük hörmətlə qarşılanır. Komandir Dilşad Xatunun kədərli olmasından narahat olaraq, “birdən intihar edər, başımı dardə salaram” qorxusuyla, ərinin sağ olduğunu, imperator tərəfindən bağışlanacağını və bir müddət sonra təkrar Kaşğara dönə biləcəyini söyləyir. Ərinin də xilas olması üçün şahzadənin Pekinə getməsinin şərt olduğunu dəfələrlə vurğulayır. Üç aylıq yorucu səfərdən sonra karvan Pekinə çatır. Paytaxta çatar-çatmaz ərinin və digər qohumlarının öldürüldüyünü öyrənən Dilşad Xatun, bu xəbərdən sarsılsa da, düşmən qarşısında mərdi-mərdanə dayanır. Aldadıldığını anlayır və həmin an da qarşısına məqsəd qoyur: İmperatorun Şərqi Türküstandan çəkilməsini təmin etmək; bu baş tutmadığı təqdirdə imperator Çien Lungu öldürmək. İmperatorun önündə… Darqursaq imperator isə bütün Asiyada gözəlliyi və qəhrəmanlığı ilə şöhrət qazanan Türk Şahzadəsini görmək üçün səbrsiz olmuşdu. Ziyarət günü Dilşad Xatun imperatorun hüzuruna çıxmadan öncə dəstəmaz alaraq namaz qılır, sonra da ətrafındakıların israrına baxmayaraq, xanım paltarları geyinməkdən imtina edir və çinlilərlə döyüşdüyü vaxt geyindiyi döyüşçü paltarlarını geyinərək, at üstündə döyüşçü kimi imperator sarayına gedir. Sarayın həyətində atdan enib iti addımlara saraya daxil olur. Ürəyində şərəfini qoruya bilmək üçün Allaha yalvarır, Onun böyüklüyünə güvənərək mərasim salonuna tərəf addımlayır. Qapılar açılır… Salona daxil olur… Önündə vətənini işğal edən bir ölkənin imperatoru öz taxtında oturub, dövrəsində də bütün saray ərkanı. Hər kəsin baş əydiyi imperatora o, baş əymir. Bu vəziyyətdən pərt olan imperator yanında oturan anasına xitabən: “Sakit, o mənə çox qəzəblidir” deməkdən özünü saxlaya bilmir. Ona imperator qarşısında olduğu və baş əyməsi üçün edilən xəbərdarlığa cavab olaraq: “Müsəlman olduğumu unutdunuzmu? Biz tək Allaha səcdə edərik. Üstəlik o, mənim düşmənimdir” deyir. Neçə yüzillik imperatorluq sarayında, imperatorun hüzurunda baş verən bu itaətsizlik üzündən bütün saray ərkanı heyrət və qorxuya düşmüşdü. Bu hərəkət imperatora qarşı böyük bir təhqir sayılırdı, cəzası da ölümdü. Lakin imperator, Dilşad Xatunun bu davranışını anlayışla qarşılamışdı. İmperatorun ayağa durub “Xoş gəldiniz” deməsi ilə, Dilşad Xatunun qılıncını çəkməsi bir olur. Ətrafda olanlar nəfəs belə dərmədən nə baş verdiyini anlamağa çalışırlar. Lakin Dilşad Xatun yaranmış həyəcanın əksinə, qılıncını sükunətlə imperatora uzadaraq: – Bunu təslim olma kimi qəbul etməyin, qılıncımı sizə Çin əsgərlərinin Türküstandan çəkilmələri şərtiylə verirəm, – deyir. Dilşad Xatunun qılıncını alıb, sonara özünə qaytarır. İmperatorun anası bu hala çox əsəbiləşir, lakin imperator Dilşad Xatunun gözəlliyinə və cəsarətinə heyranlıqla tamaşa edir. Çien Lungun Dilşad Xatundan olduqca xoşu gəlmişdi, lakin sevgisinin qarşılqısız qalacağını da yaxşı bilirdi. Buna görə də, zorla yox, gün keçdikcə, yavaş-yavaş özünə bağlamağı düşünürdü. Sarayda keçən günlər… Dilşad Xatun bundan sonra əsirlikdə keçən günlərini ibadətlə keçirməyə başlayır. İmperatorun anası bu türk qızının burada qalmasının təhlükəli olduğunu və yubatmadan geri göndərilməsini söyləsə də, oğlu təklifi qəbul etmir. İmperator hərdən gedib onu ziyarət edir. Lakin şahzadə: “Əgər mənə toxunsan, həm səni, həm də özümü öldürərəm”, – deyərək, onu rədd edir. Dilşad Xatunun bənzərsiz gözəlliyi ilə alışıb yanan imperator, nə yolla olur-olsun, şahzadəni məmnun etməyi düşünür və bundan başqa gözü heç nəyi görmür. Bu məqsədlə bir gün nədimi Ho-seni çağıraraq, şahzadəni şən görə bilmək üçün daha nələr edə biləcəyini soruşur. Ho-sen də sarayın içində küçəsi, baxçası və məscidiyilə bərabər, müsəlman məhəlləsi inşa etdirməsini tövsiyə edir. Beləliklə, şahzadə doğulduğu şəhəri xatırlayacaq və bəlkə bununla da kədərli üzünə bir az rəng gələcək. Bu fikir imperatorun ağlına necə batdısa, Türküstanın ən məşhur memarlarını gətirdərək, Dilşad Xatun üçün Türk arxitekturasına uyğun şəkildə bir məhəllə tikdirir. Üstəlik də, sarayın baxçasını Türküstanda olan ağac və çiçəklərlə bəzədir. Həmçinin də müsəlman məhəlləsində yerləşdirilən həmvətənlərini rahatca seyr edə bilməsi üçün parkda bir qüllə də inşa etdirir. Hətta Dilşad Xatun yanındakılara: “mənim məmləkətimdə gövdəsi dəmirdən, yarpaqları gümüşdən ağaclar vardı. Onlardan da olsyadı, nə yaxşı olardı…” – deyə, söyləyincə eşq dəlisi olan imperator həmin ağacları Türküstandan köklü-köməcli çıxartdıraraq, yük arabalarıyla gətirdib sarayın baxçasında əkdirir. Bütün bunlardan sonra sarayda onun üçün Kaşğardakı hamamın eynisini tikdirir. Bir sözlə, paytaxt Pekində “Bala Türküstan” inşa etdirir. Alınmamış intiqam… Bütün bunlardan sonra, təklifinin qəbul ediləcəyindən əmin olan imperator, Dilşad Xatuna evlənmə təklif edir. Şahzadə isə ona öz dinindən olmayan bir düşməniylə evlənə bilməyəcəyini söyləyir və təklifi rədd edir. Oğlunun Dilşad Xatuna qarşı hörmət və ehtiramı anasını şübhələndirməyə başlamışdı. Bu səbədən də şahzadədən qurtulmağın yollarını düşünür. Öncə ona bir xəncər yollayaraq: “Ya evlənsin, ya da özünü öldürsün” deyə, xəbər göndərir. Dilşad Xatun: “Ölümdən qorxmuram, lakin görəcək işlərim var, intiqamımı almadan ölmək istəmirəm” cavabını göndərir. Qəti cavabdan sonar imperatorun anası qorxuya düşərək çinli şahzadə ilə birləşir. Birlikdə hərəkət edərək, türk şahzadəsindən xilas olmanın axtarışına başlayırlar. İmperator isə hər il olduğu kimi, o günlərdə də Səma Məbədinə ibadətə gedəcəkdi. Adətdən irəli gələrək, məbədə getmədən üç gün qabaq gündəlik oruc və ibadət üçün xəlvətə çəkilincə, anası imperatorun yoxluğundan istifadə edərək qanlı planını həyata keçirməyə fürsət tapır. Dilşad Xatuna saxta bir dostluq göstərərək, ona “Şəkillər sarayı”nı gəzdirməyi təklif edir. Bir müddət gəzib şəkillərə baxdıqdan sonra bir şəklin qarşısında dayanaraq, Dilşad Xatunun diqqətini şəkilə yönəldir. Bu, Əmir Sultan Şahın əri Xoca Cahanın başını çinli komandana təhvil verdiyi anın şəkli idi. Şəkli görüncə dünya başına fırlanır və tez özünü əla alaraq düşmən önündə əyilmək istəyən qəddini düzəldir. İmperatorun anası: “Səni bizə düşmən edən və heç zaman unuda bilmədiyin səbələrdən biri də bu deyilmi? Səni oğulumu və dövlətimi qurtarmaq üçün aradan götürəcəyəm” deyərək xidmətçiləri çağırır. Dilşad Xatun tövrünü də pozmadan: – Mən ölümdən qorxmuram, lakin intiqamımı ala bilmədiyim üçün çox üzgünəm. Mən ölməyi də bilirəm, mənə bir xəncər ver, sonra icazənlə dəstəmaz alıb namaz qılım. Lakin imperatorun anası şahzadənin dediklərinə məhəl qoymayaraq, çağırdığı xidmətçilərə onu iplə boğdurur. Dilşad Xatunun sadiq xidmətçilərindən biri vasitəsiylə dəhşətli xəbəri öyrənən Çien Lung ibadətini yarıda saxlayaraq, hadisə yerinə qaçır. Amma çox gec idi. Sevdiyi qadını artıq uzaqdan da olsa, bir daha görə bilməyəcəkdi… O, heç bir zaman imperatorla evlənməyi qəbul etməmiş və qisasını almaq üçün yanında daim iti bir xəncər saxlayırmış. Çien Lungun evlənmə təkliflərini: “Dinimdən olmayan, məmləkətimi zəbt edən, ərimi və qohumlarımı öldürən biriylə əsla evlənə bilmərəm”, – deyərək, dəfələrlə rədd edir. Düşmənin istəklərinə təslim olmaq bir tərəfə, həyatında bir dəfə də olsun çinli paltarı geyinmir. Türk ənənəsinə, adətlərinə sadiq qalır. Belə cəsur, məğrur olduğuna görə də, bu gün bütün Çində, Türküstanda bir iffət simvoludur. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə, məzarı haqqında iki rəvayət mövcuddur. Çinlilərə görə, böyük Mançu imperatorlarının qəbirlərinin oluğu yerdə – Tung Lingdə İmperator Çien Lungun məzarının yanındadır. Ancaq Türküstanda xalq arasındakı məşhur rəvayətə görə, cənazəsi Kaşğara gətirilib, övliya “Xocam Hidayətullah”ın dəfn edildiyi türbədə torpağa tapşırılıb. Vətənində Dilşad Xatun olaraq tanınsa da, çinlilər onu “Şiang Fei” adıyla tanıyır. Şiang Fei “gözəl qoxulu şahzadə” mənasını verir. Bu söz eyni zamanda müqəddəs, ülvi mənasınıda da işlədilir…(Admiral.az)


mənbə : moderator.azŞərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler