Musavat.az
Musavat.az

Azadliq » Xeberler» Xeber

Cenub qütbü uğrunda mübarize…

Cənub qütbü uğrunda mübarizə...

06 Kasım 2016

3:00 pm


06/11/2016 [18:58]: xeber –
İyirminci əsr artıq heç bir sirri qalmayan dünyaya baxırdı. Bütün ölkələr tədqiq edilib,  ən uzaq dənizlərdə belə gəmilər üzür,  heç kəsə məlum olmayan torpaqlar Avropaya qul kimi xidmət edir, hətta Amazon çayının ətrafındakı meşələr qırılıb, yeganə “bakirə ölkə” Tibetin də “kəməri belindən açılmışdı”. Amerika qitəsinin kəşfindən sonra yeni torpaqlar tutmaq həvəsi Avropalıları dünyanın dörd bir yerinə səyahət etməyə təşviq etdi. Qədim dünya xəritələri və qlobusdakı “naməlum yer” sözləri bacarıqlı əllər tərəfindən silindi.Şimal və cənub qütblərini fəth etmək həvəsi çox səyyahın ağlını başından almışdı. Artıq ayrı-ayrı cəsarətli şəxslərin ideyalarına millətlərarası rəqabət də qoşulmuşdu. Onlar təkcə qütblər uğrunda deyil, həm də yeni tapılmış torpaqlara “bayraq sancmaq” uğrunda mübarizə aparırdılar. Bütün millətlərin, irqlərin həsrətində olduqları “müqəddəs torpaqlara” səlib yürüşü başlandı. Bəşəriyyət səbirsizliklə gözləyir, bilir ki, yer üzünün son sirri uğrunda mübarizə gedir. Amerikadan Pere və Kuk Şimal qütbünə üz tuturlar, cənuba isə iki gəmi yol alır. Biri norveçli Amundseni, digəri isə ingilis kapitan Skotu aparır.  Robert Skott ingilis donanmasının sıradan bir kapitanı olmuşdur. Həmişə rəhbərlərinin xoşuna gəlib, sonralar Şekltonun ekspedisiyasında iştirak edib.  Heç bir qəhrəmanlığı, hər hansı bir işdə seçilməsi qeydə alınmayıb. Şəkildən də aydın görünür ki, soyuqqanlı, sifətinin bircə əzası belə tərpənməyən, bütün zahiri və daxili enerjisi simasında cəmləşən, orada donmuş minlərlə, on minlərlə ingilisdən biridir. Bu simada yumordan, romantikadan əsər-əlamət belə yoxdur, orada görünən yalnız möhkəm iradə və sağlam  düşüncə tərzidir. Skotun iradəsi polad kimi möhkəmdir, O Şekltonun başladığı işi sona çatdırmaq istəyir. Tezliklər ekspedisiya düzəldir, bu işin uğrunda bütün var-yoxunu qurban verir, nəticədən əmin olduğu üçün böyük bir yükün altına girir. Tezliklə dostlar, silahdaşlar tapılır. Beləliklə, Skott və onun ekspedisiya üzvləri 1910-cu ildə İngiltərəni tərk etdilər. Yeni Zelandiyada azacıq dincələndən sonra yanvar ayında Kap Evensdə lövbər salıb qışı keçirmək üçün özlərinə ev salırlar. Orada dekabr və yanvar ayları yay ayları hesab olunur, çünki yalnız ilin bu çağlarında Günəş bütün sutkada dümağ, metal rəngli səmada parıldayır. Bu arada xırda para hazırlıq işləri də görülür. Motorlu kirşələri sınaqdan keçirir, xizək sürmək öyrənir, itləri əhilləşdirirdilər. Onlar səyahət zamanı Amundsenin qışlamış olduğu evi görmüşdülər. Skott qəflətən hiss edir ki, qar–buzdan, təhlükələrdən başqa bir nəfər də onun şöhrətini şübhə altına salacaq, yəni kimsə ondan əvvəl bu inadkar torpağın sirrinə vaqif olacaq. Norveçli Amundsen! Xəritədə ölçüb-biçməyə başlayır. Apardığı qeydlərdən onun dəhşətə gəlidiyi hiss olunur və belə məlum olur ki, Amundsenin qışladığı qərargah qütbə onunkundan düz yüz on kilometr yaxında qurulubmuş. Skott diksinir, amma ruhdan düşmür. Qürurla öz gündəliyinə yazır: “ Ölkəmin şərəfinə irəli!!” Qütbə doğruQabaqda motorlu xizəklər şütüyür, arxasında da Sibir atları və itləri qoşulmuş kirşələr gedir. Plan  çox ustalıqla yazılıb, hətta uğursuzluqlar da xırdalıqlarınacan nəzərə alınıb. Amma çatışmazlıqlardan da xali deyil. İki gün yol gedəndən sonra motorlu xizəklər sıradan çıxır. Atlarda onlara bəslənmiş ümidləri doğrultmur, ancaq bu dəfə canlı təbiət cansız mexanikayla yarışda zəfər çalır, çünki yolda yıxılıb qalan atlar güllələnir və itlər üçün təzə,“qanı üstündə olan” yemə çevirilir. 1911-ci il noyabrın 1-də onlar ayrı–ayrı dəstələrə bölünürlər. Əvvəlcə otuz, sonra iyirmi, daha sonra on, lap axırda beş-altı nəfərlik insan karvanları dumağ, kimsəsiz buz səhraları ilə  getdirlər.  Yol getdikcə çətinləşir, çünki burada qar xarlanıb, dənə-dənədir, kələ-kötürdür, xizəklə sürüşmək əvəzinə onu arxalarıyca sürüyüb aparmalı olurlar. Ancaq onlar təslim olmurlar. Dekabrın 30-da 87-ci en dairəsinə, Şekltonun fəth edə bildiyi son nöqtəyə çatırlar. Sonuncu dəstə buradan geri qayıtmalıdır, yalnız beş nəfər seçimlə qütbə gedə bilər. İki balaca dəstə yola düzəlir: biri cənuba- naməlum yerə gəlir, o biri isə şimala -vətənə qayıdır. Onlar da, bunlarda tez-tez geri boylanır, dostlarının hələdə yanlarında olduqlarını hiss edirlər. Nəhayət, bir-birilərini gözdən itirilər. Skotun gündəliyində yazılıb: “Əhval-ruhiyyəmiz çox yüksəkdir. Səhər həmişəkindən tez oyanırlar. Səbirsizlik onları yataq torbalarından dartıb çıxarır. Dəhşətli dərəcədə gözəl olan o sirri tez, lap tez görmək lazımdır. Artıq məqsəddən yan keçmək mümkün deyil və bəşəriyyət naminə olan bu qəhrəmanlıq demək olar ki, həyata keçib”. Skott qət olunan məsafələri həyəcanla qeyd edir:“Qütbə hələ yüz əlli kilometr qalıb, əgər belə davam etsə, tab gətirə bilməyəcəyik”. Necə yorulduqları bu cümlədən bilinir. İki gün sonra: “Qütbə hələ yüz otuz yeddi kilometr qalıb, amma bu bizim üçün çox çətin olacaq”. Lakin qəflətən qələbə ruhu hiss olunur.“Qütbə doxsan dörd kilometr qalıb, ora çata bilməsək də əməlli-başlı yaxınlaşmış oluruq”. Yanvarın 14-də ümid əminliyə çevrilir. “Yetmiş kilometrdə getsək məqsədə lap yaxınlaşmış oluruq”.  Sonrakı günlərin qeydlərindən artıq sevinc, yüksək əhval-ruhiyyə duyulur. “Əllicə kilometrdən az, miskin bir məsafə qalıb. Nəyin bahasına olur-olsun onu dəf etməliyik”. Bu həyəcan dolu sətrlər adamı riqqətə gətirir, nə qədər gərginlik keçiriblər, nə qədər həsrət içində qovrulublar, əsəbləri tarıma çəkilib, ümidlə gözləyiblər, səbr kasaları daşıb. Qənimət lap yaxındadır, əlləri artıq yerin son sirrinə doğru uzanır.. Son dəfə bütün gücünü toplamaq və məqsədə çatmaq qalır! Qəflətən yolçulardan biri – Bauers narahat olur. Gözləri ucu-bucağı görünməyən bu qarlı biyabanda balaca, qara nöqtəyə ilişib qalır. Ağlına gələni dilinə gətirməyə cəsarət etmir, ancaq hamısının beynində dolaşan bu qorxunc fikir ürəkləri titrədir: bəlkəinsan əlləri ilə basdırılmiş yol göstəricisidir? Əsəbləri tarıma çəkilə-çəkilə ona yaxınlaşırlar və artıq məsələni başa düşdükləri üçün bir-birilərini inandırmağa çalışırlar ki, səhv eləyiblər. Ancaq bilirlər ki, norveçli Amundsen onları qabaqlayıb. Tezliklə kirşə dayaqlarına bərkidilmiş qara rəngli bayraq, nə vaxtsa burada salınmış düşərgənin qalıqları, atılmış xizək hissələri və nəhayət itlərin ləpirləri onların son ümidlərinidə sındırır: Amundsen burada düşərgə salıbmiş. Deməli, bütün gərginliklər əbəs, bütün bu məhrumiyyətlər gülünc, həftələrin ayların, illərin ümididə mənasız imiş. Skot öz gündəliyində qeyd edir: “ Hamısı puça çıxan xəyallar imiş”. Daha bir-birilərinə təsəlli verməyə çalışmırlar, səssiz-səmirsiz, ayaqlarını sürüyə-sürüyə qütbə tərəf irəliləyirlər. Yanvarın 18-də kapitan Skot öz yoldaşları ilə birlikdə qütbə çatır. Onların qütbdə kəşf etdikləri yeganə qəribəliyi də təbiət özü deyil, onlara düşmən kəsilən insan əlləri yaratmışdı. Amundsenin çadırı və dalğalanan Norveç bayrağı…Skot kədər içində ingilis bayrağını Amundsenin zəfər rəmzinin yanında basdırır. Sonra bu vəfasız torpağı tərk edirlər, arxalarınca soyuq küləklər əsir. Skott ürəyinə daman şübhələri öz gündəliyində belə yazır:“ Geri qayıtmaq barədə düşünəndə məni vahimə basır”.Geri qayıtmaq çox çətin idi, iradə artıq sınmışdı. Skotun həmin günlər barədə yazdıqlarını oxuyanda adamı dəhşət bürüyür. Hava getdikcə pisləşir, qışda həmişəkindən tez gəlib, yumşaq qar ayaqqabıların altında xırçıldayır, onları tələ kimi özünə çəkir. Keçirdikləri qorxu hissi gündəlikdə əks olunub, hiss olunur ki, Skott qorxunu dəf etməyə çalışır. Beş nəfərdən cəmi üçü sağ qalıb, bu üç nəfər yorğun, əldən düşmüş adamlar ucu-bucağı görünməyən buz səhrası ilə sürünə-sürünə irəliləyir.Hava getdikcə lap pisləşir, hər komaya çatdıqda ümidləri birazda azalır: yanacaq az, istilik az… Martın 21-də komadan  iyirmi kilometr aralanandan sonra şimal küləyi elə şiddətlənir ki, qaldıqları çadırdan çıxa bilmirlər. Nəhayət 29-da başa düşürlər ki, artıq onları heç bir möcüzə xilas edə bilməz. Qərara alırlar ki, taleyə qarşı bircə addımda atmasınlar, ölümüdə başqa bədbəxtliklər kimi məğrur qarşılasınlar. Beləliklə, yataq torbalarına girirlər və onların son iztirabları, iniltiləri gəlib bu dünyaya çatmır. Stefan Svergin  “ Cənub qütbü uğrunda mübarizə” əsərinə istinadən. Osman Eminov 


mənbə : moderator.az

BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. Buna göre, satış ve kiralama amacıyla yazılı basın, radyo, televizyon, internet ve benzeri iletişim araçlarında reklam ve ilanları yer alan, uygunluk belgesi veya fatura düzenlenen ürünler ve araçlar piyasaya arz edilmiş sayılacak. Piyasa gözetimi ve denetimi, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında, ürün piyasada iken ve gerektiğinde ithalat, ihracat, montaj, hizmete sunum veya bir mal veya hizmet üretilmesi sürecinde de yapılabilecek. Gözetim ve denetim faaliyetleri sırasında teknik servislerin ve ürünün uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan test, muayene veya belgelendirme kuruluşlarının imkanlarından yararlanılacak. Uygunluk değerlendirmesini yapan kuruluş haricinde ürünün test ve muayenesini yapacak kuruluş yoksa denetim personelinin gözetim ve denetiminde, bu kuruluşta veya üreticinin laboratuvarında ürünün test ve muayenesi yaptırılacak. Test ve muayene sonucuna göre karar verme yetkisi Bakanlık merkez teşkilatı veya ilgili il müdürlüğüne ait olacak. ÜRÜNÜN PİYASAYA ARZI YASAKLANABİLECEK Piyasa gözetimi ve denetimi, teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme, duyusal inceleme ile test ve muayeneyi kapsayacak. Denetim personeli, ürünün test ve muayenesini gerekli gördüğü takdirde denetlenen üründen numune alacak. Numunenin uygun çıkması durumunda test ve muayene, nakliye, bindirme ve indirme ücreti Bakanlığa ait olacak. Numunenin özelliğini kaybetmemesi durumunda bu husus üreticiye veya dağıtıcıya Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından bildirilecek. Bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde üretici tarafından test ve muayene kuruluşundan alınmayan numune, defterdarlıklara intikal ettirilecek. Bu durumda üretici numune bedelini talep edemeyecek. Numunenin özelliğini kaybetmesi durumunda, tutanak düzenlenerek numune bertaraf edilecek ve numune bedeli Bakanlık tarafından üreticiye ödenecek. Güvensiz olmamakla beraber ilgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen ürünler için üretici, ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğunu gidermek için düzeltici faaliyet planı sunacak ve verilen süre içinde uygunsuzluğu giderecek. Düzeltilebilir uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla, üreticiye düzeltici faaliyet planını 30 gün içinde sunması için bildirim yapılacak. Bu süre, üreticinin talebi üzerine, bir defaya mahsus olmak üzere 30 güne kadar uzatılabilecek. Anılan sürede planını sunmayan üretici, düzeltme faaliyetinde bulunmayacağını kabul etmiş sayılacak. Verilen süre sonunda uygunsuzluğu gidermeyen üreticiye idari para cezası uygulanacak. Güvenli olmadığı tespit edilen ürünler için ürünün piyasaya arzının yasaklanması, piyasadaki ürünlerin toplatılması, gerektiğinde ürünün hizmet dışı bırakılması, ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilemediği ya da güvenli hale getirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda bertaraf edilmesi gibi kararlar verilebilecek. Üreticiler, kullanıcılarda olan ve piyasada bulunan, riskli ya da teknik düzenlemesine uygun olmayan otomotiv ürünlerini Bakanlığın müdahalesine gerek kalmadan gönüllü olarak geri çağırabilecek ve düzeltici faaliyette bulunabilecek. Yönetmelik 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. Dünyanın en büyük ve güçlü ticari uçağı Airbus A350-1000 için Katar Havayolları'nda hizmete başlamak üzere geldiği başkent Doha'da karşılama töreni yapıldı. Dünya genelinde bu uçağı ilk kez kullanacak Katar Havayollar'ının CEO'su Ekber el-Bakir, törende yaptığı konuşmada, Katar Havayollarının 5 yıl içinde 41 uçak daha almak istediğini, ihtiyaç doğrultusunda bu sayının 45-50'ye çıkarılabileceğini söyledi. Katar Havayollarının gelecek üç ayda Airbus A350-1000'in dünyadaki ilk ve tek kullanıcısı olacağını vurgulayan Bakir, aynı model ikinci bir uçağın daha teslim alınacağını duyurdu ancak tarih vermedi. Katar'ın, söz konusu uçağı Doha'dan Londra'ya düzenlenen seferlerde kullanması bekleniyor. İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler
- Sitemap