Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Foto görüntüler ve düşünçeler – M.Ə.Sabirin neticesi ile

Genel 18 Haziran 2016
5:16 pm


18/06/2016 [21:15]: xeber –
İnsan var ki, hər zaman gördüyü əməllərlə seçilir. İnsan da var ki, düşünçəsi, zehni iti və hər zaman da xatırlanaçaq bir dəyərdə, zaman kəsiyində öz amalı uğrunda vuruşur. Bu amal onu zehni düşünçə təxəyyülünün yeni bir formasında tapır. Həmsöhbət olduğum Nurlan Tahirli tək. Böyük bir qürurla Mirzə Ələkbər Sabir sələfinə məxsus övladın bu gün fikirləri, düşünçələri tamamilə fərqli, yeni həm də rəngarəngdir. Çəkdiyi fotolar sözün əsl mənasında bir dünyadır. Elə bir dünya ki, hər kəs bu aləmdə çox sərbəst və çoşqun bir hisslə özünü görə bilir. Düşünçə təxəyyülünün məhsulu olan bu aləmdə özünü çox rahat hiss edir. Hər zaman məkan və zamanından asılı olmayaraq çəkmiş olduğu hər bir fotonun üzərində böyük məhəbbətlə çalışdığı aydın sezilir. Müasirlik, avanqard  ruhunu əsərlərində əks etdirən Nurlan Tahirli yaradıçılığı stil və janr etibarı ilə daha dolğundur. Nurlan Tahirlinin fotolarda özünü əks etdirən məharəti adi, sadə predmetlərdə qeyri-adiliyi axtarıb tapmağındadır. Gördüklərini belə bacarıqla bölüşmək isə fotoqrafın istedadından və böyük dünyagörüşlü iti zehnindən xəbər verir. Qeyd etmək lazımdır ki, 2007-ci ildən fotoqrafiya ilə məşğul olan Nurlan Tahirli dünyanın müxtəlif ölkələrində əsasən mənzərə, memarlıq, makro və interaktiv panoramik görüntülər çəkərək  yerləri bəzən olduğu kimi, bəzən də görə bilmədiyimiz səpgidə daha dolğun və dəqiq ştrixlərlə  təqdim edir.Nurlan Tahirli 1988-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 2004-cü ildə İngilis təmayüllü liseyi, 2008-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Biznesin İdarəedilməsi fakültəsinin türk dili bölməsini bitirib. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra isə təhsilini Sakarya Dövlət Universitetinin (Türkiyə) marketinq ixtisası üzrə magistraturasında davam etdirib və 2012-ci ildə bitirib. Fotoqrafiyaya olan ilkin marağı isə 2007-ci ildə Amerikaya səyahəti zamanı yaranıb. O,  Türkiyədə birillik fotoqrafiya kursunda təhsil almış və magistratura pilləsi üzrə elmi tezisini ərsəyə gətirmişdir. Nurlan Tahirli bu tezisində marketinq və fotoqrafiya sahələrini birləşdirərək “ Marka bağlılığına təsir edən amillər: Fotoaparat nümunəsində ” mövzusunda 2012-ci ildə yazmışdır. İlk dəfə 2012-ci ildə “Qırmızı” və “İşıq” adlı foto sərgilərə Türkiyədə qatılmışdır. İlk fərdi sərgisi isə “Yolayrıcında” adı ilə 2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilmişdir. Həmçinin Nurlan Tahirli 2013-cü ildən etibarən müxtəlif beynəlxalq foto müsabiqələrə qatılır. 2014-cü ildən Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin üzvüdür.  – Nurlan bəy bu gün Müasir kişi sözünü eşitdikdə neçə reaksiya verirsiniz? Sizcə Müasir kişi neçə olmalıdır?- İnsani dəyərlər baxımından gərək ki, “müasir” və “müasir olmayan” kişi arasında bir fərq olmasın. Amma belə bir ifadənin işlədilməsi bunda dəyişiklik olduğunu göstərir. Bu çox yəqin ki, beynəlmiləşməkdən irəli gələn bir dəyişiklikdir. Zənnimcə bu ifadədə vurğulanan məqam həm geyim, həm də konservativ düşüncədən kənarlaşmış kişi mənasını verir.- Bu günümüzdə olan hər kəsi Müasir kişi adlandırmaq olarmı?- Yuxarıda qeyd etdiyim fikirlərə əsaslanaraq onu deyərdim ki, belə demək tam olaraq doğru deyil. Təbii ki, hər kəs üçün müasirlik fərqli bir məna daşıdığından, o nöqteyi nəzərdən cavablar çox fərqli olacaq. Lakin məncə, necə olursa olsun heç bir zaman “hər kəs” ifadəsini işlətmək mümkün deyil…- Bu günün Müasir kişisinin fəaliyyəti niyə əksər qadınları qane etmir? Yəni bu gün əksər qadınlar ançaq yaxşı pul qazanan, maşını və vəzifəsi olanlara daha çox meyillilik göstərməklə onları Müasir kişi adlandırırlar. Sizcə bu belədirmi?- Doğrusu qadınlar arasında belə bir ifadənin yayılmış olmasına rast gəlməmişəm. Bəlkə də Azərbaycandakı cəmiyyətdən biraz uzaq olduğuma görə. O qadınların “müasirlik” deyərkən nəyi adlandırdıqlarını bilmək lazımdır. Hər gün restoranda şam yeməyi etmək, həftəaşırı uzaq gəzintilərə, yayda ekzotik yerlərə istirahətə getmək  onlar üçün müasir kişi ifadəsi verirsə, təbii ki, “qeyri-müasir” olanlar onları qane etməyəcək. Bu azrulara sahib olmaq təbii bir istəkdir hər kəs üçün. Lakin hər şey imkana bağlıdır. İmkana görə “müasir” və ya “köhnə” demək doğru mövqe deyil.- Bildiyim qədər foto şəkillər cəkməyi daha çox sevirsiniz. Obyektivin gözü ilə baxmaq cətin deyil? – Əslində obyektivin gözü ilə baxmaq olduqca rahatdır. Lakin gözünlə gördüklərini onun vasitəsilə göstərmək hər zaman rahat əldə olunmur. Bəzən isə tam tərsi, elə məqamlar olur ki, onlar elə obyektiv vasitəsilə daha gözəl görünürlər.- Obyektivin gözü ilə görünənləri duymaq, bəzən müəyyən anları belə obyektivin yaddaşına köçürmək  asandır, yoxsa cətin?- Daha öncə vurğuladığım kimi, əslində bir mənada rahatdır. Obyektivi yönlədirirsən və çəkirsən. Lentli fotoqrafiyadan bu zamana doğru çox böyük dəyişikliklər baş verib bu sahədə və foto böyük ölçüdə rahatlaşıb. Hətta nəzərə alsaq ki, artıq çəkilən foto şəklin nəticəsini həmin an görə bilirik, düşünürəm ki, bundan daha rahat heç nə ola bilməz. Lakin bu işin çətinliyini onun incəlikləri əhatə edir. Bəzən bir kadr üçün sadəcə bir neçə dəqiqə sərf etmək kifayət etmir. Daha uzun zaman və bir neçə cəhd tələb edən işlər olur.  Bəzən isə bütün cəhdlərin boşa getdiyi zamanlar belə olur.- Keçirilən sərgiləriniz barədə nə deyə bilərsiniz?- Sərginin həyata keçməsi əslində bir növ gözlənilməz oldu…Bunun üçün uzun zaman öncə düşünülmüş plan yox idi. Anam Sevda xanım Tahirlinin təkidi olmasa idi yəqin ki, çox yaxın zaman ərzində də olmayacaqdı. Sərginin necə olacağı barədə də heç bir fikrim yox idi. Onun dolğun keçməsi məni olduqca sevindirdi. Üzən məqam isə aralarında görmək istədiyim, lakin görmədiyim insanlar olsa da, digər yandan isə təsadüfən yoldan keçərkən ziyarət edən qonaqların olması xüsusi sevindirici hal idi. Diqqət mərkəzində olmaq və hər kəsdən suallar almaq, bu sualları cavablandırmaq hər kəsə istədiyim qədər diqqət ayırmağıma imkan vermədiyi üçün üzülürdüm. Lakin ümumilikdə bu çox gözəl bir hiss idi. – Bu gün sizə rəssam ol desəydilər neçə zamanla rənglər dünyasını eyniləşdirmək cətin olmazdı? -Ümumiyyətlə heç rəssam olmaq, rənglər dünyasının yaratdığı gözəllikləri canlandıra bilərdiniz? – Rəssam olmaq hələ kiçikkən arzum idi. Yəqin ki, o yaşlarda bu çox şagirdin istəyi olub. Lakin bunda nə xüsusi bir bacarıq, nə də ki əl qabiliyyətimi sezmişəm. Rəssamlıq məncə daha çətin bir sənətdir. Onun fotoqrafiyadan fərqliliyi tam azad məkan olmasıdır. Orada tam olaraq öz təsəvvürünə əsaslanırsan. Ayıq halda belə bir təsəvvürlər zehnimdə yer almasa da, lakin bəzən hipnaqoqik (yarıyuxulu) halda bir sıra abstrakt səhnələri görürəm. Rəssam olsaydım onlardan çox faydalana biləcəyimi  düşünürəm.- Maraqlıdır, hansı rəngləri daha çox sevirsiniz?- Bənövşəyi və mavi rəngin tonlarını. – Mirzə Ələkbər Sabir kimi bir şəxsiyyətin nəticəsiniz. Bu gün Mirzə Ələkbər Sabir və onun yaradıçılığı, onun personajları real həyatda cəkdiyiniz şəkillərə sirayət edibmi?- Hal-hazırda yaradacılığımda bununla bağlı meyarlar öz əksini tapmasa da, bir qədər öncə buna bənzər bir ideyanı əhatə edən fikir ərsəyə çıxmışdı, bir sənətkarla söhbət zamanı. Bu barədə ortaq bir işimiz olacağını düşünürük.- Mirzə Ələkbər Sabir bu gün dövrümüzün müasiri olsaydı Müasir kişiləri sizcə necə dəyərləndirərdi? “Xan dostu amandı qoyma gəldi, Didarı yamandı qoyma gəldi” – deyimi iləmi? Ya fərqlimi?- Düşünürəm ki, bu çür deyərdi : “Hər bir gədə bir az oxuyub adəm olubdur. Zakonu bəyənməz, çoban-çoluq oğlu bəy ilə bahəm olubdur, hamunu bəyənməz. ”- Daha çox hansı cəkdiyiniz şəkil sizin ümumi fikirlərinizin tamlığını təşkil edib? – Zamanla olduqca fərqli janrlara müraciət etdiyimdən, hamısını bir müstəvidə əhatə edən bir fotoşəkili xatırlamıram. Lakin içlərində Budapeştin Elizabet körpüsü sanki mənim düşüncələrimi tam əhatə edən bir kadrdır.- Qarşıda hansı yeniliklər gözlənilir? Yaradıçılığınızda və şəxsi həyatınızda.- Yaradıcılığımda və şəxsi həyatımda köklü dəyişikliklər gözlənilmir hal-hazırda. Lakin yaradıcılıqla bağlı onu əlavə etmək istərdim ki, yaxın zamanlarda qalereyaya yeni fotolar əlavələr olunacaq. Bunların içində Azərbaycan Metropolinetininə hədiyyə etdiyim, dünyanın ən gözəl metro stansiyaları siyahısına daxil olan Nizami metro stansiyasının və qısa zaman öncə səyahətim zamanı hava limanında təyyarə uçuş zolağında həyata keçirilmiş 360 dərəcəli panoramik fotoları yer alacaq.- Uğur olsun.Anar BürcəliyevTeatrşünas
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler