Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Arvadını qarğadı, oğlu öldü…

27 Temmuz 2016
4:16 pm


27/07/2016 [20:12]: xeber –
Arvadına etdiyi qarğış oğluna düşdü və öldü … XIX əsrdə Kürdəmirli Mövlanə İsmayıl Şirvaninin Bağdaddan Kürdəmirə qayıtması ilə Azərbaycanın təsəvvüf tarixində önəmli bir mərhələ başlamışdır. Belə ki, 1817-ci ildə ustadı Mövlanə Xaliddən icazənamə alaraq Kürdəmirə gələn İsmayıl Şirvani nəqşibəndiliyi Qafqazda yayaraq, milli mübarizə ideologiyasının – müridizmin formalaşmasında əsas rol oynamışdır…Davamı: (əvvəlin bu linkdən oxumaq olar: http://www.moderator.az/news/145614.html )Mövlanə İsmayıl Şirvani dünyasını dəyişəndə yerinə ən kamil müridi Şeyx  Həmzə Nigarini xəlifə təyin etdi. Həmzə Nigari 1805-ci ildə Qarabağ xanlığının Bərgüşad mahalının (indiki Laçın rayonunun) Cicimli kəndində dünyaya gəlmişdir. Atası Mir Rüknəddin Əfəndi Mir Paşa təxəllüsü ilə tanınmışdır. (Türk mənbələrində isə Seyid Paşa kimi göstərilmişdir.) Anası Xeyransa xanım isə Qızxanım adı ilə tanınmışdır.Şəcərəsi Ağabalım və Malikəjdər Baba vasitəsi ilə Həzrəti Peyğəmbərimizə qədər gedib çıxır.Elm ardınca diyar-diyar gəzən Seyid Mir Həmzə ona bu yolda maddi və mənəvi dəstək olan iman və səxavət sahibi Nigar xanımın şərəfinə «Nigari» təxəllüsünü götürmüşdür. Həmzə Nigari ilk təhsilini Şəkinin Dəhnə kəndində almışdır. Sonra isə böyük sufi mütəfəkkiri Mövlanə Xaliddən dərs almaq üçün səyahətə çıxmışdır. Xarputa çatanda Xalidin vəfat etdiyini eşitmiş, oradan Sivasa getmişdir.Həmzə Nigari Sivasda olarkən, Mövlanə İsmayıl Siracəddin Şirvaninin adını eşitmiş, ona mürid olmaq üçün yola çıxmışdır. O Azərbaycanda olarkən, Rus dövlətinin təzyiqləri ilə üzləşmiş, yenidən Türkiyəyə – Sivas şəhərinə qayıtmışdır. Mürşidi Siracəddin Şirvaniyə də burada yetişmişdir. Həmzə Nigari burada təsəvvüf elminin sirlərini öyrəndikdən sonra mürşidindən icazə alaraq ziyarət səfərinə çıxmışdır. Əvvəlcə Konyaya gedib Mövlanə Cəlaləddin Ruminin türbəsini ziyarət etmiş, sonra isə, Məkkə, Mədinə, Şam, Qüds şəhərlərinə gedərək, müqəddəs yerləri ziyarət etmişdir.Ziyarətini tamamlayıb, Amasiyadan dönən Həmzə Nigari irşad etmək üçün mürşidi Mövlanə Siracəddin Şirvanidən icazənamə almışdır.Həmzə Nigari İrşad fəaliyyətinə Bərgüşad və Bərdə ərazisində başladı. Burada mollaların təqib və təzyiqləri ilə üzləşdi. Daha sonra Qazax bölgəsində geniş fəaliyyət göstərmiş, ətrafına minlərlə mürid toplamışdır (Qarabağ mahalında «Şıx əfəndi» Qazax bölgəsində isə «Həzrəti Pir» təxəllüsü ilə məşhur olmuşdur).Vətənpərvər və azadlıqsevər olan Mir Həmzə Azərbaycanın Rusiya dövlətinin əsarətində qalmasına dözə bilmirdi. Xalqı çar hökumətinə qarşı üsyana qaldırmaq üçün təbliğat aparır və əqidədaşı Şeyx Şamilin ruslara qarşı apardığı müharibəyə canlı qüvvə və maddi yardımla vaxtaşırı dəstək olurdu. Çar hökuməti bunu bildiyindən Mir Həmzə Seyid Nigarinin gizli şəkildə ölümünə qərar verir. Bir neçə dəfə Şeyxə qarşı sui-qəsd təşkil edilsə də Allah Öz dostunu bütün təhlükələrdən hifz etmişdir. Nəhayət, bu böyük sufi mütəfəkkiri mühacirət etmək məcburiyyətində qalır. Bir neçə ay Qubadlı rayonunun Çələbilər kəndi yaxınlığında Hərtiz dağındakı mağarada gizlənir. Burada ona Səfər adlı mömin bir şəxs qulluq edir.Nəhayət, gizli yollarla Osmanlı dövlətinə mühacirət edən Nəqşibəndi Şeyxi Həmzə Nigari Krım müharibəsindən sonra Ərzurumun Bakurlar məhəlləsinin məscidindəki dərsxanada üç il dərs verdi.Həmzə Nigariyə müraciət edənlərdən Kim olursa-olsun, əvvəlcə müraciət edənin halını, səviyyəsini diqqətlə tədqiq edər, ona görə də rəftar edərdi. Yəni, misal üçün, dərviş olmaq istəyən şəxsin fitri qabiliyyətini tədqiq etdikdən sonra, ona istedadına görə tapşırıq verərdi. Bəzisinə də fərz olan ibadət etməsini və haramdan çəkinməsini tapşırmaqla kifayətlənərdi.İnabətdəki təlim üsuluMüridin idrak və zəkasına uyğun onun anlaya biləcəyi səviyyədə mütaliə tapşırar, artıq yükləmədən çəkinərdi. Müridinin anlamaqda çətinlik çəkəcəyi ifadələri işlətmirdi. Onun qüdsi nəfəsləri o qədər təsirli idi ki, ən bəsit ifadələri belə dinləyicisinə zövq verər və anlaşılardı.Başına ürfan tacını qoyub dərsə və ya ibadətə girərkən, bam-başqa bir hal alarmış. Üzünü bir nur, bir işıq haləsi bürüyər, riqqətdən tələbələrinin bir çoxunun ürəyi gedərmiş.Ərzurumdan İstanbula gələn Həmzə Nigari bir müddətdən sonra Amasiyada məskunlaşmış, təfsir və hədis elmlərini tədris etməklə yanaşı, təsəvvüfü fəaliyyətlə də məşğul olmuşdur.Ətrafına on minlərlə müridlər toplanan nəqşibəndi şeyxi Həmzə Nigarinin nüfuzundan narahat olan Sultan Əbdülhəmid onun Xarputa sürgün edilməsinə fərman verdi.Burada diqqət çəkən məqamlardan biri odur ki, həmin vaxt Osmanlının  Daxiliyyə Naziri Nigarinin şeyxi və onu xəlifə təyin edən Mövlanə  Siracəddin Şirvaninin oğlu Şirvanzadə Mehmet Rüşdi Paşa idi. O, hakimiyyətdə yerini isti saxlamaq üçün atasının dostlarını və müridlərini təqib edirdi. Həmzə Nigarinin sürgün olunması fərmanını da Sultan  məhz Mehmet Rüşdi Paşanın raportlarına əsasən vermişdi. Bu barədə müridləri Həmzə Nigariyə sual verəndə Şeyx deyib: “Allah heç bir  valideynə xeyrsiz övlad qismət etməsin”.Həmzə Nigari 1886-cı ildə dünyasını dəyişdi. Vəfatından əvvəl Xarput valisindən Amasiyada dəfn olunmasını xahiş etdi. Vali Amasiyanın 8 günə dəf ediləcək bir məsafədə olmasını və bu müddətdə cəsədin iylənəcəyini əsas gətirib, vəsiyyətə etiraz etmək istədi. Şeyx cavabında: «80 il «Allah-Allah» deyən bu bədən 8 günə qoxuyacaqsa, qoy qoxusun»-deyir. Vəsiyyətinə uyğun olaraq cənazəsi Amasiyaya gətirilib, burada dəfn olunmuşdur. Qarabağdakı müridlərinin yardımı ilə türbəsi və Şeyxin adına məscid inşa edilmişdir.Həmzə Nigarinin «Fütuhati-məkkiyyə»yə yazdığı «Təvzihat», türkcə və farsca Divanı, «Nigarnamə» və «Saqinamə» adlı əsərləri vardır.Aşağıda adları çəkilən məşhur övliyalar şeyx Həmzə Nigariyə mürid olaraq, ondan irşas etmək üçün icazənamə almışdılar.1) Hacı Mahmud əfəndi Qərani (Qazax rayonu)2) Mir Seyid Həsən Hüsnü əfəndi əd-Dağıstani3) Ağarəhim Ağa Dilbazi4) Qazi Osman əfəndi5) Şahnigar Xanım Rəncur6) Hacı Teyyub əfəndi7) Hacı Zəkəriyyə əfəndi😎 Hacı Mustafa əfəndi9) Postlu Hacı Mahmud əfəndiMir Həmzə niyə “Nigari” təxəllüsünü götürdü?Yuxarıda qeyd etdim ki, Seyid  Mir  Həmzə yaxın dostu Nigar xanımın şərəfinə “Nigari” təxəllüsünü götürmüşdü. Araşdırmalar göstərir ki, Nigar xanım ərli və zəngin bir qadın olmaqla, Mir Həmzəyə böyük inam və etiqad bəsləmiş, ona elm almaq üçün dünyanı dolaşmaqda böyük maddi və mənəvi dəstək vermişdir (necə ki, Xədicə anamız Peyğəmbər əfəndimizə dəstək olmuşdur). İman əhli olan bu xanımın elmə böyük marağı olmuş, elm adamlarına yardım etməyi özünə mənəvi borc bilmişdir. Onun dəstəyindən yararlanan Mir Həmzə də bu köməyin əvəzi olaraq həm ona daim duaçı olmuş, həm də adını təxəllüs götürərək, bugünkü və gələcək nəsillərə çatmasına səbəbkar olmuşdur. (Bu əhvalatda ibrət alınası məqamlardan biri də odur ki, Peyğəmbərimizin zamanında (elə ondan sonra da) Xədicə kimi minlərlə zəngin qadın vardı. Onlardan ancaq  Xədicə anamız öz sərvətini Allaha xoş gedən bir işə: İslamın yayılmasına və Peyğəmbər əleyhissəlamın fəaliyyətinə sərf etdiyi üçün, yalnız onun adı bugünümüzə gəlib çıxıb və qiyamətə qədər də nə qədər ki, Məhəmməd əleyhissəlamın adı çəkiləcək, onunla yanaşı Xədicə anamızın da adı yaşayacaq. Eyni zamanda Mir Həmzənin dövründə də Nigar xanımdan da zəngin sonsuz sayda qadınlar vardı. Onlardan yalnız Nigar xanım Həzrət Xədicənin missiyasını davam etdirdi. Ona görə də ancaq onun adı bugünümüzə gəlib çıxdı. Şübhəsiz ki, gələcək nəsillər də bizim kimi Həmzə Nigarinin irsini araşdıranda mütləq bu təxəllüsün haradan götürüldüyünə  də diqqəti yönəldəcəklər…)Diqqətinizi maraqlı bir məqama da cəlb edək ki, bütün qadınlar kimi Mir Həmzənin həyat yoldaşı da onu Nigar xanıma qısqanırdı. Onun adını təxəllüs götürməsini heç cür həzm edə bilmirdi. Günlərin birində iman və səxavət sahbi olan Nigar xanım dünyasını dəyişir. Bu bəd xəməri Mir Həmzəyə sevinə-sevinə çatdıran həyat yoldaşı Nigar xanımın haqqında təhqiramiz ifadələr işlədib: “filankəs” öldü deyir. Bu bəd xəbər və mömün bir xanımın belə cahilliklə təhqir olunması Seyid Nigarinin qəlbini dağlayır və qəzəblə üzünü arvadına tutaraq: “Sənin ciyərin yansın” deyə qarğayır. Duaları kimi ah-naləsi də keçərli olan bu imam övladının qarğışı ünvanına çatır. Amma, necə? Bildiyimiz kimi, hər bir övlad valideyninin ciyəridir (ciyərparəsidir). Qarğınan qadının da ciyəri yeganə oğlu Siracəddin idi. Odur ki, həmin andan Siracəddinin halı pisləşərək yatağa düşdü. Kəramət əhli olan Həmzə Nigari o saat başa düşdü ki, arvadına etdiyi qarğış oğluna düşdü və bu səbədən belə vəziyyət yarandı. Nə qədər namaz qılıb, dualar etsə də vəziyyəti dəyişə bilmədi. Artıq olan olmuşdu – Siracəddin güllə dəymiş yaralı kimi yataqda  qıvrılırdı. Hadisənin sabahı günü Həmzə Nigari atını çaparaq, özünü ətraf kənddə yaşayan  başqa bir kəramət sahibinin – ustadı Şeyx Alı Çələbinin mənzilinə çatdırır. Vəziyyəti ona danışıb, kömək etməsini xahiş edir. Alı Çələbi yan otağa keçərək, namaz qılıb, dualar edir. Qayıdıb Mir Həmzəyə təəssüflə bildirir ki. Artıq gecdir, oğlun sabah dünyasını dəyişəcək, get tədarük gör. Beləliklə, Həmzə Nigarinin yeganə oğlu Siracəddin əfəndi atasının qarğışı səbəbindən (şübhəsiz ki, taleyinə bu cür dünyadan gedəcəyi yazılıbmış) üç günün tamamında Haqq  dərgahına qovuşdu. Yuxarıda qeyd etdim ki, Həmzə Nigarinin şəcərəsi Laçının Cicimli kəndində türbəsi olan, Həzrət Əlinin yaxın silahdaşı  Malik Əjdərə bağlanır. Onu da qeyd edim ki, həmin bölgədə Malik Əjdərin soyundan olan başqa kəramət sahibləri də yetişmişlər. Buna misal olaraq bütün Qarabağda kəramətləriylə məşhur olan, Mir Həmzənin yaxın qohumu Şıx Fərzalı babanın (1853-1928) adını çəkmək olar. Bu övliyanın kəramətlərini sübut edən bir çox əhvalatlar xalq arasında indi də dillər əzbəridir. Onlardan birini moderator.az-ın oxucularına çatdırım ki, bu Allah dostunun dualarının necə keçərli olduğu barədə təsəvvürə malik olsunlar. Əhvalat belə olmuşdur:Qubadlı rayonunun Dəmirçilər kəndindən Şıx Mustafa babanın Qiymət adlı qızı həddibuluğa çatmamış rəhmətə getmişdi. Bu hadisə uşağın anası Həcəri çox sarsıtmışdı. O, gecə gündüz dayanmadan ağlayırdı. Həyat yoldaşı Mustafa baba Həcəri heç cür  sakitləşdirə bilmirdi. Ona görə də qonşu Saray kəndində yaşayan Şıx Fərzalı babaya kömək üçün müraciət etdi. Bir qədər məsləhət-məşvərət edəndən sonra belə qərara gəldilər ki, ananı qızının qəbri başına gətirsinlər və onu qızı Qiymətin ruhu ilə danışdırsınlar.  Razılaşdırılan vaxt uşağın atası, anası, Fərzalı baba və bir neçə kənd ağsaqqalları qəbristanlığa gəlib məzarın başında dayanırlar. Övliya namaz qılıb, dua edir və uşağın ruhunu çağırır. Üçüncü çağırışda məzardan səs gəlir: “Can baba, eşidirəm”. Fərzalı baba soruşur ki, qızım, niyə gec cavab verdin? Uşaq cavab verir ki, Cənnətdə çayın qırağında oynayırdım, gördün çağırırsan, qaça-qaça gəldim. Övliya soruşur ki, qızım, anan səndən nigarandır, ona sözün varmı? Uşaq cavabında deyir ki, anama deyin mən Cənnətdəyəm, amma, anam daim ağlayır deyə çox narahat oluram. Ona deyin ağlamasın. XX əsrin əvvəllərində baş verən bu heyrətamiz hadisənin bir çox şahidləri olmuşdur. Onlardan  sonuncu rəhmətə gedən İsmayıl Abuşov keçən əsrin 70-ci illərinə qədər yaşamışdır. O, şahidi olduğu  bu hadisəni daim məclislərdə danışarmış. İsmayıl kişiyə  istinadən bölgənin bir çox yazarları bu hadisəni öz əsərlərində işıqlandırmışlar (elə biz də bu hadisəni qələmə alarkən, həmin yazarlardan Şakir Mirlərə və övliyanın həmkəndlilərinə istinad etdik).  Həmzə Nigari dini əsərlər yazmaqla bərabər, həm də gözəl qəzəllri də qalmışdır. Bu  qəzəllərdən birni oxuculara təqdim edirəm:Çıxmadı sahibi-dəva, nə əcəb?Açmadı bayraqi-bala, nə əcəb?Çıxdı çün firqeyi-Dəccal, nəh,Çıxmadı Mehdi, Məsiha nə əcəb?Atdı atəşlərə Nəmrud bizi,Gəlmədi bir Xəliləsa, nə əcəb?İrdi Firoon bizim dadımıza, İrmədi bir yədi-beyza, nə əcəb?Olmadı milləti-islama kömək,İrmədi bir mədəd, aya, nə əcəb?Ey Nigari, qədəri-Mirim üçünTövbə qıl, söyləmə haşa “nə əcəb?”.Paşa Yaqub – tədqiqatçı-yazıçıYazarın arxivi: http://www.moderator.az/search?q=pa%C5%9Fa+yaqub
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler