Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Fe­rec Qu­li­yev: “Düz­dür, frak­si­ya de­rin si­ya­si me­se­le­le­re to­xu­na bil­me­se de…”

02 Kasım 2016
8:16 am


02/11/2016 [12:12]: xeber –
İran par­la­men­tin­də Türk frak­si­ya­sı ya­ra­dı­lıb. Yer­li in­ter­net por­tal­la­rı və İran xə­bər agentlik­lə­ri Təb­riz mil­lət və­ki­li və Şər­qi Azər­bay­can vi­la­yə­ti­nin keç­miş va­li­si Əh­məd Əlir­za Bey­gi­yə is­ti­nad­la be­lə bir mə­lu­mat ya­yıb.Əlir­za Bey­gi frak­si­ya­nın adı­nı Türkdil­li­lər frak­si­ya­sı, elə­cə də Türk frak­si­ya­sı ki­mi bil­di­rib. La­kin ya­rı­rəs­mi Fars xə­bər agentli­yi yay­dı­ğı xə­bə­rin baş­lı­ğın­da Azə­ri­dil­li­lər frak­si­ya­sı ifa­də­si də dərc edib.Ha­zır­da An­ka­ra­da ya­şa­yan si­ya­si ekspert Kə­rim Əs­gə­ri “Ame­ri­ka­nın Sə­si”nə mü­sa­hi­bə­sin­də 60-dan çox mil­lət və­ki­li­nin İran Məc­li­sin­də Türk frak­si­ya­sı ya­rat­ma­sı­nın önəm­li ol­du­ğu­nu bil­di­rib, am­ma qeyd edib ki, onun nü­fuz və tə­si­ri­ni za­man gös­tə­rə­cək. Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, frak­si­ya­nın ya­ra­dıl­ma­sı xə­bə­rin­dən son­ra çox diq­qət­çə­kən möv­zu elə onun adı olub: “İran­da 90 il­dir tür­kün in­kar edil­mə­si­nə şa­hi­dik. Rəs­mi şə­kil­də ol­ma­sa da, əməl­də türk adı in­kar olu­nub, ye­ri­nə qon­dar­ma azə­ri çı­xa­rıl­mış­dı. Bu gün İran Məc­li­sin­də özəl­lik­lə də 60-dan çox mil­lət və­ki­li­nin təş­kil et­di­yi qru­pun adı ola­raq türk sö­zü­nün is­ti­fa­də edil­mə­si çox önəm­li­dir. Bu ye­tər­li­dir­mi? Yox, de­yil. Çün­ki türkdil­li de­dik­lə­ri za­man, yə­ni tür­kü ta­ma­mi­lə rəs­miy­yə­tə ta­nı­mır­lar. An­caq bu, azə­ri kəl­mə­sin­dən qat-qat yax­şı­dır”.Türk frak­si­ya­sı­na Şər­qi Azər­bay­can, Qər­bi Azər­bay­can, Ər­də­bil, Zən­can və Teh­ran vi­la­yət­lə­rin­dən olan 5 mil­lət və­ki­li­nin da­xil ol­du­ğu he­yət sədrlik edə­cək.Əs­gə­ri bu he­yə­tin türklə­rin ən çox ya­şa­dı­ğı vi­la­yət­lər­dən se­çil­mə­si­nin həm­çi­nin bir me­saj ol­du­ğu­nu vur­ğu­la­yır.Təb­riz­li si­ya­si ekspert frak­si­ya­nın ya­ra­dıl­ma­sı­nı ümu­mi­lik­də önəm­li bir ad­dım ki­mi qə­bul edir, am­ma de­yir ki, bu ba­rə­də də­qiq fi­kir bil­dir­mək hə­lə ki, çox tez­dir.Kə­rim Əs­gə­ri­nin söz­lə­ri­nə gö­rə, frak­si­ya­ya həm mü­ha­fi­zə­kar, həm də is­la­hat­çı mil­lət və­kil­lə­ri da­xil­dir.Türk frak­si­ya­sı­nın üzvlə­rin­dən is­la­hat­çı si­ya­sət­çi və Təb­riz mil­lət və­ki­li Mə­sud Pe­zeş­ki­yan İran par­la­men­ti­nin bi­rin­ci sədr mü­a­vi­ni se­çi­lib.Əs­gə­ri frak­si­ya­nın müx­tə­lif si­ya­si qa­nad­la­rın üzvlə­rin­dən təş­kil edil­mə­si­nin diq­qə­tə­la­yiq ol­du­ğu­nu vur­ğu­la­yır.Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, Türk frak­si­ya­sı par­la­mentdə bir qrup ki­mi hər han­sı bir qa­nu­nun qə­bu­lu və ya qə­bul olun­ma­ma­sın­da rol oy­na­ya bi­lər.Əs­gə­ri həm­çi­nin de­yir ki, “bu frak­si­ya ilə bağ­lı ən önəm­li mə­qam kim­lik mə­sə­lə­si­dir. Frak­si­ya­ya üzv olan mil­lət və­kil­lə­ri bu­nu ha­mı­dan da­ha yax­şı bi­lir. Seç­ki­lər­dən ön­cə bun­la­rın ha­mı­sı mü­ha­fi­zə­kar, müs­tə­qil, ya da is­la­hat­çı ol­duq­la­rı­na bax­ma­ya­raq, kim­lik mə­sə­lə­si ilə bağ­lı ver­dik­lə­ri vəd­lə­rə gö­rə səs qa­za­nıb­lar. Tə­bii ki, bu seç­ki­lə­rin dörd il son­ra­sı da var…”, de­yə o vur­ğu­la­yıb.İran par­la­men­tin­də ya­ra­dı­lan ye­ni frak­si­ya­nın perspek­ti­vi ba­rə­də bi­zim ekspertlər nə dü­şü­nür?Mil­lət və­ki­li Fə­rəc Qu­li­yev qə­ze­ti­mi­zə açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, ya­ra­dı­lan frak­si­ya­nın nə iş gö­rə bi­lə­cə­yi­ni gə­lə­cək gös­tə­rər: “İs­tə­ni­lən hal­da, bu bö­yük bir ha­di­sə­dir. Mən­də olan mə­lu­ma­ta gö­rə, 100-ə qə­dər türk əsil­li de­pu­tat ora­da təm­sil olu­na­caq. Bu­nun ən üs­tün tə­rəf­lə­rin­dən bi­ri İran da­xi­lin­də­ki mil­li çox­lu­ğun eti­raf edil­mə­si­dir. Di­gər avan­taj isə türk di­li prob­le­mi­nin qal­dı­rı­la bil­mə­si­lə əla­qə­li­dir. Düz­dür, frak­si­ya də­rin si­ya­si mə­sə­lə­lə­rə to­xu­na bil­mə­sə də, dil və baş­qa prob­lem­lə­rin həl­li­nə na­il ola bi­lər. Bi­lir­si­niz ki, İran­da par­la­men­tə düş­mək üçün mil­lət və­kil­lə­ri bir ne­çə mər­hə­lə­dən keç­mə­li olur. Seç­ki­yə hər adam bu­ra­xıl­mır. İnan­mı­ram ki, frak­si­ya tez bir za­man­da han­sı­sa in­qi­la­bi ad­dım ata­caq, an­caq, is­tə­ni­lən hal­da, bu bö­yük ha­di­sə­ni al­qış­la­maq la­zım­dır. Frak­si­ya­da təm­sil olu­nan hər bir de­pu­ta­ta uğur­lar ar­zu­la­yı­ram”.


mənbə : moderator.azŞərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler