Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Birinci Katibin boynuna ilan dolandı – Ağdaşda

14 Ağustos 2016
2:04 pm


14/08/2016 [18:03]: xeber –
De: “Mən sizə ancaq bir öyüd verəcəyəm. Allah xatirinə məni dinlədikdən sonra məclisimdən iki-iki, bir-bir durub gedin, sonra da bir dərindən düşünün, görəcəksiniz ki, sizin yoldaşınızda  heç bir divanəlik əsəri yoxdur. O yalnız qarşıdakı şiddətli əzabla sizi qorxudan, xəbərdar edən bir peyğəmbərdir!” “Quran”, 34:46.Allahın hikmət bəxş edərək Özünə dost seçdiyi sadiq  qullarından biri də Üveys əl-Qəranidir. Onun şərif məzarını ziyarət etmək, mənalı həyatı haqda məlumat toplamaq üçün Zərdab rayonuna yola düşürük (övliyanın məzarı Zərdab rayonunun Seyidlər kəndi ilə Ağdaş rayonunun Qaxay kəndinin arasında olan qəbiristanlıqdadır).Öncə qeyd edim ki, övliyaların qütbü sayılan Üveys əl-Qərani (ona Veyis baba da deyirlər) Yəmənin Qərani kəndində doğulub. Tarixi mənbələr xəbər verir ki, Peyğəmbər əfəndimiz sağ ikən Üveys onu görmədən İslamı qəbul etmişdir. Heç vaxt bir-birlərini görməsələr də Peyğəmbərlə bu Allah dostu arasında möhkəm və qırılmaz dostluq bağları olmuşdur. Yeri gəlmişkən, övliyanın həyatından bəhs edən filimdə də bu fakt qabarıq göstərilir.Odur ki, Peyğəmbərimiz onun iman və sədaqətini nəzərə alaraq, dünyasını dəyişən vaxt öz xirqəsini (imamlıq libasını) Üveysə vəsiyyət etmişdir. Vəsiyyəti yerinə yetirmək üçün Həzrət Ömər və Həzrət Əli Kufəyə gəldilər və xütbədən sonra Qərani kəndindən olanlardan Üveysi tanıyıb-tanımadıqlarını soruşdular. Cavab verdilər ki, bir nəfər var, amma, o sizin axtardığınız adam ola bilməz, divanədir, insanlardan qaçar bir halı vardır. Ömər dedi: “Onu axtarıram, haradadır?” Dedilər ki, Ərnə vadisində bizim dəvələri otarır. Əvəzində biz ona axşam yeməyi veririk. Saçı-saqqalı pırtlaşıqdır, şəhərlərə gəlməz, kimsə ilə söhbət və yoldaşlıq etməz, insanların yediyini yeməz, üzüntü və nəşə bilməz, camaat ağlayanda o gülər, başqaları güləndə o ağlar.  Həzrət Əli və Həzrət Ömər onların nişan verdikləri yerə getdilər, gördülər ki, Üveys namaz qılır. Allah-təalanın əmri ilə dəvələri bir mələk qoruyurdu. Üveys həzrətləri insanların yaxınlaşdığını görəndə namazı qısa qıldı. Salamdan sonra Həzrət Ömər soruşdu ki, adın nədir? Üveys dedi: “Allahın qulu”. Dedilər sağ əlini göstər. Gördülər Peyğəmbərin buyurduğu kimi sağ əli ağappaqdır. Ömər dedi: “Peyğəmbərin sənə salamı var, buyurdu ki, onun ümmətinə dua edəsən”. Üveys bildirdi ki, xəlifəyə daha layiqdir ki, müsəlmanlara dua etsin. Həzrət Ömər buyurdu:-Mən öz vəzifəmi yerinə yetirirəm, sən də Peyğəmbərin vəsiyyətinə əməl et. Üveys Qərani dedi:-Ey Ömər, yaxşı bax, bəlkə sənə məndən başqası nişan verilmişdir? Həzrət Ömər buyurdu:-Rəsulullah sənin nişanını verib. Üveys dedi: “Rəsulullahın xirqəsini mənə verin, dua edəcəyəm”.Xirqəni alıb, geymədən onlardan uzaqlaşdı. Xirqəni yerə qoyub, üzünü torpağa sürtdü və belə dua etdi:-Ya Rəbbim! Ümməti Məhəmmədin hamısını mənə bağışlamadıqca bu xirqəni geymərəm. Sənin Peyğəmbərin bunu mənə həvalə etdi. Onun xəbərçiləri Həzrət Ömər və Həzrət Əlidir. Ya Rəbbim! Hər biri  öz işin gördü. Sənin işin qalmışdır.Səda gəldi ki, bir hissəni bağışladım, xirqəni gey!Üveys dedi:-Xeyr, hamısını istəyirəm.Təkrar əmr gəldi:-Milyonlarla adamı sənə bağışladım, xirqəni gey!Dedi: Hamısını istəyirəm.Bu yalvarış çox çəkdi. Səhabələr dözmədilər, gedib onun nə etdiyini öyrənmək istədilər. Üveys onları görüncə dedi:-Niyə gəldiniz? Sizin bu gəlişiniz olmasaydı, bütün Məhəmməd ümməti bağışlanmadıqca bu xirqəni geyməyəcəkdim. Səbr etməli idiniz.Veysəl Qəraniyə hədiyyə edilən xirqeyi-şərifin bir parçası Van şəhəri civarındakı İrisan bəylərinə qədər gəlib çatmış və onlardan Şükrüllah əfəndi onu 1617-ci ildə Əbdül Məcid xana hədiyyə etmişdir. Əbdül Məcid bu xirqeyi-səadət üçün Fatih civarında Xirqeyi-Şərif camesini tikdirmişdir. Hər il Ramazan ayında bu xirqə xüsusi qurğuda saxlanılmaqla, xalqa nümayiş etdirilir.Tarixi mənbələrdə göstərildiyinə görə Üveys əl-Qərani (Veyis baba) həzrətləri Həzrət Ömərin xəlifəliyi dövründə Mədinəyə gəlmiş, sonra bir müddət Bəsrədə yaşamışdır. Miladi tarixlə 650 (bəzi mənbələrdə 655) Həzrət Əlinin rəhbərliyi ilə İslam ordusu Azərbaycana gələrkən Üveys də bu yerlərə gəlmiş və burada şəhadətə yetişmişdir. (Bəzi mənblərdə bu döyüş “Süffan döyüşü” kimi göstərilir. Qeyd  edim ki, “süffan” sözünün ərəbcədən tərcüməsi “düzən” deməkdir.) Onun ölümü barədə Yəmənə xəbər çatanda, cənazəni aparmaq üçün adamlar gəlir. Ancaq onlar gələnə qədər yerli əhali Veys babanın və digər şəhidlərin cənazəsini çoxdan dəfn etmişdilər. Gələn nümayəndələr cənazənin çıxarılmasını tələb etdikdə, yerli əhali İslam qanunlarını əsas götürüb qəbrin açılmasına etiraz edirlər. Mübahisənin savaş həddinə çatdığını görən ağsaqqallar gecə yatmağı, söbətin davamını sabaha saxlamağı məsləhət görürlər. Beləliklə, qonaqlar yatmaqda ikən ev sahibləri Veyis babaya oxşar başqa bir şəhidin cənazəsini tabuta qoyub, səhər tezdən nümayəndələrə təslim edirlər. Heç nə başa düşməyən elçilər tabutu götürüb yola düşürlər.Yəməndə dəfnə toplaşanlar tabutu açırlar və… hər şeyi başa düşürlər. Lakin baş vermiş hadisənin Üveys əl-Qəraniyə segidən və İslam qanunlarına uyğun olduğunu nəzərə alıb, din xadimləri həmin şəhidi dəfn edib, məzarını müqəddəs tutmağı tapşırırlar. Veyis babanın həqiqi məzarı haqda mübahisə də buradan yaranıb. Bu əhvalatı XIX əsrin əvvəllərində kürdəmirli Mövlanə İsmayıl Şirvani bıçaqçılı Molla İsmayıl əfəndiyə danışmış və bildirmişdir ki, Veys babanın həqiqi məzarı Qaxay kəndi yaxınlığındadır.  (Mövlanə haqda olan məqaləmi bu linkdən oxumaq olar: moderator.az/news/145614.html )Mövlanə həmin yerdə olan üstünü kol basmış təpəciyi göstərərək, buranı qazıb, qəbri üzə çıxarmağı tapşırır. Molla İsmayıl bir neçə nəfərlə birlikdə həmin yeri qazanda həqiqətən, iki metr hündürlükdə bir baş daşına və övliyanın, eləcə də digər şəhidlərin qəbrlərinə rast gəlirlər. Həmin vaxtdan bu günədək həmin şərif məzar övliyasevərlərin sevimli ziyarətgahına çevrilmişdir. Onu da qeyd edim ki, sovet dönəmində başqa ziyarətgahlar kimi bura da yerli məmurlar tərəfindən dəfələrlə hücumlar olmuş, dağıtmağa çalışsalar da, buna nail ola bilməmişlər. Hansısa sirli bir qüvvə bu hücumların qarşısını almışdır. Belə hücumlardan birinə şahid olmuş yerli sakinlərdən biri həmin hadisəni belə xatırlayır:-Pambıq yığımı vaxtı idi, ziyarətə gələnlər qurbanlarını kəsmiş, ehsan qazanlarını ocağa asmışdılar. Bu vaxt hay düşdü ki, İbrahimov gəldi, qaçın. O Ağdaşın Birinci Katibi idi. Onu görəndə hərə bir tərəfə dağıldı. Katib yüyürüb həmkəndlimiz Məhəmməd adlı bir kişini tutdu, yaxasından yapışıb darta-darta gətirdi Veyis babanın qəbrinin yanına. Dedi yerdəki daşı götür vur başdaşına. Kişinin qorxusundan əlləri tir-tir əsirdi, dedi vura bilmərəm. İbrahimov qışqırdı ki, vurmasan bu saat səni həbs etdirəcəm. Kişi naəlac qalıb, yerdəki daşı götürüb başdaşına vurdu. Bu vaxt dəhşətli bir mənzərə yarandı: başdaşından bir od çıxıb, Məhəmmədin gözlərinə düşdü. Kişi gözlərini tutub yerə oturdu və “Ay Allah, öldüm” deyib qışqırmağa başladı. Bundan sonra Katib Məhəmməddən aralanıb, kənarda dayanan mücövürçü Ziyəddin əfəndiyə cumdu. Onun boğazından yapışıb boğmağa başladı. Camaat hamısı kənarda durub heyrətlə baxırdı. Heç kəs qorxusundan yaxın durub aralamırdı. Bu vaxt gördük başımızın üstündəki ağacın  budağı öz-özündən  aşağı əyilir. Budaq gəlib Katiblə Ziyəddin əfəndinin arasına girdi. Budaqdan nəhəng bir ilan düşüb İbrahimovun boynuna dolandı. Katibin ürəyi gedib, tir-tap uzandı. Onunla gələnlər hamısı qorxusundan qaçıb dağıldılar. Ziyəddin əfəndi ilanı araladı və bizə dedi bunu götürün maşına qoyun. Biz Katibi birtəhər götürüb maşınına qoyduq və sürücüsü maşını sürüb ordan uzaqlaşdı. Sabah eşitdik ki, İbrahimov həmin gecə ailəsi ilə birlikdə Ziyəddin əfəndini evindən götürüb bura ziyarətə gəliblər və baş verənlərə görə üzr istəyiblər.Yadımdadır ki, sovet dönəmində bir dəfə də kolxoz sədri Qəhrəmanova tapşırdılar ki, Veyis babanın qəbrini dağıtsın, insanlar ziyarətə gəlməsinlər. O da qardaşlarını götürüb gəldilər bura. Elə həmin gün Qəhrəmanovun evi yandı, sabahı gün isə qardaşı öz maşınında yandı. Ondan sonra heç kəs qorxusundan bura hücum etmədi. Veyis babanın hikmətli sözlərindən bəzilərinə nəzər salaq:-Yanında olmayan bir kəs üçün dua etmək ziyarət əsnasında yüzü üçün dua etməkdən daha yaxşıdır. Üz-üzə edilən duada səmimiyyət olmaz, bəlkə də riya qarışar o duaya;-Qəlbinə çox diqqət et;-Allahını tanıyana heç bir şey gizli qalmaz;-Yüksəklik axtardım,  təvazökarlıqda tapdım. Rəislik axtardım, xalqa nəsihətdə tapdım. Əsil-nəsəb axtardım, təqvada tapdım. Rahatlıq axtardım, zühudda tapdım. Zənginlik axtardım, təvəkküldə tapdım.Beləliklə, Veyis babanın şərif məzarını ziyarət edərək və ruhuna dualar oxuyaraq Bakıya dönürük. Onu da qeyd edək ki, bu sətirlərin müəllifi də dünyaya gələrkən qurbanı bu ziyarətgahda kəsilmişdir. Allah bütün edilən duaları və kəsilən qurbanları qəbul etsin.Bir vacib məqamı da vurğulamaq istəyirəm ki, VII əsrdə ərəb  (bəlkə də Türk) əslli Veyis babanın Azərbaycana gətirdiyi İslam dinini bu gün ərəb əslli digər şəxslər gözdən salmaq, başqa məcraya yönəltmək istəyirlər. Bu da yəhudi və ingilislərin yaratdığı vəhabilik projesi ilə əlaqədardır. Təssüf edirəm ki, bir para həmvətənlərimiz də bu ziyanlı projenin təbliğatçısına çevriliblər. Paşa Yaqub – tədqiqatçı-yazıçıZərdab – Bakı Yazarın arxivi: moderator.az/search?q=pa%C5%9Fa+yaqub


mənbə : moderator.azŞərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler