Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Düşmenleri onu qulluqçunn eli ile zeherleyirler…

03 Temmuz 2016
7:00 am


03/07/2016 [10:59]: xeber –
ŞEYX DEDİ Kİ, HEÇ VAXT EVLƏNMƏ… Yazıçı Paşa Yaqub son vaxtlar özünün  elmi-lədun mövzusunda apardığı hesablamalarla gündəmdədir. Oxucularımız indiyədək onun məqalələrini  saytımızdan  izləyiblər. 30-dan çox kitabın müəllifi olan P. Yaqub daha bir əsərini tamamlayıb.  sayt saytı yazıçının hələ çapa getməmiş  “Məhəmməd Davudi” əsərinin bəzi hissələrini yayımlamaq qərarına gəlib. Beləliklə, əsərin yeddinci  hissəsi ilə tanış olun.Altıncı hissəni bu linkdən oxuya bilərsiniz:  moderator.az/news/143102.html ÜMMÜ XAN AVARSKİYuxarıda qeyd etdim ki, Məhəmməd Davudi ölümündən əvvəl Ümmü xan (bəzi mənbələrdə Ömər xan) Avarskinin qəbrinin ayaq tərəfində basdırılmasını vəsiyyət etmişdir. Bu fakt onu göstərir ki, Ümmü xan Carda yaşamaqla, böyük din xadimi və sərkərdə olmuşdur. Odur ki, bu kitabda onun da həyatına qısa bir nəzər salmağı vacib bildim.Ümmü xan 1761-ci ildə Dağıstanın Xunzax kəndində doğulub. Anası Baxu-Mesed Kaytax xanı Məhəmməd xanın qızı idi. Atası Məhəmməd xan 1775-ci ildə öldürüləndə (bəzi mənbələrdə onun Şamaxıda, bəzi mənbələrdə isə Qubada Fətəli xanın istirahət düşərgəsində öldürüldüyü qeyd edilir) Ümmü xanın 13 və ya 15 yaşı vardı. Həmin vaxtdan o, avarların lideri olan atasını əvəz etməyə başladı. Onun bütün həyatı Avar xalqına həsr olunmuşdur. Düzdür, rus və ruspərəst tarixçilər Ümmü xanın fəaliyyətinə kölgə salmağa çalışırlar; onu din xadimi və milli azadlıq mübarizi kimi deyil, sadəcə qəddar bir qaçaq-quldur kimi təqdim edirlər. Amma, onun qəddarlığı sadə insanlara qarşı deyil, Car-Balakəni işğal etmək istəyən rus və gürcü knyazlarına qarşı idi. O, yoxsullara qarşı çox rəhmli idi və onların himayədarı, yol göstərəni idi. Tarixçi Arzu Əşrəf qızı “Car-Balakən camaatlığı” kitabında həmin dövrün hadisələrinə dair belə bir fakt göstərir: “Rusiyanın Gürcüstandakı səfiri Kovalenski Ümmə (Ömər) xanı ağıllı, müdrik, tədbirli, yaranmış vəziyyətdən istifadə etməyi bacaran və bununla da öz xalqının və qonşu millətlərin arasında nüfuz sahibi olan bir insan kimi qiymətləndirirdi. O, qeyd edirdi ki, əslində Ümmə xanın şəxsi mülkü böyük deyil, lakin dağlı xalqlar arasında böyük nüfuz sahibidir. Onun kiçik bir yürüşü və ya tədbiri zamanı dağlılar dərhal onun dəstələrinə qoşulurlar. Göründüyü kimi, Ümmü xan Gürcüstan və Rusiyanın buradakı maraqları üçün təhlükəli düşmən idi. Buna görə də Qafqaz xəttindəki rus qoşunlarının komandanı bu igid xanı öz tərəflərinə çəkmək üçün və ya ən azından neytrallaşdırmaq üçün tez-tez ona hədiyyələr göndərir, xoş sözlərlə ələ almağa çalışırdı. Lakin öz mərdliyi, İslam ideyalarına sədaqəti ilə hamının hörmətini qazanmış Ümmü xan bu təkliflərin hamısını rədd edir və Axalsıx paşasının bir çağırışı ilə İslam dininin düşmənlərinə qarşı mübarizəyə başlayır.”Ümmü xan 1801-ci ildə Kaxeti bölgəsində Qabırrı çayının sahilində bir döyüşdə yaralanır və Balakənə gəlir. Orada Abdulla Kalacevin evində gizlənir. Burada düşmənləri onu qulluqçunn əli ilə zəhərləyirlər. Beləliklə, həmin ilin martında dünyasını dəyişən Ümmü xan Avariskini vəsiyyətinə uyğun olaraq Car məscidinin həyətində dəfn edirlər. Həmin vaxtdan bu günədək bu böyük şəxsiyyətin şərif məzarı dağlı xalqların müqəddəs ziyarətgahına çevrilib. Yaşadığı dövrdə Ümmü xan üç qadınla nikahda olmşdur. Birinci həyat yoldaşı Kitileydən üç övladı olmuşdur.  İkinci nikahı Xıztamamla olmuşdur. Üçüncü arvadı Daricanı ona Gürcü çarı hədiyyə göndərmişdir. Bu qadından da Yaxşı-Patimat adlı bir qızı olmuşdur. Eyni zamanda Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan güclü olması üçün Ümmü xanın bacısı Baxtiqa ilə evlənmişdir. Qeyd etdiyim kimi, Ümmü xanın  məzarı Car kəndindəki məscidin həyətindədir. 1972-ci ildə bu qəbir və onun başdaşındakı kitabə yenidən bərpa olunub. Qəbri bərpa edən keçmiş muzey əməkdaşı, hazırda Avar cəmiyyətinin sədri olan Əsabəli Mahmudov bu hadisəni belə xatırlayır:-1972-ci il idi, Məhəmməd Davudinin qohumlarından biri məndən xahiş etdi ki, Məhəmməd əfəndinin qəbri uçulub dağılmaq üzrədir, yazıları pozulur, onu bərpa edək. Mən onun xaihşi ilə iki gün həmin qəbrin üstündə bir neçə nəfərlə işlədim və qəbri bərpa (restavrasiya) etdim. Həmin gecə qəribə bir yuxu gördüm: ağ libaslı, saçı və saqqalı ağappaq olan nurani bir kişi gördüyüm işə görə mənə təşəkkür etdi və Ümmü xanın köhnəlmiş qəbrini göstərib, amiranə səslə dedi: “Sabah gəl bu qəbri də bərpa elə!” Səhər tezdən durub qəbiristanlığa getdim və qəbrin üstünü, başdaşındakı kitabəni xüsusi boyalarla bərpa etdim. Halal xoşları olsun, bunu onların xeyir-duasını qazanmaq üçün etdim. MOLLA MƏHƏMMƏD HOLODİMolla Məhəmməd Holodinin qəbri Car kəndindən yuxarıda, dağın zirvəsində, bir vaxtlar mövcud olmuş Holodi kəndindədir. Onu da qeyd edim ki, bu kəndin yerində indi ancaq xarabalıqlar qalıb. Holodi kəndi 1741-ci ildə Nadir şahın əmri ilə Qəni xanın rəhbərlik etdiyi qoşun tərəfindən üç gün ərzində talan edilərək, nəhayət, tamamilə yandırılmışdır. Hazırda bu kəndin yerində Molla Məhəmməd Holodinin (bəzi mənblərdə Molla Məhəmməd Qolodinski yazılıb) müqəddəs məzarı mövcuddur ki, ətraf kəndlərin əhalisi hər il yaz-yay aylarında (payız-qış aylarında qar çox olduğundan yol bağlı olur) buranı ziyarət edirlər. Tarixçi Timur Aytberov “Qafqaz avarları” kitabında yazır: “Qızılyurtlu P. Hacıyevdə Molla Məhəmməd Qolodinskinin (Holodinin) öz müridi Umar (Ömər) Xaraxinskiyə verdiyi nəsihətlərin əks olunduğu ərəbcə əlyazmalar saxlanmaqdadır. Əlyazmalar XVIII əsrin əvvəli və XIX əsrdə Dağıstana gətirilmiş kağızlarda yazılıb. Nəsihət Umarın oğlu məşhur Tayyib tərəfindən atasına istinadən yazılıb. Tayyib yazır: Atam (Umar) mənə Molla Məhəmməd Qolodinskidən çox danışardı. Deyirdi ki, o, İlahiyyat alimi, bütün həyatını Allahı yad etməklə keçirmiş mütəfəkkir övliya olub. Atamın dediyinə görə, o, ömrünün bir neçə ilini Molla Məhəmmədin yanında elm öyrənməyə sərf etmişdir. Sonra atam ondan ayrılaraq öz vətəninə qayıtmışdır. Bir neçə ildən sonra isə, atam öz mürşidi ilə vidalaşmağa gedib. Vidalaşarkən atam ondan xahiş edib ki, tələbəsinə öz nəsihətlərini versin. Molla Məhəmməd atama deyib ki, məsləhət görürəm evlənməkdən imtina edəsən və vaxtlı-vaxtında ibadət edəsən. İnsanın dili Uca Allahın adını çəkməkdən həmişə nəm olmalıdır, heç vaxt qurumamalıdır. Sonra Məhəmməd Holodi nəsihətlərini yekunlaşdıraraq atama deyib: Bu nəsihətləri sənə verirəm, amma, hiss edirəm ki, sən bunların heç birinə əməl etməyəcəksən… Atam deyirdi ki, bu nəsihətləri alandan sonra vətənimə qayıtdım; evləndim, həyatın bal kimi şirin nemətlərini daddım… Nəhayətdə bunlar mənə natəmiz bir ilğım kimi göründü. Həmin vaxt mən elə vəziyyətə gəlib çıxmışdım ki, həyatın eyş-işrətinə başım qarışdığından dini ayinlərin çoxunu təxirə salırdım. Zamanımın çox hissəsində Allahın adını dilimə gətirmədiyimdən dilim də quru olurdu. Daha sonra atam dedi: – Mən Molla Məhəmməd Holodinin öldüyünü eşidib çox peşman oldum və xeyli ağladım. Sonra Quranda olan “Biz hamımız Allaha məxsusuq və Ona qayıdacağıq” ayəsini yada salaraq təskinlik tapdım. Mürşidim Molla Məhəmmədi vəsilə tutaraq, Allahdan bağışlanma dilədim” …. (Mətnin bu hissəsi oxunmur)Daha sonra Tayyib Umar oğlu yazır: “Atam danışırdı ki, mürşidim Molla Məhəmmədi yuxuda gördüm; soruşdum ki, Allah sənə nə eləyib? Dedi: “Allah məni imtahana çəkdi və böyük mükafat verdi”. Soruşdum ki, sən buna necə nail oldun? Dedi: – Mən Allah qarşısında daim diz çökdüm və sübh tezdən Allaha ibadət elədim. Həm də dünyəvi həyatda yaşasam da, onun şirin nemətlərinə uymadım. Daha sonra Məhəmməd Holodi yuxuda atama deyib: Umar, hələ mən sağ olan vaxtlarda sənə verdiyim nəsihətlərə əməl etmədin. Buna baxmayaraq, istəsən mən ölümümdən sonra da sənə nəsihət verə bilərəm. Atam deyib əlbəttə istəyirəm. Molla Məhəmməd deyib: Sən gündə beş dəfə namaz qılmalısan və buna bütün vücudunla, ruhunla bağlanmalısan. Özünü bütün günahlardan, haramdan qorumalısan. Dilini boş, mənasız sözlərdən qoru. Qiyamət gününün əzabından bu yolla qoruna bilərsən. Quranı, Allah sözlərini, Peyğəmbər hədislərini və İmam Qəzalinin “Min Həcc əl-Abidin” kitabını çox oxu. Quranı ən çox gecə oxu, həm də sübh tezdən və gün batanda oxu. Xeyirxah işlər gör və pis əməllərdən çəkin”. (Mətn rus dilindən tərcümə olunmuşdur. Odur ki, dil qüsurlarını nəzərə almağınızı xahiş edirəm – müəllif)“SARI PİRƏ SALAM DE” Məhəmməd Davudinin Car kəndindəki şərif məzarını ziyarət edib Bakıya qayıdarkən, yolüstü Sarı pir adlanan müqqədəs ziyarətgahı da yad etməyi özümüə borc bildim. Qeyd edim ki, Zaqatala rayonunun Qımır və Bazar kəndlərinin girişində yerləşən və əsasən sarılıq xəstəliyi keçirənlərin üz tutduqları Sarı pir haqqında keçən il çap olunan “Ziyarət yollarında” (I və II nəşrlər) kitabımda geniş bəhs etmişəm. Bu dəfəki ziyarətimdə də Sarı pirlə bağlı maraqlı bir əhvalat eşitdim ki, həmin əhvalatı diqqətinizə çatdırmağı vacib bilirəm.    40-cı illərin əvəllərində Qımır kənd sakini Mehdi kişi Zaqatalaya gedirmiş (o vaxtlar avtomobil olmadığından, insanlar bu yolu piyada gedərlərmiş). Yolda həmkəndlisi Murad Əfəndinin oğlu Rəsul Əfəndi ilə rastlaşır. Rəsul Əfəndi hal-əhvaldan sonra ondan hara getdiyini soruşur. Zaqatalaya getdiyini biləndə: “Məndən Sarı pirə salam deyərsən”- deyə, ondan xahiş edir. Mehdi kişi: “Baş üstə” deyib, yoluna davam edir. Lakin o, bu sözə ciddi əhəmiyyət vermədiyindən tez də unudur. Sarı pirin yanından ötüb, bir qədər keçdikdən sonra, arxadan bir nəfərin: “Ay Mehdi, ay Mehdi” – deyə, onu səslədiyini eşidir. Geri dönəndə, Sarı pirin həyətində ağ saqqallı, ağ libaslı, başında ağ əmmamə olan bir nurani kişinin onu çağırdığını və: “Molla Rəsulun salamı nooldu?” –  dediyini eşidir. Bununla da həmin nurani insan yox olur.        Bundan sonra Mehdi kişi geri qayıdaraq, Sarı pirə salam verir və dua etdikdən sonra yoluna davam edir.   Biz də öz növbəmizdə Sarı pirə salam verərək, yolumuza davam edirik…Paşa YaqubZaqatala – Bakı
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler