Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

“İmam Hüseynle Babek eyni adamdı” – Fexreddin Salim

09 Eylül 2016
9:12 am


09/09/2016 [13:10]: xeber –
İstər Babək, istərsə də Şah İsmayıl Xətainin barəsində son illər müxtəlif cür fikirlər səsləndirilir. Bu da cəmiyyətdə müəyyən çaşqınlıq yaradır. Babək Xürrəmidin kimliyi, mübarizəsinin əsl mahiyyəti, tutduğu yol, davasını apardığı əqidəsi haqqında fərqli fikirlər olub… Bütün bunlara aydınlıq gətirmək üçün Azərbaycan Milli Konservatoriyasının müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Fəxrəddin Salimlə söhbətləşdik. – Fəxrəddin bəy, Babək haqqında hərə bir cür danışır. Əslində Babək kimdi?- Babək Xürrəmid tarixdə çox nadir rast gəlinən bir şəxsiyyət və şəxsiyyətdən də çox təriqət daşıyıcısıdır. Cənubi Azərbaycanın Bilalabad deyilən məntəqəsində anadan olub. Yalan informasiyalara görə İslamı qəbul etməyib. Ancaq nəyə görəsə adı Həsəndir. Necə olur ki, İslamı qəbul etməyən bir şəxs Həsən adını daşısın? Deyim ki, bütün bunlar xırda nüanslardır. Ənvər Məmmədxanlının “Babək” romanında maraqlı bir detal var. Yazır ki, Babək uşaq vaxtı gizlində tənbur çalarmış. “Milli yaddaş sistemində ürfan və təsəvvüf” kitabımda Babəkin tənbur çalması haqqında yazmışdım. Və onun tənbur çalmasını heç bir mənbədən oxumamışdım və heç təxmin də etmirdim. Mənim həmin detalı yazmağım sadəcə bir məntiqin məhsulu idi. Sonradan Ənvər Məmmədxanlının kitabında buna rast gəldim və digər mənbələrdən də bu barədə eşitdim. Babək qılınc qəhrəmanından çox əqidə daşıyıcısı, nəhəng bir alim, arif idi. Manidən, Məzdəkdən, Zərdüştdən və nəhayət özündən də daha böyük alim olan Cavidandan gələn o yolun, əqidənin daşıyıcısı idi. Babək yolun, əqidənin davasını aparırdı. Ümum Azərbaycan ərazisində üç böyük qala var, bu qalaların üçündə də zülmə və mənim bütün vücudumla nifrət etdiyim xilafətə qarşı savaşılıb. Onlardan birincisi Bəzz qalasıdır. Məlumdur ki, burada Babək 20 il savaşıb. İkincisi Ələmut qalasıdı. Həsən Sabbah burada 35 ilə yaxın xilafət olmasa da – Türk də olsalar, olduğu kimi deyəcəm – İslam adı ilə gələn Səlcuqlulara qarşı döyüşüb. Və nəhayət üçüncüsü də Teymurilərə qarşı 14 il mücadilə verən Əlincə qalasıdır. Bu qalalarda aparılan davaların mahiyyəti və bu davaların öndərlərinin şəxsiyyətini formalaşdıran şeyin adı təriqətdir. Bu qalaların üçü də təriqət qalaları idi. Yeri gəlmişkən deyim ki, son zamanlar hər şeydən məhrum olunmuş Azərbaycanda təriqəti məzhəblə qarışdırırlar. Məsələn, sünnü-şiə. Bunlar İslami məzhəblərdir. Onlar dindir. Təriqət isə dini bir anlayış deyil. Təriqət, ümumi adına sufizm dedikləri təsəvvüflə, ürfanla bağlı, İslamdan da öncə mövcud olan və İslamdan sonra da formalaşan, bu günə gəlib çıxan, taa, Adəmdən Xatəmə mövcud olan, insan-Allah vəhdətini təlim edən bir yoldur. Təsəvvüfə, ürfana düşmən kəsilən üləma, alimlər, bir çox tarixçilər bilərəkdən Babəkiliyin özünü, Hürufiliyi, Qızılbaşlığı və s. İslamdan öncəki batil, kafir düşüncələrlə əlaqələndirirlər. – Yeri gəlmişkən, Osmanlı din alimləri də bu qənaətdə olublar…- Bəli. Osmanlı imperiyası ilə, konkret olaraq Yavuz Sultan Səlimlə Çaldıranda üz-üzə gələn Səfəvi Şahı Şah Xətai haqqında düşmən cəbhənin – yanlış anlamayın, savaşa çıxırsansa demək ki, döyüşənlər bir-birinə düşməndir – Osmanlı din alimlərinin fətvası var: Şah İsmayıl mürtəddir, səfəvilik küfrdür, Şah İsmayıl İslam düşmənidir. O İslamdan öncəki Məzdəkilik, Muğluq, Zərdüştlük və Xürrəmilik kimi inanclarla təsəvvüfü, Əliçiliyi birləşdirib ortaya kafir bir təriqət qoyub. Əslində bu fikirlər həqiqətdir. Ancaq bu həqiqəti həmin alimlər küfr kimi təqdim edirlər ki, yanlış olan budur. Bütün bunlar Babək, Xətai, Nəsimi düşmənlərinin fətvasıdır. Bu gün də o fətva davam edir. Məlumunuz olsun ki, Babəkə də, Nəsimiyə də, Həllac Mənsura da vurulan kafir damğası – fətva hələ də İslam alimləri tərəfindən onların üzərindən götürülməyib. XXI əsrdə yaşayırıq, hələ də İslam üləması onlara reabilitasiya verməyib. Stalin, Mircəfər Bağırov ölən kimi Hüseyn Cavidlər reablitasiya aldı, amma 1200 ilə yaxındır ki, İslam dünynasında böyük təsəvvüf ərbablarının üstündən o damğa götürülməyib. Babəki də, Nəsimini də, Mənsur Həllacı da, Şah Fəzlullah Nəimini də, Eynülqüzzat Miyanəçini də və nəhayət İmam Hüseyni də mollalar öldürdü. İmam Hüseynin qatilləri ilə Babəkin qatilləri eyni adamlardır. Babək qatı şiə yox, ələvi – Həzrəti Əlinin eşqi ilə yaranmış böyük sufi təriqətinin öndəri idi. Babəkin çaldığı tənburu bu gün Qızılbaşlar-Ələvilər çalırlar. Həmin tənbur sonra Çoğur alətinə və daha sonra isə indi bildiyimiz Azərbaycan və Anadolu sazına çevrildi. Türk olanlar tənburu saza çevirdi, milliyyətçə türk olmayan sufilər isə hələ də iki simli tənburu çalırlar. Osmanlıda çalınan çox simli, uzun qollu alət tənbur deyil. Həmin tənburdan indi Şimali Azərbaycanın Balakən bölgəsində də var. Onlar da tənbur çalıb Yunis Əmrədən oxuyurlar. Tənbur Allaha çatmaq vasitəsi olub. Babək o tənburu çalırdı. – Xürrəm sözü hansı anlama gəlir? – Xürrəmiyyə Xürrəm sözündəndir, yəni şad olmaq, dünya qəmindən azad olanlar, Allahın eşqi ilə fərəh yaşayanlar. – Xilafətin Babəkə qarşı savaşmasının səbəbini bildik. Ancaq bu gün ərəb olmayan özümüzünkülər nə istəyir Babəkdən?- Gəldiyiniz nəticəni daha da qüvvətləndirmək üçün deyirəm bunu. 70 illik sovetlər dönəmində Babək qəhrəman idi. Amma İslam dünyasında yox, tək sovetlərdə, sovet Azərbaycanında. Niyə? Babəki İslama qarşı vuruşur deyə ateist kimi qəhrəman etmişdilər. Hətta Məzdəkdən gələn Babəkin qaldırdığı qırmızı bayrağı kommunistlərin qırmızı bayrağı ilə müqayisə edirdilər. Yeri gəlmişkən deyim ki, Babək Cənubi Azərbaycanda da məşhurdur. İldə səkkiz yüz min, bir milyon azərbaycanlı Bəzz qalasına yürüş edir. Amma inanın mənə ki, o azərbaycanlılar da Babəki İslam düşməni olaraq sevirlər. Çünki onlar da İslam cümhuriyyəti olan İranın əlindən zara gəliblər. – Onlar da Babəkin əsl mahiyyətindən xəbərsizdirlər…- Babəkə kafir adı verənlərlə onu bu formada qəhrəman edənlərin heç bir fərqi yoxdur. Hər ikisi də haqsızdır. Babək İslam dininə qarşı yox, xilafətə qarşı vuruşurdu. Yox, əgər deyirlərsə xilafət elə din deməkdir. Xəlifəyə qarşı çıxmaq Allaha qarşı çıxmaqdır, o zaman daha sözüm yoxdur. Ona görə İmam Hüseyni öldürdülər. Dedilər ki, Hüseyn xəlifəyə qarşı çıxır, xəlifə yer üzündə Allahın kölgəsi sayılır. Ona qarşı çıxmaq Allaha qarşı çıxmaqdır və Hüseynin qanı halaldır. O zaman sual edirəm: Babəki kim öldürdü? Mötəsim Billah. Mötəsim kim idi? Yəzidin soyundan gələn birisi. Əgər bu insanların qatili eyni adamlardırsa, demək ki, özləri də eyni adamlardır. Əgər bunları eyni ittihamlarla öldürüblərsə, deməli eyni “günah”ı işləyiblər. Tutaq ki, Babək İslam düşməni idi. Hüseyn neynəmişdi? Peyğəmbərin bütün ailəsini qırdılar, nəslindən bir nəfər qalmadı. On iki imamın hamısını şəhid etdilər. Şiələr həvəslənməsin, mən on iki imamçı deyiləm. Bu gün İran o xilafətdən betərdir… – Demək ki, işlərinə necə yarayırsa o cür də “oformut” edirlər?- 70 il sovet dönəmində Nəsimini Allahsız eləmək üstündə yarış gedirdi, indi də Nəsimini molla eləmək üstündə yarış gedir. Dindar təbəqə qalxıb ayağa ki, siz başa düşmürsünüz, Nəsimi dindar olub. Nəsimi nə dindar, nə də ateist olub. Nəsimi nə sovetlərin dediyi kimi Allahı inkar edib, nə də bunların dediyi kimi təsdiq edib. Həqiqət həmişə üçüncü yolda olub. Ənəlhəqq demək kafirlik demək deyil, eyni zamanda dindarlıq da deyil. Deyirlər ki, Füzuli molla olub. Hətta adı təzkirələrdə Molla Məhəmməd Bağdadi kimi keçir. Bu şiələr, hətta sünnilər deyirlər ki, molla idi, Kərbəla ziyarətgahının rəisi olub. Sizcə, qatı dindar yazar ki: Könül, səccadəyə basma ayaq, təsbihə əl urma,Namaz əhlinə uyma, onlar ilə durma, oturma,Əyilib səcdəyə, salma fərağət tacını başdan,Vüzudan su səpib, rahət yuxusun gözdən uçurma.Sakın, pamal olursan buriyatək, məscidə girmə,Və gər naçar girsən, onda minbər kimi çox durma. Budur dindar?! Belə olanda da deyirlər Fizuli, Nəsimi ateist olub. O zaman bunların Allaha yazdıqları mədhiyyələri oxuyun. Bəs belə ateist olar?! Anlamırlar! İnanın, dindarlar da ateistlər qədər zavallıdır. İkisi də yalan danışır və yalan danışdıqlarını da bilirlər. Həmid Araslının tərtibatı ilə sovet dövründə Nəsiminin çox gözəl divanı dərc olunmuşdu. Kitabın ön sözündə ateist dünyagörüşü deyən Həmid Araslı istisnasız olaraq Nəsiminin bütün beytlərini Quran ayələri ilə şərh edib. Bəs ateist Quran ayəsindən sitat gətirib, Quran ayəsinə istinad edib qəzəl yazar?! Bu hansı məntiqə sığır? Amma bunlar molla, şəriətçi deyil. Şəriət dindir, bunlar şəriəti inkar etmişdi. Eyni zamanda da Babək. Şəriətdən sonra təriqət, mərifət, hətta həqiqət var. Bax, onlar bu yolların yolçuları idi. – Babəkin qoşun toplayıb qanlı savaşlara girməkdə məqsədi ideyasını qorumaqmı olub?  – Bilirsiz necədir? Qanlı savaşları Babək açmayıb. Ona qarşı qanlı savaşlar açıblar. Onu da deyim ki, döyüşlər zamanı ideyaya bir şey olmurdu. İnsanlar ölürdü. Sizə bir fakt deyim. Xürrəmi qızları kafirdir deyə hər səfərdə yüzlərlə gənc xürrəmi qızlarını aparıb xilafətin sarayında bakirəliyini pozurdular. Ki, bunlar ancaq xəlifənin hərəmxanasında pak ola bilərlər. Bunu ona görə edirdilər ki, İslamda qız uşağını öldürmək günahdır. Bunun üçün də bakirəliyini alıb sonra öldürürdülər. İndi İranda elədikləri kimi. Babək buna görə savaşırdı, deyirdi ki, mənim yurdumdan çəkilin. Babəkin bir qardaşının adı Abdullah, o biri qardaşının adı isə Müaviyə idi. Hər ikisi də Babəkin yanında vuruşurdu. Yeri gələndə də namaz qılıb, ibadət edirdilər. Xilafət ordusunda Babəkə qarşı döyüşən türk sərkərdəsi Buğanının həvadisinə görə Səlcuqlu – Osmanlı mənbələri də Babəki kafir elan ediblər. Çünki Babək, Nəsimi  kimilərinin varlığı heç kimə sərf etmir. Onlar Allah, din adı ilə dövlət qurub, səltənət qazanır, hakimiyyət əldə edirlər. Burada bir az kommunist kimi danışıram. Dinləyən elə bilər ki, Çe Gevaradır danışan. Amma məsələ o deyil. Söz zalım və məzlumdan gedir. – Deyilənə görə, zülümlərlə üzləşən İmam övladları Babəkin yanına da gediblər…- Çox gediblər. Dəqiq xatırlamıram, çox olub. Səid Nəfisinin “Babək” adlı əsərində, hətta ərəb alimlərinin əsərlərində də belə faktlar var. Ümumiyyətlə, Babək Əhli-beytin intiqamını alanlardan biri olub. Babək deyirdi ki, siz Əli kimi, Hüseyn kimi kişinin qiymətini bilmədiniz. – Amma bu şiəlik deyildi…- Şiəlik sonradan yaranmış doktirinadır. Sünnüliyi yəhudilər yaratdı, şiəliyi də ingilislər. Yəhudilər Osmanlıda sünnüliyi yaradıb, ucaltdılar göyün bir qatına, doktirina olaraq. Şiəliyi də İranda ingilislər yaratdı. Səfəvi olmasına baxmayaraq, Şah Abbasın vaxtında ingilislər İrana girib şiəliyi yaratdılar. Bir faktı deyim ki, Şah Xətainin zamanında xalq aşura günü saz çalardı. İndiki Anadoludakı Ələvilər kimi semah dönərdilər, məclis qurardılar ki, aşiq məşuquna qovuşub. Şah Abbasın vaxtında xalqın əlindən sazı alıb, şaxsey zincirini verdilər ki, döyün özünüzü. Paytaxt Təbriz idi, dövlət dili də türk dili idi. Paytaxtı köçürdülər İsfahana, dövlət dilini də yenidən etdilər fars dili. Bununla da Azərbaycan Səfəvi dövləti getdi. Bax, şiəlik o cür oturdu İrana. Şiəliyi İrana Şah İsmayıl Xətai gətirməyib. – Xilafəti narafat edən nə idi ki, peyğəmbər nəslini bu qədər təqib edirdilər?- Onlar bilirdilər ki, Həzrəti Peyğəmbər Həzrəti Əliyə nələr deyib. Bundan da xilafət qorxurdu. Bu gün belə ərəblər müsəlman deyil. Görüntüdə müsəlmandırlar. Hüseyn Cavidin “Peyğəmbər” dramında bir məqam var. Əbu Sufyanın dilindən deyir: “Qonacaqdır Qara daş büt yerinə…” Bəlkə də Əbu Sufyan belə söz deməyib. Ancaq Hüseyn Cavid onların fəlsəfəsini açır. Ümumiyyətlə, ərəb fəlsəfəsi belə olub. Onlar deyib ki, biz Məhəmmədlə niyə savaşırıq, bu nə deyir ki? Deyir atalarınızın dinindən, bütünüzdən imtina edin, tək Allaha inanın. Biz də bilirik ki, bu büt boş şeydir, orda Allah olmaz. Bizə Allah lazımdır, yoxsa pul? Əgər bizə var-dövlət lazımdırsa Məhəmməd o var-dövlətə dəymir. Deyir ki, Kəbədə bütləri yıxın, yerinə bir dənə Qara daş qoyun… -Allah Rəsulu Məkkəni fəth edəndə şəhərin lap yaxınlığında Əbu Sufyan Onun ayağına gedib deyir ki, mən İslamı qəbul edirəm. Həmin o Müaviənin atası, Yezidin babası Əbu Sufyan. Amma bir şərtlə qəbul edirəm, ey Abdullahın oğlu Məhəmməd. Həzrəti Peyəmbər soruşur ki, şərtin nədir, ey Əbu Sufyan? – Mən Məkkə rəisiyəm, düzdü? İslamı qəbul edəndən sonra Məkkə rəisi olaraq qalacam, ya yox?Peyğəmbərimiz buyurub ki, mənim sənin rəisliyində, dəvələrində, heç nəyində gözüm yoxdur. Sən öz vəzifəndə qalacaqsan, yetər ki, bütpərəst olma. Bu cür qəbul etdilər İslamı. Babək də bütün bunları bilirdi. İmam Hüseyn də gördü ki, bunlar sərvətlərini qorumaq naminə haqsızlıq edirlər, etiraz etdi.  Bax, o Qara daşdan ərəb xilafəti milyonlar qazanır. Keçən əsrin 30-cu illərində neft də çıxdı. Dünyanın varı-dövləti ayaqlarının altındadır. Səudiyyədə, Qətərdə, Kuveytdə – hamısında olmuşam – elm yoxdur. Neft çıxmayan Misir, Suriya kimi ərəb ölkələrində elm var. Kuveytdə olanda baxdım ki, ali məktəb, muzey nədi, yoxdur. Soruşanda dedilər ki, onlar nə olan şeydir, kimə lazımdır? Oxumaq istəyən milyon dollarını verib uşağını Harvardda, Kembrincdə oxutdurur. Deyir ki, oxumaqda məqsəd pul qazanmaq deyilmi, mənim pulum onsuz da var da. Bax budur ərəb beyini. Misirin İsgəndəriyyə kitabxanası niyə Səudiyyədə yoxdur? Çünki Misirdə neft yox idi. Xilafət çox şeyi məhv elədi, çox şeyi. – Son olaraq demək olarmı ki, Babək İmamların əqidələrinin davamçısı idi.- Yox, imamlar deməyək. Babəki şiələşdirməyək. Babəki şiələşdirməklə Allahsız etməyin heç bir fərqi yoxudur. Babək həqiqət daşıyıcısı idi. Son olaraq, bir sual verəcəm, cavab da istəmirəm. Əcəba, Həzrəti Əlinin xilafəti dövrünə düşsəydi, Babək üsyan qaldırardımı?! (admiral.az)


mənbə : moderator.azŞərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler