Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

“Bıçaq öz sapını başqa bir biçaq olmadan yona bilmediyi kimi… “

18 Ekim 2016
12:52 pm


18/10/2016 [16:50]: xeber –
“Həqiqətən Biz sənə kövsər bəxş etdik! Ona görə də (bu nemətlərə şükr edərək) Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs! (Oğlanların vəfat etdiyi zaman sənə sonsuz deyən) düşmənin özü sonsuzdur! (Sənin nəslin qiyamətə qədər törəyib artaraq, adına həmişə rəhmət oxunacaqdır!)” “Quran”, “Kövsər” surəsi.Həzrəti Peyğəmbərin qiyamətə qədər törəyib artan və adına rəhmət oxunan nəslinin nüma-yəndələrindən biri də Seyid Mrşahverən ağadır. O, 1924-cü ildə Yardımlı rayonunun Pirembel kəndində doğulub. Atası Seyid Şahmar, anasının adı isə, seyidə Saray olub. 1920-ci illərin ortalarında atası rəhmətə get-diyindən bu seyid ailəsi dağlıq kənd olan Pirembeldən aran kənd olan Lallar (Masallı rayonu) kəndinə köçdülər. Bu vaxt ailədə Mirşahverən və Ağayar adında iki oğul var idi. Nəhayət, 1941-ci ildə İkinci Dünya müharibəsi başlayanda hamı kimi seyid ailəsinin də oğluna çağırış vərəqəsi gəldi. O vaxt Seyid Mir Şahverənin yaşı çatmadığından, böyük qardaşına çağırış vərəqi gəldi. Lakin, kiçik qardaş Mirşahverən böyük qardaşının öhdəsində övladlarının olmasını nəzərə alıb, yaşının az olmasına baxmayaraq, onun əvəzindən müharibəyə yollandı. 1942-ci ildə qolundan güllə yarası aldığına görə müharibədən tərxis olunub evinə qayıdır. Ailənin dolanışığı kolxozda işləməklə ödənirdi. Lakin, seyid Mirşahverən ağa ömrünü yalnız kolxozda işləməklə keçirmək fikrində deyildi. Onda hələ uşaqlıqdan Quran elminə böyük maraq vardı. Bu maraq onu 1960-cı illərin əvvəllərində Masallı rayonunun Köçəkli kəndinə gətirdi. Burada o, Molla Şıxverdidən Quranı öyrənməyə başladı. Daha sonra həmin kənddə yaşayan və İlahiyyat elmini dərindən bilən Molla Qaibin yanında elmi biliklərini təkmilləşdirdi. Bir gün Köçəkli kəndindəki bir məclisə özünü seyid kimi təqdim edən iki nəfər gəlib çıxır. Onlardan biri özünü məclis əhlinə göstərmək üçün “mən qaynar suya əlimi salaram, sən də edə bilərsənmi?” – deyir; o biri “mən yanan çırağı qoltuğumun altına qoyaram, sən də edə bilərsənmi?” – deyə, bir-birləri ilə şit zarafatlar edirlər. Onların belə özündənrazılıqları və özlərini xalqa göstərmək istəmələri Seyid Mirşahverən ağanın xoşuna gəlmir və onları susdurmaq məqsədi ilə durub qaynayan samovara yaxınlaşır, lüləyini açaraq, təzə qırxılmış başını qaynar suyun altına tutur. Məclis əhlinin gözü qarşısında başını yuyub quruladıqdan sonra gəlib yerində oturur. Bunu görən camaat gözlərini bayaq özlərini seyid kimi təqdim edən və “mən belə edərəm…” deyən iki nəfərə zilləyirlər ki, görsünlər onlar neyləyəcək. Vəziyyətin qəlizləşdiyini görən həmin iki nəfər susaraq, bir bəhanə ilə oranı tərk edirlər.Bu və digər kəramətlərini gördükdən sonra yerli  camaatın Seyid Mirşahverən ağaya hörmət və məhəbbətləri daha da artır. Kəndin ağsaqqalları ona təklif edirlər ki, ailəsini də yığıb, Köçəkliyə köçsün. Seyid əvvəlcə tərəddüd etsə də bir müddətdən sonra razılaşır. Ailəsini Köçəkli kəndinə gətirən Mirşahverən ağa əvvəlcə müəllimi Molla Şıxverdinin evində məskunlaşır. Daha sonra kənd sakinləri iməcilik yolu ilə kərpic kəsərək, Seyidə yeni yurd yerində ikiotaqlı ev tikib verirlər. Həmin vaxtdan Peyğəmbər nəsli bu kənddə yaşamağa başlayır.Seyid Mirşahverən ağa öz elmi, imanı, təqvası və ləyaqəti ilə müqəddəslik zirvəsinə çatmış, insanlar üçün kamillik və səxavət nümunəsi olmuşdur.Rəbbim “Qurani-Kərim”də belə buyurur:“Biz istədiyimiz şəxsi dərəcə-dərəcə yüksəldirik. Şübhəsiz ki, Rəbbin hikmət, elm sahibidir”. “Davar” surəsi, 83. Allah-təala Mirşahverən ağanın da xidmətlərini nəzərə alıb, onu dərəcə-dərəcə yüksəltmişdir. Çünki o, xalqa xidmət etdikcə, nəfsini öldürmüş və ruhən paklaşaraq, Allahla dostluğa layiq vəli bir qula çevrilmişdir. Yeri gəlmişkən, Peyğəm-bərimizin hədislərindən birində: “Bir qövmə xidmət edən şəxs (əcr və mükafata nail olmaq baxımından) onların ən üstünüdür” – deyə, buyurmuşdur. Başqa bir hədisi-şərifdə isə buyurur: “Bir nəfər yolda gedərkən qarşısında bir tikan kolu gördü və onu götürüb yoldan kənara atdı. Bu səbəbdən Allah ondan razı qaldı və qüsurlarını bağışladı”. (Buxari, Azan 32). Buradan belə məlum olur ki, Allah dərgahında ən məqbul əməl, Allah rizası üçün insanlara xidmət etmək və gözəl əxlaq sahibi olmaqdır ki, Mirşahverən ağanın simasında da biz bunun aydın nümunəsini görürük. O, bütün həyatını insanların hidayətə çatması və daxili aləmlərinin mənəvi gözəlliklərlə bəzədilməsi kimi ülvi bir xidmətə həsr etmişdir. Seyid Mirşahverən ağanın Allahla dostluq məqamına yüksəlməsinin bir səbəbi də, insanları Haqqa dəvət etməsi və onları pis işlərdən çəkindirməsi idi. Çünki Böyük Yaradan “Quran”ın “İmran ailəsi” surəsinin 104-cü ayəsində buyurur: “İçərinizdə insanları yaxşılığa çağıran, xeyirli işlər görməyi əmr edən adamlar olsun! Bunlar (bu adamlar) həqiqətən nicat tapmış şəxslərdir.”Seyidi başqalarından fərqləndirən əsas cəhət onun mərhəmətidir. Mərhəmətin təzahürü kimi edilən müqəddəs xidmətlərin başında da islami təbliğ və Haqqa dəvət gəlir. İnsanları xeyirxahlığa çağırmaq, xətalarını düzəldərək, bilmədiklərini öyrətmək, qəlblərini Allaha istiqamətləndirmək onlara edilən ən böyük xidmətlərdəndir. Həzrət Peyğəmbərimiz bu barədə belə buyurmuşdur: “Allaha and içirəm ki, Allah təalanın sənin vasitənlə bir nəfəri hidayətə çatdırması (ən qiymətli dünya neyməti sayılan) qızıl dəvələrə sahib olmağından daha xeyirlidir”. (Buxari, Əshabun-Nəbi, 9.)Başqa bir hədisdə isə müqəddəs Peyğəmbərimiz beləbuyurur: “Hidayət yoluna dəvət edən şəxs, ona tabe olanların əcri qədər mükafat alar. Bu, ona tabe olanların əcrindən hec bir şey əksiltməz! Pis bir yola dəvət edən insan da, ona tabe olanların günahı qədər günah alar. Bu da ona tabe olanların günahlarından heç bir şey əksiltməz” (Müslüm, Elm, 16; Əbu Davud, Sünnə, 6/4609).Təbliğ xidməti edən şəxsin elmli, əməlisaleh, səxavətli və gözəl əxlaq ilə yaşayaraq, başqalarına nümunə olması vacibdir ki, bu keyfiyyətlərin hamısını Mirşahverən ağada görmək mümkün idi. Belə yaşayan səmimi insanlar üzlərinə baxıldıqda Allahı xatırladan sadiq və övliya bəndələrdən olurlar. Belə ki, səhabələr: “Allahın övliya bəndələri kimlərdir?” – deyə soruşduqda, Allahın Rəsulu: “Allahın övliya bəndələri üzlərinə baxıldıqda Allah-təalanı xatırladan insanlardır”-deyə buyurmuşdur (Heysəmi,X, 78).Quran elmini öyrədən insana mürşid deyilir. Mövlana Cəlaləddin Ruminin maraqlı bir fikri var ki, “Bir bıçaq öz sapını başqa bir biçaq olmadan yona bilmədiyi kimi, insan da öz ruhunu, mənəviyyatını cilalamaq üçün bir mürşidə ehtiyac duyur”. Seyid Mirşahverən ağa dövrünün kamil mürşidi olaraq insanların ruhunun cilalanmasına, nurlanmasına, paklaşmasına xidmət edirdi. Və öz nuru ilə insanların həyat yollarına işıq saçırdı, onları yollarını azmalarına imkan vermirdi.Yeri gəlmişkən, Seyid Mirşahverən ağanın haşimilər nəslindən bir imam övladı olduğunu rəsmən təsdiq edən sənəd (şəcərə) bu gün onun Köçəklidə yaşayan oğlu Mirqadirin evində saxlanılır.Farsca yazılmış bu sənəddə aşağıdakı mətn yazılıb:Tərcüməsi:“Bismillahirrəhmanirrəhim.Bütün mömin və müsəlman qardaşlar, Mir Şahverən Mir Şahmar oğlu [imamın] sülaləsin-dəndir və əhli-beytə mənsubdur. Hər kim bu seyidə ianə etsə, Allaha və Allahın rəsuluna xoş gedər. Ali-Məhəmmədin xümsü baxımından ianə etmək lazım və vacibdir. Bunun cəddinin başqa adları belədir:Mir Şahverən ibn Mir Şahmar ibn Mir Hüseyn ibn Mir Rza ibn Mir Sücaəddin ibn Mir Qiyas ibn Mir Məhəmmədrəhim ibn Mir Məhəmmədyar ibn Yarməhəmməd ibn Mir Saleh ibn Mir Şahrux ibn Mir Əlvənddin ibn Mir Kamal ibn Mir Əlvənddin ibn Mir Şahrux ibn Mir Qiyas ibn Mir Saleh ibn Mir Hüseyn ibn Zeynəlabidin əleyhüssəlam”. Sənəd 5 özəl möhürlə təsdiqlənib. Möhürlərin sahiblərinin adları:Mir Qiyas;Qaib;Mir Ağabəy. İkisinin adı oxunmadı. Sənəddən göründüyü kimi, seyid Mirşahverən ağanın şəcərəsi İmam Zeynalabidin əleyhissəlama, onun da vasitəsi ilə Həzrəti Peyğəmbərimizə bağlanır.Mirşahverən ağa 1985-ci ilin 12 fevralında dünyasını dəyişdi. Onun Köçəkli kəndindəki pak məzarını ziyarət edib, bakıya yola düşürük.Paşa Yaqub – tədqiqatçı-yazıçıMasallı – Bakı Qeyd: Seyid Mirşahverən ağanın həyatı və kəramətləri barədə geniş məlumatı müəllifin “Kəramətin sirləri” kitabından oxuya bilərsiniz.müəllifin arxivi: http://www.moderator.az/search?q=pa%C5%9Fa+yaqub


mənbə : moderator.azŞərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler