Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

25 yaşlı sevgi: Yolumuz açıq olsun…

17 Ekim 2016
2:28 pm


17/10/2016 [18:24]: xeber –
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyasında “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı” qəbul olundu. Bu mühüm tarixi sənədlə xalqımız uzun illərdən bəri həsrətində olduğu ən böyük amalına – müstəqilliyə qovuşdu. Qəbul edilən Müstəqillik Aktı suveren və demokratik Azərbaycanın dünya arenasına inteqrasiyasının vizit kartına çevrildi. Bununla da yeni və gənc respublika təlatümlər və inqilablarla müşayiət olunan 20-ci əsrin sınaqlarından qalibiyyətlə çıxaraq adını dünya tarixinə yazdı. Əslində, müstəqillik qazanmaq hər bir xalqa nəsib ola bilər, ancaq onu saxlamaq heç də hamıya qismət olmur. Bunun üçün dövlətçilik ənənələrinə və xalqı arxasınca aparmaq məharətinə sahib lider olmalıdır. Azərbaycan 1992-ci il martın 2-də BMT-yə üzv qəbul olunsa da, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq istiqamətində vacib addımlar məhz 1993-cü ildən, böyük siyasi və dövlət xadimi, Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra atıldı. 1993-cü ildən etibarən ölkədə dövlətçilik ənənələrinin təşəkkülünə, demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesinə start verildi, yeni demokratik institutlar yaradılmağa və sovetlər dönəmindən qalmış bəzi qadağaların aradan qaldırılmasına başlanıldı. Senzuranın ləğvi, Kütləvi İnformasiya Vasitələri haqqında yeni qanunun qəbulu, İnsan hüquqları üzrə müvəkkil – Ombudsman institutunun yaradılması, ölüm hökmünün aradan qaldırılması, Qeyri Hökumət Təşkilatlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı qanunlar deyilənlərin əyani sübutudur. Azərbaycan demokratikləşmə, hüquqi dövlət və insan haqlarının müdafiəsi istiqamətində uğurlu addımlar atdı. Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 11-də imzaladığı dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümü haqqında sərəncamda deyilir: “… Ötən 25 il ərzində Azərbaycan xalqı dövlət quruculuğu prosesində ən ümdə amal, arzu və niyyətlərini gerçəkləşdirərək bütün sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlərlə haqlı olaraq fəxr edə bilər. Uğurlu daxili və xarici siyasət sayəsində dövlətçilik ənənələri möhkəmlənib, iqtisadiyyat inkişaf edib, mədəniyyətimiz zənginləşib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası bu gün hər bir vətəndaş və xaricdə yaşayan soydaşımız üçün əsl qürur mənbəyidir”. Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyi Xalqların və millətlərin taleyində, dövlətin formalaşmasında, onun dünyadakı yerinin müəyyənləşdirilməsində tarixi şəxsiyyətlər, dahi siyasətçilər və müdrik dövlət başçılarının müstəsna rolu olur. Heydər Əliyev bəşəriyyətin Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi nadir şəxsiyyətlərdəndir. Ulu öndərin Azərbaycanın müdrik rəhbəri kimi çoxşaxəli fəaliyyəti, vətən və xalq qarşısındakı ölçüyəgəlməz misilsiz xidmətləri dahi şəxsiyyətlərin tarixin gedişində həlledici rol oynadıqlarını əyani şəkildə təsdiqləyən ən dəyərli nümunələrdəndir. Heydər Əliyevin siyasi və dövlət xadimi kimi zəngin fəaliyyəti tarixdə dərin iz buraxaraq, əsl dövlət idarəçiliyi məktəbinə çevrildi. Azərbaycan xalqının hələ neçə-neçə nəsli bu böyük məktəbdən, Heydər Əliyevin zəngin siyasi irsindən ölkəmizin inkişafı və gələcəyi naminə faydalanacaq.1991-ci ilin 18 oktyabrında müstəqillik aktının qəbulu ilə Azərbaycan dövlətçiliyinin əsaslarının yaradılması prosesinə start verildi. Müstəqil dövlət təsisatları quruldu, çoxpartiyalı sistemə keçid baş verdi, vətəndaş azadlıqlarının qorunmasına dair qərarlar qəbul edildi. 1995-ci ildə ilk Konstitusiyanın qəbulu ilə Azərbaycanda dövlətçiliyin möhkəmlənməsi və demokratik prinsiplərin bərqərar olması, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesinin uğurla, sürətlə həyata keçirilməsi rəsmi xarakter almağa başladı. Bu proseslərin önündə isə xalqın lider seçdiyi şəxs – Heydər Əliyev gedirdi. Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 11-də imzaladığı dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümü haqqında sərəncamda da bildirilir ki, 1995-ci il Konstitusiyası milli dövlət quruculuğunun bünövrəsini təşkil etməklə müasir dövlətin bütün qurum və təsisatlarının formalaşdırılmasında, hakimiyyət bölgüsü prinsiplərinin tam təşəkkül tapmasında, parlamentarizm ənənələrinin zənginləşdirilməsində mühüm rol oynadı. 2002-ci il 24 avqust, 2009-cu il 18 mart və 2016-cı il 26 sentyabr tarixli referendumlar Konstitusiyanın müəyyən maddələrinə əlavələri ilə dövlət quruculuğu sisteminin təkmilləşməsinə töhfələr verdi”. Sərəncamda həmçinin qeyd olunur ki, bu gün müxtəlif yönümlü siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlar və çoxsaylı mətbu orqanlarının fəaliyyət göstərməsi, vicdan və söz azadlığının, vətəndaşların əsas hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, müstəqil seçki və hüquq-məhkəmə sistemlərinin qurulması ölkədə müstəqillik illərində təşəkkül tapmış demokratik ab-havanın başlıca göstəricilərindəndir. Gənc respublikadan qüdrətli dövlətə doğru Bəli, ulu öndərin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 1993-cü ildən sonrakı on il ərzində böyük və şərəfli yol keçdi. 1993-2003-cü illər ərzində dövlətçiliyin əsasları qoyuldu. Azərbaycan dünya birliyinə özünü təqdim etdi. Beynəlxalq əlaqələr inkişaf etdi. Nəhəng sosial və iqtisadi islahatlar uğurla aparıldı. Azərbaycan bir neçə beynəlxalq təşkilata üzv oldu. Ölkəmizə böyük həcmdə investisiyalar cəlb edildi. Ümummilli liderin başladığı nəhəng layihələri uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində Azərbaycanın regionun lider dövlətinə çevrilməsi, beynəlxalq birlikdəki yerini möhkəmləndirməsi, söz sahibinə çevrilməsi dünya miqyasında qəbul edilən reallıqdır. Bu reallığı təsdiq edən bir çox amillər var.Onların sırasında Prezident İlham Əliyevin iştirak etdiyi, o cümlədən, Bakıda keçirilən beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirləri, məsələn, I Avropa Oyunlarını, Sivilizasiyalar Alyansının VII qlobal forumunu, Beynəlxalq Humanitar forumları, Dünya Şahmat Olimpiadasını, Mədəniyyətlərarası dialoq forumlarını, Davos forumunu, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin iclasını, Formula-1 yarışını, Açıq Cəmiyyətlər forumunu və digər tədbirləri xüsusi qeyd etmək olar. Bu tədbirlər gənc Azərbaycan dövlətinin dünyada artan nüfuzunu təsdiq edən mühüm faktorlardır.Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət nəticəsində Azərbaycan həm də kosmik klubun üzvünə çevrildi. Bu nailiyyət ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin İKT sahəsində məqsədyönlü, müdrik və uzaqgörən siyasətlərinin həyata keçirilməsi, eləcə də ölkəmizdə ən yeni texnologiyaların tətbiqi üzrə məramlarının reallaşdırılması sayəsində əldə olundu. Prezident İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, ilk peykin orbitə buraxılması müstəqillik dövründə imza atdığımız ən böyük uğurlardan biridir, dövlətimizin qələbəsidir və hər bir Azərbaycan vətəndaşı bununla fəxr edə bilər. Yeni neft erası… Müstəqilliyinin 25-ci ildönümünü qeyd edən Azərbaycan Respublikası ötən müddət ərzində siyasi, geostrateji və iqtisadi sahələrdə böyük uğurlara imza atdı. Bu uğurların çəkisi o qədər ağırdır ki, onları bugünkü qüdrətli Azərbaycan dövləti üçün fenomenal hadisə kimi dəyərləndirirlər. Bu fenomenal hadisələrdən biri 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış, Azərbaycanın neft strategiyasının əsasını təşkil edən «Əsrin kontraktı» oldu. Bu müqavilə ilə müstəqil ölkənin neft siyasəti bütün gücü ilə işə düşdü. Azərbaycanın sonrakı iqtisadi qələbələrinin təməl daşı məhz “Əsrin müqaviləsi” sayıldı. Məsələn,-1999-cu ildə ölkəmizi dünyanın iqtisadi ailəsi ilə qovuşduran Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı qərar verildi.-Həmin dövrdən etibarən Azərbaycan Bakı-Novorossiysk, Bakı-Supsa kəmərləri vasitəsilə də dünyaya neft,-Bakı-Tbilisi-Ərzurum xətti ilə qaz ixrac edir.-1998-ci ilin sentyabrında Bakıda dünyanın bir çox dövlətlərinin iştirak etdiyi Böyük İpək yolu – TRASEKA layihəsinin əsası qoyuldu.-Bu gun Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Axalkalaki-Qars dəmiryolu xəttinin əsas iştirakçısıdır.-Həmçinin Avropanın enerji təhlükəsizliyi sistemində aparıcı rol oynayacaq «Cənub Qaz Dəhlizi» layihəsində də respublikamızın çəkisi çox yüksəkdir.-Respublikamız TANAP və TAP kimi regional-enerji kəmərlərinin əsas seqmenti və təşəbbüskarıdır.Əsası Ulu Öndərin rəhbərliyi altında qoyulan neft strategiyası bu gün Heydər Əliyevin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Avropanın enerji təhlükəsizliyi sistemində vazkeçilməz statusa yiyələnən Azərbaycan ölkə başçısı İlham Əliyevin prinsipial addımları hesabına dünya biznes elitasının mərkəzinə çevrilən Davos İqtisadi Forumunun layiqli üzvlərindən biridir.Beləliklə, Azərbaycan bu gün həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən dünyanın qüdrətli dövlətlərindən biri kimi tanınır. İqtisadi artım tempinə görə ölkəmiz nəinki regionda, həm də dünyada lider mövqeyinə çatıb. Təsadüfi deyil ki, ölkəmiz Davos Forumunun rəqabətqabiliyyətlilik indeksinə görə, dünya dövlətləri sırasında 37-ci yeri tutur. Regionda heç bir irimiqyaslı layihə Azərbaycanın iştirakı və razılığı olmadan həyata keçirilmir. “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində reallaşan enerji layihələri və strateji kəmərlər həm Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təmin olunmasında, həm də xalqımızın daha firavan yaşamasında mühüm rol oynayır. Beynəlxalq arenaya çıxış Azərbaycan Respublikası çox mürəkkəb tarixi şəraitdə müstəqilliyini elan etdi. O zaman hələ sovetlər birliyi mövcudluğunu davam etdirir, Ermənistanın müstəqil dövlətimizə qarşı ərazi iddiaları eşidilməyə başlamışdı. Belə bir vəziyyətdə yenicə müstəqilliyini elan etmiş bir respublikanın dünyada tanınması çətin olsa da, çətin olduğu qədər də həyati əhəmiyyət kəsb edirdi. Məhz o zaman da Azərbaycana ilk yardım əlini qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti uzatdı. Belə ki, 1991-ci il noyabrın 9-da Türkiyə Cümhuriyyəti, həmin ilin 11 dekabrında Rumıniya, 13 dekabrında  Pakistan, 23 dekabrda İsveçrə, 25 dekabrda İran, 1992-ci il yanvarın 23-də ABŞ, həmin il aprelin 10-da isə Rusiya Azərbaycanın müstəqilliyini tanımaqla onunla hərtərəfli əməkdaşlığa hazır olduqlarını nümayiş etdirdilər. Respublikamızın dünya arenasına inteqrasiyasının ikinci və daha bir mühüm mərhələsi onun beynəlxalq təşkilatlara üzv qəbul olunması hesab olunur. Beləliklə, Azərbaycan-1991-ci ilin dekabrında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına,-1992-ci ilin yanvarında ATƏT-ə,-1992-ci il martın 2-də BMT-yə,-1992-ci il iyunun 3-də UNESCO-ya,-1992-ci il iyunun 25-də Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına,-1992-ci il noyabrın 28-də İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına,-1993-cü il sentyabrın 24-də MDB-yə,-2001-ci il yanvarın 25-də Avropa Şurasına,-2007-ci il oktyabrın 10-da GUAM-a üzv qəbul edildi.Bundan başqa, ölkəmiz 1994-cü il mayın 4-dən etibarən NATO-nun “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” proqramı, 1996-cı il aprelin 22-dən isə Avropa İttifaqının Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi çərçivəsində sözügedən təşkilatlarla yaxından əməkdaşlıq edir. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın müstəqillyinin 25 illiyinə ən böyük töhfələri sırasında ölkəmizin “Böyük 20-lər”in zirvə görüşünə, Nüvə Təhlükəsizliyi sammitinə dəvət almasını, respublikamızın hər il Davos İqtisadi Forumunda və Münhen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etməsini, üzvlərinin sayı hamıdan çox olan Qoşulmama Hərəkatında təmsil olunmasını xüsusi göstərmək olar. Azərbaycanın dünyadakı yüksək siyasi nüfuzunun ən bariz nümunəsi isə onun BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsidir. Mütəxəssislər BMT TŞ-nin üzvü seçilməyimizi ilk növbədə Prezident İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasətinin nəticəsi hesab edirlər. Sovet işğalının acı reallığı – Qarabağ Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən dərhal sonra ordu quruculuğu prosesinə start verdi. Bunun obyektiv səbəbləri var. İstənilən dövlət ilk növbədə müstəqilliyinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün etibarlı müdafiə sisteminə malik olmalıdır. Azərbaycanın müdafiə qüdrətinə daha çox diqqət yetirməsi ölkəni kənar müdaxilələrdən qorumaq niyyəti ilə birbaşa bağlı idi. O dövrdə ordunun komplektləşdirilməsi və yeni döyüş texnikasının həm alınması, həm də istehsalı, habelə, Azərbaycanın beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq əlaqələrini möhkəmləndirməsi təbii qəbul olunmalıdır, çünki faktiki, müstəqilliyimizin bərpası ilə həmyaşıd olan bir problem – Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu günə qədər həllini tapmayıb. Sovet imperiyasının miras qoyduğu Qarabağ problemi Azərbaycanın sürətli inkişafına ciddi əngəllər törədir. Torpaqlarımızın 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğalı ilə nəticələnən Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın müstəqil inkişafını istəməyən qüvvələrin qarşımıza çıxardığı ən böyük maneələrdəndir. Hazırda Prezident İlham Əliyev məsələnin beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə nail olmaq üçün bütün diplomatik gedişlərdən istifadə edir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli missiyasını üzərinə götürən ATƏT-in Minsk qrupu ilə əməkdaşlığın davam etdirilməsi məhz Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə nail olmaq məqsədini güdür. Dünya siyasətində ikili standartlar yer aldığından problemin həllində tam konstruktivlik əldə edilməsə də, rəsmi Bakının diplomatik səyləri nəticəsində BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, NATO, Qoşulmama Hərəkatı və bir sıra digər təşkilatlar Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğu haqqında qətnamələr qəbul ediblər. Bununla belə, təcavüzkar Ermənistanın beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymaması müstəqilliyimizin bərpasının 25-ci ilində də Qarabağ məsələsinin həll edilməmiş qalmasına gətirib çıxarıb. Vasitəçi dövlətlər yenilənmiş Madrid prinsipləri adlanan sənədi təqdim edərək problemin tənzimlənməsinə çalışırlar. Həmsədr ölkə rəhbərlərinin «status-kvo»nun dəyişdirilməsinin vacibliyi fikrinə isə İrəvan məmurları əhəmiyyət vermir. Bu gün bütün beynəlxalq ictimaiyyət bilir ki, münaqişənin həllinə dair danışıqlar prosesini pozan məhz Ermənistandır. Bir vaxtlar havadarlarının köməyi ilə Azərbaycanın ayrı-ayrı rayonlarını işğal edən Ermənistan hazırda az qala dünya birliyinə yalvararaq Azərbaycanı müharibədən çəkindirməyə nail olmağa çalışır. Xüsusən, bu ilin aprelində düşmənə endirilən sarsıdıcı zərbə Azərbaycan ordusunun gücünü və Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin ordu quruculuğu istiqamətində atdığı addımların effektivliyini nümayiş etdirdi. Aprel əməliyyatları onu da sübut etdi ki, rəsmi Bakı dünya birliyinin sülh çağırışlarını nəzərə alaraq Qarabağ münaqişəsini sülh, danışıqlar yolu ilə həll etmək imkanlarının tükənmədiyinə ümid edir, lakin beynəlxalq birlik 20 ildən artıq bir müddətdə düşmən işğalı altında olan ərazilərimizin azad edilməsi ilə bağlı Ermənistana ciddi təzyiq etməsə, o zaman güclü Azərbaycan ordusu müstəqilliyimizin ilk günlərindən miras qalan Qarabağ müharibəsini qalibiyyətlə başa vurmaq üçün son və qəti döyüşə başlayacaq.Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamda da vurğulandı ki, ölkəmizdə ordu quruculuğunun əsasını təşkil edən prinsip və normalar Azərbaycanın həm müdafiə potensialını, həm də dost və tərəfdaş dövlətlərlə əlaqələrini gücləndirib. Müdafiə sənayesinin inkişafı Silahlı Qüvvələrin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə zəmin yaradıb və ordunun döyüş qabiliyyətini artırıb. Ermənistanın təxribatçı fəaliyyəti səbəbindən 2016-cı ilin aprel ayında cəbhədə cərəyan edən hadisələrin nəticələri Qafqazda ən güclü orduya malik olduğumuzu bir daha təsdiq etdi.  Dünya azərbaycanlıları və müstəqillik Azərbaycan dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi və türk dünyası ilə əməkdaşlıq istiqamətində də vacib işlər görür. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1992-ci ildən başlayaraq türkdilli dövlətlər arasında iqtisadi, siyasi, ədəbi-mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi sahəsində titanik fəaliyyət göstərdi. Təsadüfi deyil ki, o, bu sahədəki xidmətlərinə görə bütün türk dünyasının ən nüfuzlu şəxsiyyəti kimi şöhrət qazandı. 2001-ci ildə Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının 1-ci qurultayı keçirildi. 2006-ci ilin martında ölkəmizdə keçirilən dünya azərbaycanlılarının növbəti qurultayında çıxış edən Prezident İlham Əliyev azərbaycanlıların sayının 50 milyona bərabər olduğunu bildirdi. 2007-ci ilin noyabrında paytaxtımızda türk toplumları və cəmiyyətlərinin toplantısı təşkil olundu. Daha sonra Türkdilli ölkələrin Parlament Assambleyası yaradıldı ki, bu hadisə dünyada türk birliyinin möhkəmlənməsində xüsusi rol oynadı. Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının 3 oktyabr 2009-cu il tarixində  Naxçıvan şəhərində keçirilən Zirvə görüşündə təsis edilməsi dünya miqyasında Azərbaycan-türk birliyinin möhkəmləndirilməsində həlledici addım oldu. Bu gün beynəlxalq müstəvidə Azərbaycan və Türkiyənin vahid mövqedən çıxış etməsi planetin müxtəlif qitələrinə səpələnmiş Azərbaycan və türk diaspor qurumlarının təşkilatlanmasında da ciddi rol oynayır. 2011-ci ildə dünya azərbaycanlılarının III, 2016-cı il iyunun 3-4-də isə IV qurultayı keçirildi. Bu tədbirlər dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanmasında, beynəlxalq qurumlarda daha fəal çalışmasında qarşıya mühüm hədəflər qoydu. Prezident İlham Əliyevin qurultay iştirakçılarına ünvanladığı mesajlar müstəqil Azərbaycan dövlətinin maraqlarının beynəlxalq miqyasda müdafiəsinə istiqamətləndi. Gənclər və dünyaya sülh mesajı Ümumiyyətlə, ötən 25 il ərzində istər siyasət, istər iqtisadiyyat, istər mədəniyyət, istər idman və digər sahələr üzrə qazanılmış ölçüyəgəlməz nailiyyətlər göz qabağındadır. Bu gün respublikada idarəetmə, hüquqi, sosial islahatlar həyata keçirilir, mütərəqqi qanunlar qəbul olunur. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda gənclər siyasəti uğurla icra olunmaqdadır. Dövlət başçısının 11 oktyabr sərəncamında da diqqətə çatdırılır ki, müstəqillik illərində gənclərlə bağlı siyasət uğurla gerçəkləşdirilir, onların ölkənin siyasi, iqtisadi və sosial-mədəni həyatında iştirakı gündən-günə genişlənir. Ölkəmizin idman sahəsindəki böyük nailiyyətləri gənc nəslin sağlam həyat tərzinə göstərdiyi diqqətin ifadəsidir. Gənclərimizin müxtəlif çempionatlarda və olimpiya oyunlarında qazandığı medallar, Rio-de-Janeyroda nümayiş etdirdiyi yüksək göstəricilər və Azərbaycanda keçirilən İlk Avropa Oyunlarındakı müvəffəqiyyətləri idman tariximizə həkk olunub.”Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının təsdiqlənməsində məqsəd iqtisadiyyatdakı pozitiv meylləri daha da sürətləndirmək və mövcud potensialı davamlı inkişaf naminə tam səfərbər etməkdən ibarətdir. Bu konsepsiyanın həyata keçirilməsində şübhəsiz, gənc nəslin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Hazırda icrasına start verilmiş İnkişaf Konsepsiyası rəqabətqabiliyyətli, ixracyönümlü, çoxşaxəli, innovativ iqtisadiyyatın formalaşdırılmasını, sənayeləşmə siyasətinin sürətləndirilməsini, mütərəqqi təcrübəyə əsaslanan sənaye zonalarının yaradılmasını, müəssisələrin texnoloji cəhətdən yeniləşdirilməsini, intensiv metodların tətbiqinin daha da genişləndirilməsini və digər tədbirləri nəzərdə tutur.Bundan başqa, ölkədə vətəndaş sülhünə və siyasi həmrəyliyə nail olmaq üçün bir sıra humanist addımlar atıldı. Ulu Öndər və Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əfv sərəncamları, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın irəli sürdüyü amnistiya təşəbbüsləri ölkəmizdə milli birliyin və insan hüquqlarının ən böyük qarantına çevrildi. 2004-cü ildə yaradılan Heydər Əliyev Fondunun bu günə qədər göstərdiyi fəaliyyət də məhz müstəqillik atributlarının möhkəmlənməsinə və ölkəmizin humanist imicinin formalaşdırılmasına xidmət edir. 2009-cu il noyabrın 17-də Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Gününün təsis edilməsi haqqında” sərəncam imzaladı. Sərəncama əsasən, hər il noyabrın 9-u ölkəmizdə Dövlət Bayrağı Günü kimi qeyd olunur. Bu mühüm hadisənin dövlət bayramı səviyyəsinə qaldırılması ölkə başçımızın ötən əsrin 90-cı illərində böyük çətinliklərlə qazanılmış müstəqilliyimizə nə qədər önəm verdiyinin real göstəricisidir. Son illər ölkədə neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi strategiyasına uyğun olaraq humanitar sahələrin inkişafı istiqamətində gərgin iş aparılır. Təhsil sisteminin daha da təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər həyata keçirilir, dünyanın mötəbər universitetlərində minlərlə Azərbaycan gəncinin təhsil alması üzrə Dövlət Proqramı gerçəkləşdirilir, yeni universitetlər açılır, təhsildə özəl sektor formalaşır. Azərbaycan mədəniyyəti həm ölkə daxilində, həm də xaricdə irimiqyaslı layihələr çərçivəsində təmsil olunmaqdadır. Tikilən yeni məktəblər, müalicə ocaqları, muzeylər, olimpiya mərkəzləri, mədəniyyət müəssisələri və istirahət zonaları sosial həyatın yaxşılaşmasına xidmət edir. “ASAN xidmət” şəbəkəsi, ünvanlı sosial yardım, aztəminatlı ailələrin əlverişli şərtlərlə mənzillə təmin olunması və digər layihələr dövlətin sosial yönümlü siyasətinin göstəricisidir.«Tarixi şəxsiyyətlər yaradır» ifadəsini təsadüfən işlətmirlər. 20-ci yüzilliyin sonlarında Ulu Öndər Heydər Əliyev tarix yaradan şəxsiyyətlərdən biri olduğunu sübut etdi. Onun qoyduğu yol Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. İnanırıq ki, bu yol gələcəyin yoludur, müstəqillik yoludur, demokratiya yoludur. Və ötən əsr ərzində 2 dəfə müstəqilliyini elan edən Azərbaycan xalqı həmin yolu qalibiyyətlə keçməyə qadirdir. Yolun açıq olsun, Azərbaycan!Günel Səfərova


mənbə : moderator.azŞərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler