Musavat.az
Musavat.az

Azadliq » Xeberler» Xeber

“Foros emeliyyati”: Qorbacov sadiq generallari nece mehv etdi

“Foros əməliyyatı”: Qorbaçov sadiq generalları necə məhv etdi

29 Ekim 2017

11:17 am
– xeber –
ORT kanalı “Əsil həqiqətdə” verilişini təqdim edəndə onun siyasət dünyasının qaranlıqlarına işıq salmaq üçün necə uğurlu layihə ola biləcəyini çoxları düşünürdü, lakin ideya müəllifləri kütlələrin zövqünü “korlamayaraq”, ənənəvi şəxsi intriqalara daha çox meydan verirdilər. Nə edəsən, bazar qanunları və reklam şərtləri qeyri-rentabelli fəaliyyəti mümkünsüz edir. İnformasiya məkanının sərt rəqabətinə dözməlisən. Dekorasiyadan tutmuş sonuncu teleeffekt detallarına qədər, hamısı pul tələb edir.
Lakin dünən proqam heyəti istisna hal kimi, Sovetlər Birliyinin sonuncu imperatoru və 20-ci əsrin ən ziddiyətli adamı Mixail Qorbaçovun “Foros əməliyyatı” ətrafında on illərdir davam edən suallara aydınlıq gətirməyə çalışırdılar.
Adətən, müasir Rusiya demokratlarının əsarətə və tiraniya rejimlərinə qarşı özlərini vəsf edən təbliğat materialları ilə müqayisədə bu dəfə mərkəzi televiziya rəsmi təbliğatın bir qədər xaricinə çıxmışdı. Gerçəkdən epoxal hadisələri o dövrün əsas qəhrəmanlarının dilindən eşitmək çox maraqlıdır və tarixi daha obyektiv anlamağa kömək edir. Çünki hələ də geriyə qayıdış arzusunda, yaxud qorxusunda olan, həmçinin, iqtisadi-siyasi transformasiyanın çətinliklərini öz dərisində hiss edən və desovetləşmə adı altında öz keçmişindən qoparılan milyonlarla insan üçün 1985-ci ildən başlayan yenidənqurma hərəkatının final nöqtəsi sirlər pərdəsinə bürünmüş şəkildə beyinləri qarşıdırmaqda davam edir.
Əvvəlcə, verilişin formatına uyğun olaraq, “yalan detektoru” qurğusuna qoşulmağa razılaşan müsahib o məşum günlərdə Baş katibin yanında olan və Birinci şəxsin təhlükəsizliyinə birbaşa cavabdehlik daşıyan Vyaçeslav Generalov oldu. Çekist məktəbinin yetirməsi kimi sərt məntiqi, qətiyyətli və inamlı mülahizələri, eyni zamanda, xidməti fəaliyyətinə uyğun məxfi informasiyalara söykənən arqumentləri onu dinləyən hər kəsdə rəğbət doğururdu. Axı uzun illər müxtəlif səviyyələrdə QKÇP haqda böyük əfsanələr dolaşıb. Kimi ona qırmızı imperiyanın ölümünə dözməyən və dünyanın üçdə birinə nəzarəti hər gün böyük ölçüdə əldən verən sadiq kommunist elitasının sonuncu xilas cəhdi kimi yanaşıb, başqa biriləri isə Krımda əyləşən və radikulit xəstəliyini bəhanə gətirərək 6 il ərzində apardığı dağıdıcılıq missiyasını başa çatdırmağa çalışan və Qərb imperalizminə təslimçilik raportu verməyə hazırlaşan Qorbaçovun özünün rəzil oyunu olduğunu deyir, onu xəyanətdə suçlandırırlar. Zatən xarici kəşfiyyat mərkəzləri məxfi qrif altından çıxardıqları səhifələrdə çox düyünlər açılıb və Reyqan-Tetçer cütlüyünün bir-birindən fərqli, lakin mahiyyətcə eyni məqsədə xidmət edən SSRİ-ni daxildən dağıtmaq planları artıq heç kəsdə şübhə doğurmur. Lakin bizim qeydlərimizin məqsədi indi o deyil.
Vyaçeslav Generalovun studiyada dediklərini bir neçə tezisdə belə ifadə etmək olardı:
– Baş katibin tam izolyasiyaya məruz qoyularaq, hakimiyyət çevrilişinə gedildiyinə dair deyilənlər tam cəfəngiyyatdır. Bütün telefonlar işləyir, gəmi və hava nəqliyyatı heç bir təhlükə siqnalı almadan ən yaxın çevrədə əmr gözləyrdilər;
– Aleksandr Yakovlev – hamının “boz kardinal” adlandırdığı fiqur Qorbaçovun bütün siyasi qərarlarına və hərəkətlərinə nufuz edirdi. DTK rəhbəri Kryuçkovun dediyi kimi, burada “xarici barmağın” rolunu görməmək mümkün deyildi. Bütün həyatı boyu Sovet quruluşuna nifrət edən və onun dağılacağını gözləyən Yakovlev Kaluginlə birgə Amerikanın Kolumbiya Universitetində təhsil alarkən, casusluq fəaliyyətinə cəlb olunmuşdu və onu himayə edən “gizli əllər” okeanın o tayında əyləşərək, Moskvaya – 3-cü Romaya yeritdikləri şəbəkə hesabına Alen Dallesin vaxtilə hazırladığı planları həyata keçirirdilər. Reyqan doktrinası ötən əsrin 80-ci illərinin çağırışlarına uyğunlaşdırılsa da, mahiyyəti dəyişməmişdi. Qərb amansız rəqabətin hökm sürdüyü son 40 ildə ilk dəfəydi belə güclü və hazırlıqlı fiqurları sovet elitası sıralarına qoşa bilmişdi. Yakovlevin agent olmasına dair sənədlərlə tanışam və onun hansı tapşırıqlar əsasında hərəkət etdiyini yaxşı bilirəm;
– Qorbaçov sistemli şəkildə Qızıl ordunun nüfuzuna zərbələr vurandan, sosialist ölkələrini və Əfqanıstanı NATO-ya təhvil verəndən sonra müttəfiq respublikalarda baş qaldıran milli-azadlıq hərəkatları vasitəsilə rəhbərlik etdiyi imperiyanı dağıdırdı. Onun guya partiya və sovet idarəçilik həyatında köklü dəyişikliklər etmək istərkən, islahatların təsadüfən gətirib dövləti uçurumun bir addımlığına çıxardığı barəsində deyilən versiyalar tam əsassızdır.
Gerçəkdən də 70 il ərzində bolşevizmin “axilles dabanı”nı axtaranların nəhayət, əsrin sonlarında ən mühüm nöqtəni tapdıqları artıq hamıya bəllidir. Sən demə, ən “zəif bənd” elə Kreml sahibinin çiyni üstündə gəzdirdiyi başı imiş. Onsuz da öz quruluşuna görə saysız lətifələrə və mistik mühakimələrə səbəb olan Qorbaçovun kəlləsi ona qədər sovet manatları üzərində əbədiləşən Leninin əzəmətli və vahimə saçan başı ilə bağlı fantaziyaları da kölgədə qoymuşdu…
Yaşının ahıl çağlarında studiyaya gələn və o vaxtlar əbləh yerinə qoyulduqları üçün dərin qəzəb keçirən İttifaq rəhbərindən hesab sormaq istəyənlərdən biri də Sovetlərin bütün mayınqayırma və kosmik sənayesinə rəhbərlik edən, Mərkəzi Komitənin katibi və Siyasi Büronun üzvü, QKÇP-çi üsyançıların sırasında məşhur mətbuat konfransına qatılan və buna görə bir il yarım həbsxana həyatı yaşayan Oleq Baklanov idi. Əslində kim belə adamlara yalnız ideoloji təəssüb amilinə və daşıdıqları partbiletin rənginə görə qiymət verirsə, onlar səhv edirlər. Çünki kommunist əqidəsinə sadiq, leninçi və marksist təlimə dərindən inanan, lakin Amerika ilə amansız yarışda nəhəng kosmik fəzanı fəth edərək dünyadakı hərbi balansı “Varşava paktı” ölkələrinin xeyrinə dəyişən, strateji miqyasda Qərbin hava məkanını vahimədə saxlayan “Buran orbital sistemi və Satana“ raketlərini yaradan, ”nüvə çamadını”nı kəşf edən belə qurucu adamlar mənsub olduqları ölkəyə yüksək ideallarla xidmət etdikləri üçün istənilən formasiyada ehtirama layiqdirlər. Xatirladaq ki, bir çoxları kimi Baklanov da Qriqori Romanovun Baş katib seçilməsini Sovetlərin müasirləşməsi, iqtisadi staqnasiyadan və neft iynəsindən xilas olması üçün yeganə düzgün yol sayırdılar. Lakin 1982-85-ci illərdə 3 Baş katibi Kremlin sütunlu salonlarından o dünyaya yola salandan sonra o vaxtkı partiya elitası bir qədər gənc namizəd axtarışına çıxmışdı və nəzərlər karyera çarxı sürətlə yuxarı fırlanan stavrapollu kəndli balasının üzərində dayananda apokalipsisin yaxında olduğunu dərk edən çox az adam vardı. Haşiyə çıxaraq xatırladaq ki, Britaniya məxfi arxivlərindən 2014-cü ildə gizli kod altından çıxarılan sənəddə deyilir ki, Londonda potensial namizədlər kimi tərcümeyi-halı nəzərdən keçirilən, həm də real olaraq sovet hakimiyyətinin birinciliyinə qadir şəxslər sırasında Heydər Əliyevin deyil, məhz Mixail Qorbaçovun üzərində dayanılmışdı.
Baklanovun söylədikləri onunla hazırda ömrünün 86-ci ilini ötürən keçmiş Baş katibin peşəkar casus obrazını və hazırda Roma Papası kimi onun dünyaya oxuduğu messiyaların həqiqi mahiyyətini anlamağa imkan verir. Gəlin faktlara bir daha diqqət yetirək: Sovetlərin üzülən boğazının sonuncu iliyi olan “Foros əməliyyatı” qətiyyən dövlət çevrilişi cəhdi sayıla bilməzdi. Çünki Baklanovun dediyi kimi, Yanayev başda olmaqla, ürəyi yanan bir qrup genaral və siyasi rəbhər şəxs 18 avqustda istirahət mərkəzinə – Foros adasına yola düşmüşdülər. Əslində tarixdə belə analoji səhnələr çox olub. Bir vaxtlar ədalətli Çardan mərhəmət uman on minlərlə rəiyyət təmsilçisini keşiş qaponlar süngü ilə qarşılamışdılar. Krımda isə Maksimin qızı Raisanın əri üzərindəki hakimiyyəti çar 2-ci Nikolayı öz ovsunlayıcı əsarətində saxlayan Valentin Rasputindən çox idi və İblisdən nicat diləyən sadəlövh svita onları gözləyən daha məkrli plandan xəbərsiz Qara dəniz sahillərinə yola düşmüşdülər. Bir vaxtlar dünyanı lərzəyə salan mərkəzi hakimiyyətin yalançı kralın arxasınca düşməsi rüsvayçılqdan başqa bir şey deyildi.
Baklanov deyir ki, Qorbaçov onları soyuq kabinetində saatlarla dinləyəndən, çıxış yolları haqqındakı təkliflərini eşidəndən sonra əsil kahin leksinonu ilə silahdaşlarını yola salıb: ”Cəhənnəm olun, gedin nə istəyirsiz, onu da edin”!
Yəni, dövlət çevrilişi adlanan məzhəkədə baş rolu özü oynayan Qorbaçov ölümə göndərdiyi yoldaşlarını adbaad özü seçmişdi.
Bütün qardaş xalqları biri-birinə qırdırandan və imperiyanın məhək daşlarını yerindən oynadandan sonra Stalindən fərqli olaraq, müharibəni Qərbə uduzan Mixail Sergeyeviç öz çevrəsinə İudanın missiyasını tapşıraraq, həmin gecə dərin yuxuya gedir. Çoxmilyonlu ölkənin bel sütununu sındıran rəhbər özünün can ağrılarını birtəhər sağaltmalıdır axı.
Baklanovun daxil olduğu xüsusi xilas komitəsi paytaxta dönərək, səhəri dirigözlü açırlar və 19 avqustda əlləri-dizləri əsən kiçik bir heyətlə Leninin qurduğu dövlətin yerə qoyulmuş cəsədinə süni nəfəs vermək məqsədi ilə kürsüyə qalxırlar. İnqilab əksinqilaba qarışır və edam kötüyü Robespyerin öz başını tələb edən kütlələrin qarşısına diyirlənir.
Hadisələrin sonrakı inkişafı hamınıza bəllidir. 4 günlük ev dustaqlığıından və “mənəvi iztirabları”ndan azad olan rəhbər paytaxta dönərək, ona xəyanət edən sonuncu sadiq kommunistlərdən canını qurtarır və yalın ayaqda səndələyən Rusiya imperiyasını alkaş Yeltsinə təhvil verərək, səhnəni tərk edir…
Baklanov ölümündən qabaq sanki özü məhkəmə quraraq, keçmiş rəhbərindən intiqamını almağa hazır idi. O yarımçıq qalmış qiyamın qisasını özü ilə o dünyaya aparmaq istəmirdi. Ona görə də tez-tez Qorbaçovu duelə çağırmadıqlarına görə proqram müəlliflərinə iradını bildirirdi.
Əlbəttə, tarixin təkərini heç kəs geri döndərə bilməz. Lakin “Qırmızı imperiya və ya xaqlar həbsxanası” adlandırılmasından asılı olmayaraq, 70 yaşlı sovet-bolşevik hakimiyyəti son dərəcə acınacaqlı şəkildə tarixə qovuşurdu. O üzdən, bir çox xalqlar minillik azadlıq arzularını çin etsələr də, millətlərin qanlı savaşına səbəb olan Qorbaçovun gerçək simasını tanımağa dərin bir ehtiyac var. Kimisə cəllad kimi Nürnberq məhkəməsinə çıxarmaq mümkün deyilsə də, xalq öz keçmişini bilməyəndə gələcəyini qura bilmir. Məgər, indiki dünya düzəni həmin ssenarilərin təkrarı deyilmi?
Keçmiş sovet elitasının sağ qalan üzvlərini Qorbaçova qarşı səmimi nifrət birləşdirir. Çünki satqınlıq və riyakarlıq məhkəmələrin bəraətini alsa da, xalq onları bağışlamır.
Tarix iki dəfə təkrar olunur, deyirlər: biri faciə, digəri komediya şəklində.
Ona görə 19 avqust 1991-ci ilin dövlət çevrilişi cəhdini ekranlara daşıyanda bir tərəfdə meydanlarda xaotik şəkildə şütüyən kütlələri və zirehli tankları nümayiş etdirirlər, o biri yanda isə Böyük Teatrda səhnəyə qoyulan “Qu gölü” baletinin həzin melodiyasını..
Millətlərin taleyi bax beləcə iki müstəvidə, lakin vahid quruluşda davam edir. Məgər, pərdənin arxasındakılar təkcə aktyorlardır?

axar.az

BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. Buna göre, satış ve kiralama amacıyla yazılı basın, radyo, televizyon, internet ve benzeri iletişim araçlarında reklam ve ilanları yer alan, uygunluk belgesi veya fatura düzenlenen ürünler ve araçlar piyasaya arz edilmiş sayılacak. Piyasa gözetimi ve denetimi, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında, ürün piyasada iken ve gerektiğinde ithalat, ihracat, montaj, hizmete sunum veya bir mal veya hizmet üretilmesi sürecinde de yapılabilecek. Gözetim ve denetim faaliyetleri sırasında teknik servislerin ve ürünün uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan test, muayene veya belgelendirme kuruluşlarının imkanlarından yararlanılacak. Uygunluk değerlendirmesini yapan kuruluş haricinde ürünün test ve muayenesini yapacak kuruluş yoksa denetim personelinin gözetim ve denetiminde, bu kuruluşta veya üreticinin laboratuvarında ürünün test ve muayenesi yaptırılacak. Test ve muayene sonucuna göre karar verme yetkisi Bakanlık merkez teşkilatı veya ilgili il müdürlüğüne ait olacak. ÜRÜNÜN PİYASAYA ARZI YASAKLANABİLECEK Piyasa gözetimi ve denetimi, teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme, duyusal inceleme ile test ve muayeneyi kapsayacak. Denetim personeli, ürünün test ve muayenesini gerekli gördüğü takdirde denetlenen üründen numune alacak. Numunenin uygun çıkması durumunda test ve muayene, nakliye, bindirme ve indirme ücreti Bakanlığa ait olacak. Numunenin özelliğini kaybetmemesi durumunda bu husus üreticiye veya dağıtıcıya Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından bildirilecek. Bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde üretici tarafından test ve muayene kuruluşundan alınmayan numune, defterdarlıklara intikal ettirilecek. Bu durumda üretici numune bedelini talep edemeyecek. Numunenin özelliğini kaybetmesi durumunda, tutanak düzenlenerek numune bertaraf edilecek ve numune bedeli Bakanlık tarafından üreticiye ödenecek. Güvensiz olmamakla beraber ilgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen ürünler için üretici, ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğunu gidermek için düzeltici faaliyet planı sunacak ve verilen süre içinde uygunsuzluğu giderecek. Düzeltilebilir uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla, üreticiye düzeltici faaliyet planını 30 gün içinde sunması için bildirim yapılacak. Bu süre, üreticinin talebi üzerine, bir defaya mahsus olmak üzere 30 güne kadar uzatılabilecek. Anılan sürede planını sunmayan üretici, düzeltme faaliyetinde bulunmayacağını kabul etmiş sayılacak. Verilen süre sonunda uygunsuzluğu gidermeyen üreticiye idari para cezası uygulanacak. Güvenli olmadığı tespit edilen ürünler için ürünün piyasaya arzının yasaklanması, piyasadaki ürünlerin toplatılması, gerektiğinde ürünün hizmet dışı bırakılması, ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilemediği ya da güvenli hale getirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda bertaraf edilmesi gibi kararlar verilebilecek. Üreticiler, kullanıcılarda olan ve piyasada bulunan, riskli ya da teknik düzenlemesine uygun olmayan otomotiv ürünlerini Bakanlığın müdahalesine gerek kalmadan gönüllü olarak geri çağırabilecek ve düzeltici faaliyette bulunabilecek. Yönetmelik 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. Dünyanın en büyük ve güçlü ticari uçağı Airbus A350-1000 için Katar Havayolları'nda hizmete başlamak üzere geldiği başkent Doha'da karşılama töreni yapıldı. Dünya genelinde bu uçağı ilk kez kullanacak Katar Havayollar'ının CEO'su Ekber el-Bakir, törende yaptığı konuşmada, Katar Havayollarının 5 yıl içinde 41 uçak daha almak istediğini, ihtiyaç doğrultusunda bu sayının 45-50'ye çıkarılabileceğini söyledi. Katar Havayollarının gelecek üç ayda Airbus A350-1000'in dünyadaki ilk ve tek kullanıcısı olacağını vurgulayan Bakir, aynı model ikinci bir uçağın daha teslim alınacağını duyurdu ancak tarih vermedi. Katar'ın, söz konusu uçağı Doha'dan Londra'ya düzenlenen seferlerde kullanması bekleniyor. İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler
- Sitemap