Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Avropanı mehv olmaqdan azerbaycanlı hekim xilas edib – Milli mason lideri ile söhbetlerden

28 Haziran 2016
7:56 am


28/06/2016 [11:54]: xeber –
Ilk yazımızda 1957-1982-ci illərdə  fəaliyyət göstərmiş Milli Azadlıq Qərargahı(MAQ) adlanan Azərbaycan milli masonçuluq hərəkatı və onun  lideri olmuş  Oqtay Eldəgəz barədə xeyli bəhs etdik. Odur ki, bu dəfə birbaşa mətləbə keçəcəyik.  Müasir Avropanın əxlaqi-mənəvi tənəzzül dövrünü yaşadığı,  miqrant böhranı baş verdiyi, Böyük Britaniya kimi bir azmanın qitənin digər ölkələri ilə brlikdən imtina etdiyi, “Köhnə dünyanın” ağsaqqalı hesab edilən Roma papasının isə “birinci xiristian ölkəsi” sayılan Ermənistana  Türkiyə və Azərbaycana qarşı tənəli gedişləri, “soyqırım” nitqləri ilə müşayiət olunan təntənəli, “göyərçinli” səfəri və s. olayları nəzərə alıb biz də Oqtay Eldəgəzlə söhbətlərimizin Avropa bölümünə baş vurduq.  … 1990-cı illərdə “Azərbaycan” nəşriyyatının 6-cı mərtəbəsində yerləşən qəzet redaksiyamızda  millətimizin qonaqpərvərlik xislətindən doğulan  bir  adət vardı ki, otağımıza ayaq basan oxucu və  ya kənar müəlliflərimizi ən azı, çay süfrəsinə qonaq etməli idik. Oqtay əfəndi ilə  bir neçə dəfə çay içib çörək kəsdikdən sonra artıq doğmalaşmışdıq. Rəhmətliyin hər bir hərəkət və adəti kimi çay içməyi də öz qeyri-adiliyi ilə  seçilirdi. O, çayın dəmini  səhv etmirəmsə, 12 dəqiqə qaynadıb içərdi. Deyirdi ki, İbn Sina da belə edirmiş – bu, beynin fəaliyyətini gücləndirir. Növbəti belə çay ziyafətimizdə həkimlərdən söz düşəndə milli masonçuluq lideri qayıtdı ki, bəs bilirsizmi, orta əsrlərdə Avropanı tamamilə məhv olmaqdan bir azərtürk(Oqtay Eldəgəz daim yazılarında millətimizi belə adlandırardı-S.L.) həkim xilas edib. Bu minvalla  yeni bir  yazının təməli qoyuldu. Milli masonçuluq liderinin  əlçatmaz məxəzlərdən əldə etdiyi məlumatlar əsasında  dilə gətirdiyi bu söhbətdən bəlli olurdu ki,  Avropa cəmiyyəti bu günkü varlığına görə   30 ilə yaxındır Ermənistanın güdazına verdiyi Azərbaycana, bu torpağın yetişdirdiyi  dünyaca məşhur bir həkim-filosofa borcludur…  MAQ lideri ilə söhbətlər silsiləsinin ikinci yazısında nədən bəhs etmək barədə düşünərkən  belə qərara gəldim ki, bu gün batıdan da, doğudan da aramsız  zərbələr alan türk-islam dünyası, qardaş Türkiyə və Azərbaycanımız üçün məhz  belə bilgiləri öyrənib yaymaq vacibdir… Nüfuzdan düşən papa… İntibah dövrü keçirən İslam dünyası…“…2 əsrlik xaçlı savaşları(1096-1270) müsəlman Şərqinin tam zəfəri ilə sonuclanandan sonra onsuz da cahillik dövrünü yaşayan Avropa xalqları daha amansız məyusluq və ətalət ağuşuna atıldılar. Xristian ehkamlarından başqa heç bir qabaqcıl amala  malik olmayan Qərb cəmiyyətləri dəqiq elmlərdə, memarlıq və inşaatda, incəsənətdə 6 əsrlik intibah yüksəlişi keçirən  Şərq uluslarına heyranlıqla baxaraq həsəd aparırdılar. Vatikan papası və digər Qərb diyarlarının katolik-ruhani başçıları nüfuzdan düşmək üzrə idilər.  Elə xaçpərəstləri müsəlman Şərqi üzərinə məhz həmin kilsə başçıları yönəltmişdilər…Papa fətva verdi ki, Avropanı bəlalara düçar edən sehrbaz, ovsunçular və pişiklərdir… Çadır qurmağı belə əməlli-başlı bacarmayan avropalılar artıq başa düşmüşdülər ki, bölgədəki cəhalət və geriliyin günahkarları öz adlarıyla çağırılmalıdır. Qitədə etirazlar və dini itaətsizlik son həddə çatanda ruhanilər  xeyli götür-qoydan sonra  sınanmış üsula əl atdılar. Papa Kliment VI(1342-1452) nadanlıq bədəninə vurulmuş pazı cəhalət, mövhumat pazıyla çıxarmaqdan savayı yol tapmadı. Avropanın “ağsaqqalı” belə bir fətva verdi ki, guya göylərdən qitəyə göndərilmiş bəla, xəstəlik, aclıq və səfalətin günahkarları sehrbazlar, ovsunçular və əcinnələrdir. Və onların öldürülüməsi bir xristian üçün  savab işdir. Roma kilsəsinin nadanlığı o həddə çatdı ki, pişikləri də cadugər və şər qüvvələrlə əlaqəli heyvan kimi bu qara siyahıya daxil etdi…”Bundan sonra Oqtay Eldəgəz Roma kilsəsinin bu məntiqsiz fətvanı hansı əsaslarla verməsini izah edirdi. Həm də peşəkar ədəbiyyatçı olan MAQ lideri İslamın qatı düşməni kimi tanınan İtaliya şairi Aligyeri Dantenin “Yeni həyat” şerində  başda Məhəmməd peyğəmbər əleyhissəlam(əğsəfürullah) olmaqla müsəlmanlarla yanaşı, cadugər, sehrbazlar və pişiklərin də cəhənnəm alovunda yandığını təsvir etməsinin Roma papasını  belə bir  qaragüruhçu qərara  ruhlandırdığını ətraflı göstərirdi… Fransadan Ukraynayadək- hər yerdə pişik qətliamı başladı…“…Dərman xəstəyə düşən kimi,  papanın San Covanni in Literano məbədindəki moizəsi də cahil dindarların sinəsinə yatdı… Avropanı qətllər dalğası bürüdü. Öldürənlər qara camaat, ölənlər isə sehrbazlar və pişiklər idi. Üstəlik, Kardinallar Kollegiyasından dəstək alan Papa1345-ci il iyunun16-da xristianların Xeyir Xəbər gününün bayram edildiyi bir əyyamda Avropanın bütün katolik dinli ölkələrində pişiklərin qırılması barədə göstəriş verdi və bunun üçün mükafat da təyin etdi. Fransanın Bordo şəhərindən çağdaş Ukrayna civarına kimi, Quzey Norveçin dəniz sahillərindən Rumıniyaya qədər məkanlarda pişiklərin qırğını geniş vüsət aldı. Öldürülən hər pişik cəsədi üçün 5 lirə(iki buğda çörəyinin dəyəri), bir düjinə(12 ədəd) isə  60 lirə verilirdi. Vəhşiləşmiş camaat boylu pişiklərə, onların balalarına da rəhm etmədən qırırdı.  Qırğın tədbirlərinin sonunda təxminən 15 minə yaxın kişi və qadının öldürüldüyü bəlli oldu. Öldürülmüş pişiklərin isə sayı-hesabı yox idi… Siçovullar bələkdəki körpələri diri-diri yeməyə başladı…Ağıllı təbiətin tarazlıq qanunları vəhşicəsinə pozulduğu üçün acı nəticələr özünü gözlətmədi. Üçcə ay ötmüş zikr olunan ərazilərdə milyardlarla siçan və siçovul qaynatmağ başladı. Onlar bələk və beşiklərdəki  körpələri diri-diri yeyir, dustaqları, xəstələri, gücsüz qocaları açıqcasına parçalayırdı.”Dayan” əmri isə verilmirdi ki, verilmirdi. Baş din xadiminin bu ağlasığmaz gedişi daha dəhşətli sonluğa gətirib çıxardı. 1347-ci ilin yayından başlayaraq Avropa məkanını “qara ölüm” adlanan((cuma, cüzam xəstəliyinin bir növü), (bəzi mənbələrdə taun da adlandırılır-S.L.)) vəhşətli mərəz ağzına aldı ki,  buna buzdə “ovma xəstəliyi” də deyirlər. Qan zərdablaşır, qan dövranı dayanır, qaralmış bədən çürüyürdü. Kim ki, xəstəsini düzgün ova bilirdi, biçarə sağalırdı. Amma bəla geniş miqyaslı olduğundan sonucu ağlasığmazdı… Avropalıların yarıdan çoxu – 58 milyon adam qırıldı…Bir ildə Avropa əhalisinin  51 faizi, yəni təxminən 58 milyon  adam qırıldı. Çoxlarını da yığılmamış cəsədlərin epidemiyası fəlakətə uğratdı.  Axır ki, bu qorxulu yuxu bitdi.Yenə də  xilas islam-türk dünyasından-  Azərbaycan türkündən gəldi.  İslamı qəbul etmiş Elxanilərdən Əmir həl-Umara Çobanın oğlu Ənuşirəvanın zamanında(1344-1355) Təbriz sarayının və dövrünün dahi həkim filosofu Səhabəddin Yəhya Sührəvərdi(1291-1376) avropalı Adəm övladlarının günahsız qurbanları haqqında bilgi alan kimi hökmdarın xeyir-duasıyla Romaya – papa ünvanına məktub göndərdi və oradakı faciənin köklərini şərh etdi. Cumanın yayılmasında siçan-siçovul yoluxmasının təbiətini elmi dəlillərlə isbata yetirdi. Yaxşı ki, papa ona qulaq asdı və fitvanı geri götürdü.(M.F.Zaxarov. “Kardinallar döyüşə gedirlər” kitabı, İezuitlər bölməsi, səh. 158, Siyasi Nəşriyat, Moskva, 1957).  Göründüyü kimi, milli masonçuluq lideri bu önəmli tarixi  məlumatın mənbəyini də göstərir…Azərbaycanlı həkim Səhabəddin Sührəvərdinin məsləhətiylə Osmanlı dövləti də Avropaya yardıma qoşulduFərəhli haldır ki,  həkim alimimiz gənc qonşu Osmanlı imperiyasını da ayağa qaldırdı. Iki nəhəng ölkədən milyonlarla pişik və pişik balası Avropaya köç aldı.  Yüz minlərlə müsəlmanın qətlinə bais olmuş Xaçlı yürüşlərinə rəğmən, bu cahanşümul xeyriyyə əməliyyatlarında  azərtürk tacirləri, səlcuq türk qardaşlarımız ağlasığmaz işlər gördülər. Sağlam cins pişiklərimiz Avropalıların ailələrinə xoş ovqat gətirməklə yanaşı, tamamilə qırılmış həmsoylarının siçan və siçovullarla mücadilədə qalmış səngərlərinə atıldı. Avropa əhli anladı ki, bu xilaskarlar heç də şeytanın insanlar arasına atdığı əcinnələr, gözləri ovsunlular deyil, bəşər nəslinin dostlarıdır. Bu minvalla sehrbaz və ovsunçuların da qətlinə son qoyuldu. 1357-ci ildə həmin yerlərdə cuma təkrar görünsə də, genişlənə bilmədi, itkilər az oldu. Və  “qara ölüm” Avropadan qovuldu…”Bu gün yenə də bizlər Avropanın pisliklərinə yaxşılıqla cavab verməkdəyik…Tarixdə türk, müsəlman toplumlarının nəinki xristianlara, digər din mənsublarına, o cümlədən yəhudilərə də ürək açıqlığıyla yardımda bulunmalarına nümunələr çoxdur. Bu gün də Qərbin dövlət liderlərinin bizlərə qarşı çoxüzlü, xəyanətkar, işğalçı Ermənistana gizli-açıq dəstək verən gedişlərinə rəğmən Rusiyanın Avropaya yanacaq təhdidlərinin qarşısında  qaz xətlərini  o ölkələrə doğru yönəltməklə avropalıları qışda donmaqdan xilas edən,  xristian-yəhudi dünyasının fitnələri ilə törənmiş  qanlı savaşların əlindən bu qitəyə üz tutan nəhəng  qaçqın dalğasına sinə girən də yenə türk dünyası, Azərbaycan və Türkiyədir… Odur ki, keçmişdəki borclarıyla yanaşı, Avropa dövlətləri bu gün də bizim qarşımızda borclanır. Bunu Oqtay Eldəgəz  də söhbətinin sonunda xatırlatmaqla Qarabağ məsələsinin ədalətli həllində Azərbaycana yardımın Qərb hökumətlərinin boynunun borcu olduğunu vurğulayır:Batı,borcumu qaytar!.. “Yeddi il öncə böyük həkim filosof oğlumuzun(S.Sührəvərdinin-S.L.) 700 illiyi tamam olanda unutqanlqıq göstərdik. Elə orta əsrdə də papa və Avropa əhli xilaskara təşəkkürlərini bildirməmişdilər. Barı, indi gur heyətlə Romaya, Parisə, Lissabona, Strasburqa yollanan kəslər 1 milyon qaçqınımızdan, 20 faizlik torpaq itkimizdən  yazıq-yazıq danışmaq yerinə, hazırda döşünə döyən Qərb iqtidarlarına xatırladaydılar ki, ağır çağlarında onları, yəni avropalıları  sonuncu adamınadək qırılmaqdan biz azərtürklər xilas etmişik.  Bax, o zaman nə 907-ci maddə,  nə ATƏT-in sülhyaratma oyunları, nə Rusiyanın vasitəçilk şəbədəsi, nə də Quzey Azərbaycanımıza yuxarıdan aşağı baxma, milli tərəfdaş nəzəri olmazdı. O səyyah şəxslər (Azərbaycandan gedənlər-S.L.) gərək elə belə də  deyəydilər:” Batı, borcumu qaytar!..”Sultan Laçın
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler